Wereldbank

LINK-Caribbean was een investeringsbevorderingsproject dat erop gericht is de toegang van ondernemers tot het broodnodige kapitaal te verbeteren met twee hoofddoelstellingen: 1) ondernemers in staat te stellen kapitaal aan te trekken van particuliere investeerders, voornamelijk business angel-investeerders, en 2) de ontwikkeling van een pan-Caribische gemeenschap van startinvesteerders, met bijzondere aandacht voor investeerders in de regio, institutionele investeerders en investeerders uit de diaspora, via de oprichting van een regionaal netwerk van investeerders in startende ondernemingen, dat nu is omgedoopt tot het Caribbean Business Angel Network (CBAN)


In het Caribisch gebied spelen bedrijven in de vroege en groeifase een cruciale rol in duurzame economische en sociale ontwikkeling. Ze bevorderen groei, innovatie en welvaart en zijn flexibel en reageren snel op marktveranderingen, zoals de veranderende smaak van de consument. Dit is een belangrijke troef in een gemondialiseerde economie waarin consumenten steeds bewuster en beter geïnformeerd zijn en steeds meer op zoek zijn naar goederen en diensten op maat.

Het mandaat van Caribbean Export heeft betrekking op het vergroten van het concurrentievermogen van de Caribische landen door zich te concentreren op exportgestuurde ontwikkeling en investeringsbevordering. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vergroten van de toegang tot financiering voor de particuliere sector. In ontwikkelde en opkomende economieën heeft private equity-financiering, met name investeringen door engelen, een krachtige rol gespeeld bij het vergroten van het succes van bedrijven, vooral die in de vroege stadia van ontwikkeling. In het Caribisch gebied is er een aanzienlijke groei geweest in initiatieven die de ontwikkeling van ondernemerschap ondersteunen, zoals incubators en accelerators. Ook heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de dienstverlening van algemene bedrijfsondersteuning naar het persoonlijk werken met ondernemers.

Het is in deze context dat het Caribbean Export Development Agency samen met de Wereldbankgroep heeft gewerkt aan de ontwikkeling van LINK-Caribbean. Dit project is nu voltooid.