Governance

Caribbean Export legt zich toe op het handhaven van de hoogste normen van integriteit, transparantie en verantwoording in al haar activiteiten.

Als zodanig hanteren Caribbean Export, de Raad van Bestuur, het management en het personeel een nultolerantiebeleid ten aanzien van fraude, corruptie, financieel wanbeheer en andere verboden activiteiten en zetten zij zich in om professioneel, eerlijk en integer te handelen in alle relaties en zakelijke handelingen. Alle beschuldigingen van vermeende illegale activiteiten zullen grondig worden onderzocht. Na onderzoek kunnen disciplinaire maatregelen volgen voor betrokken medewerkers in overeenstemming met de Operationele Handleiding van Caribbean Export. In het geval van aannemers kan dit leiden tot beëindiging van een contract en/of vervolging volgens de wet. Alle werknemers, leveranciers, klanten en zakenpartners worden aangemoedigd om gevallen van vermoede corruptie of illegale activiteiten te melden via complaints@carib-export.com.

Een bron van documenten, beleidslijnen en procedures die Caribbean Export toepast om ervoor te zorgen dat aan de eisen van haar partners wordt voldaan.