Europeese Unie

De Europese Unie promoot haar waarden en beleid in een open en gelijkwaardig partnerschap met de regeringen en de bevolking van het Caribisch gebied; om een ontwikkelings- en handelsbeleid uit te voeren dat gericht is op armoedebestrijding en op de bevordering van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat, evenals de soepele en geleidelijke integratie van de landen in de wereldeconomie; de politieke dialoog over alle kwesties van wederzijds belang te verdiepen en het partnerschap te versterken; en ter ondersteuning van de regionale integratie van CARICOM, evenals de geplande regionale beleidslijnen, programma’s en instellingen voor ontwikkeling.

Regionaal ontwikkelingsprogramma voor de particuliere sector van het 11e EOF

Op 23 maart 2017 ondertekenden de Europese Unie en het Caribbean Export Development Agency de 11e overeenkomst van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) ter waarde van EUR 24 miljoen om de ontwikkeling van de regionale particuliere sector te ondersteunen.

de 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) Regional Private Sector Development Program (RPSDP), dat Caribbean Export momenteel uitvoert, heeft als algemene doelstelling het creëren van werkgelegenheid, inclusiviteit, met name voor jongeren, vrouwen en inheemse groepen, en algehele armoedebestrijding in CARIFORUM-staten door middel van gerichte interventies die nieuwe en innovatieve kaders bieden voor groei en ontwikkeling.

Het vorige regionale ontwikkelingsprogramma voor de particuliere sector (RPSDP) van het 10e EOF kreeg een positieve algemene beoordeling van middelhoog door de EU bij de uitvoering van zo’n 260 op programma’s gebaseerde activiteiten waarvan meer dan 6000 kmo’s in CARIFORUM hebben geprofiteerd. In het kader van het 11e EOF zal de nadruk worden gelegd op marktpenetratie, toeleveringsketen- en inlichtingenkaders, betere toegang tot financiering, de bevordering van groene energie en energie-efficiëntie als sleutelfactoren bij het verlagen van de kosten en meer gerichte benaderingen om de capaciteit van bedrijven te vergroten. Een uiterst cruciale pijler voor het succes van dit programma is de verbetering van de zakelijke omgeving binnen de CARIFORUM-staten.

Regionaal ontwikkelingsprogramma voor de particuliere sector van het EOF

Caribbean Export beheerde de implementatie van het 10e European Development Fund (EDF) Regional Private Sector Development Program (RPSDP) in de periode 2011-2016. De algemene doelstelling van het programma was bij te dragen tot de geleidelijke integratie van de CARIFORUM-landen in de wereldeconomie en zo de regionale economische groei te versterken en bij uitbreiding de armoede te verlichten.

Het RPSDP is onderverdeeld in vijf componenten, gebaseerd op de volgende specifieke doelstellingen:

  1. Verbetering van het concurrentievermogen en bevordering van innovatie in de particuliere sector van CARIFORUM.
  2. Bevordering van handel en exportontwikkeling tussen CARIFORUM-staten.
  3. Bevordering van sterkere handels- en investeringsbetrekkingen tussen CARIFORUM, de Franse Caraïbische ultraperifere regio’s (FCOR’s) en de overzeese landen en gebieden van de Europese Unie (EU) in het Caribisch gebied.
  4. Bevordering van sterkere handels- en investeringssamenwerking tussen de Caribische Gemeenschap (CARICOM) en de Dominicaanse Republiek.
  5. Versterking van de institutionele capaciteit van Caribbean Export om handels- en investeringspromotieprogramma’s in de regio uit te voeren.

De totale programmakosten werden geraamd op € 32.089.000, waarvan € 28.300.000 werd gefinancierd uit het 10e EOF Caribbean Regional Indicative Programme (CRIP) in het kader van de Overeenkomst van Cotonou, en € 3.789.000 door Caribbean Export via bijdragen van begunstigde staten. Het programma werd ondertekend en trad in werking op 7 maart 2011 en werd officieel gelanceerd op 20 april 2011. Het RPSDP van het 10e EOF werd op 20 december 2016 afgesloten.

Caribbean Trade and Private Sector Development Programme (2008-2010)

De Europese Unie (EU) en Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) hebben op 16 mei 2008 formeel de overeenkomst ondertekend waarmee fase twee van het Caribbean Trade and Private Sector Development Program (CTPSDP) in werking is getreden.

EUR 6,883 miljoen van dit EUR 7,9 miljoen programma werd toegewezen aan Caribbean Export voor de uitvoering van specifieke projecten tot 2010.

Het hoofddoel van dit programma was bij te dragen tot de geleidelijke integratie van de CARIFORUM-landen in de wereldeconomie en zo de regionale economische groei te versterken en zo de armoede te helpen verlichten.

Het programma was bedoeld om het internationale concurrentievermogen van de particuliere sector in de CARIFORUM-lidstaten te vergroten en de potentieel meer concurrerende sectoren te helpen. Het ondersteunde de verbetering van het handelsklimaat en de institutionele versterking van bedrijfsondersteunende organisaties (BSO’s) om het aanbod en de kwaliteit van de aan hun leden en klanten geleverde diensten te verbeteren.

De verwachte resultaten van het project waren:

  1. Verhoogd concurrentievermogen van bedrijven door marktuitbreiding en ondersteuning van exportdiversificatie.
  2. Een levendig Caribisch netwerk voor ondersteuning van bedrijven en investeringen met versterkte organisaties voor ondersteuning van bedrijven en investeringen
  3. Meer samenwerking tussen het CARIFORUM-bedrijfsleven en dat van de Franse en Nederlandse Caribische gebieden (DOM’s en LGO’s).
  4. Grotere bijdrage van het Caribische bedrijfsleven aan de verbetering van het regelgevingskader voor de ontwikkeling van de particuliere sector in de regio door de publicatie van een jaarverslag over de staat van het Caribische regelgevingskader voor de particuliere sector en over regionale directe buitenlandse investeringen (FDI ). Dit verslag zal worden voorgelegd aan een jaarlijkse bijeenkomst van betrokken stakeholders.
  5. Assistentie bij het opstellen en uitvoeren van EPA.