Overeenkomsten van wederzijdse erkenning

Caribbean Export is sterk geïnvesteerd in de groei van industrieën, vooral die welke worden gezien als indicatoren van economische groei en diversificatie.

Als onderdeel van dit mandaat en de implementatie van de CARIFORUM – EU Economische Partnerschapsovereenkomst (EPA), ondersteunt Caribbean Export het onderhandelingsproces van de toonaangevende architectenprofessionals in de regio, gezamenlijk bekend als de Caribbean Architects Mutual Recognition Agreement Committee (CAMRAC) bij de ontwikkeling van een EU-CARIFORUM-overeenkomst inzake wederzijdse erkenning (MRA), die de basis zou vormen voor een betere toegang tot de Europese markt.

Deze MRA’s zijn specifiek gericht op het creëren van zakelijke kansen voor regionale professionals om op de Europese markt te werken door een overeenkomst tot stand te brengen die rekening houdt met de factoren die met name de export van architectendiensten omringen. Deze overeenkomsten zijn bedoeld om beide partijen zowel qua ontwikkeling als financieel ten goede te komen.

CARMAC streeft ernaar deze EU-CARIFORUM MRA te bereiken door eerst een intra-nationale MRA in de hele regio op te zetten. Deze afspraken komen tot stand via vijf activiteiten:

  1. Nationale raadplegingen in Belize
  2. Nationaal overleg Trinidad en Tobago
  3. Nationale raadplegingen van Barbados
  4. OECS-overleg en
  5. Subregionale consultaties