Wat is Angel Investing?

EEN GEMEENSCHAP WAAR INVESTEERDERS KUNNEN VERBINDEN MET KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN IN HET CARIBISCH GEBIED

Angel investing houdt doorgaans in dat vermogende particulieren (succesvolle ondernemers, industriëlen, corporate/business executives en investeerders) hun eigen kapitaal en tijd investeren in startende en startende bedrijven, met als doel zowel financieel rendement te behalen als bijdragen aan de ontwikkeling van ondernemersgemeenschappen.

Wereldwijd – zowel in ontwikkelde landen als in toenemende mate in ontwikkelingslanden – is angel investing vaak een gunstige vorm van kapitaal voor startende en startende ondernemingen, aangezien engelen over het algemeen de inherente risico’s van startende ondernemingen begrijpen en een hogere risicotolerantie hebben . Bovendien kunnen angel-investeerders een reeks niet-financiële steun toevoegen aan door ondernemers geleide ondernemingen.