Awards

Beste agentschap voor investeringsbevordering en handel 2023

De Caribbean Export Development Agency is door The European uitgeroepen tot de Best Investment Promotions and Trade Agency 2023, als erkenning voor haar uitmuntende toewijding en expertise in het transformeren van bedrijven en het stimuleren van investeringsgroei door middel van verschillende partnerschappen. Het agentschap zoekt actief naar innovatieve oplossingen en heeft consequent zijn inzet getoond om economische groei en ontwikkeling in het Caribisch gebied te stimuleren.

Bovendien heeft het agentschap door zijn niet-aflatende inspanningen met succes aanzienlijke investeringen aangetrokken om lokale bedrijven te ondersteunen en waardevolle partnerschappen aan te gaan, waardoor de handel en exportactiviteiten in de hele regio toenemen. Deze welverdiende onderscheiding is een bewijs van de uitstekende inzet en opmerkelijke prestaties van het agentschap bij het stimuleren van duurzame economische vooruitgang en welvaart in het Caribisch gebied.

Uitstekende bijdrage aan duurzaam ondernemen en economische groei 2023

De Caribbean Export Development Agency heeft deze prijs gekregen voor het spelen van een centrale rol, samen met het UNDP (Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties), in het implementeren en prioriteren van Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Milieu-, Maatschappelijke en Bestuurspraktijken (ESG). Hun focus ligt op het ontwikkelen van een Investor Map die verantwoordelijke en duurzame principes hanteert en positieve resultaten oplevert voor het milieu, klimaatactie, duurzaam investeren en lokale gemeenschappen.

Beste ESG Industriële Vrije Zone Caribisch Gebied 2023

De Caribbean Export is bekroond voor haar financieringen en investeringen op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG). Ook voor de succesvolle praktijk en strategische planning voor belangrijke punten van de SDG-doelstellingen die het agentschap heeft geïmplementeerd om het niveau van armoede te verlagen, door banen te creëren in steden en gemeenschappen, en de zakelijke mogelijkheden in de regio te vergroten, door de lokale en internationale partnerschappen te versterken.

De industriële zone heeft een veerkrachtige infrastructuur geïmplementeerd en gebouwd, die inclusie en duurzame industrialisatie bevordert, om consumptie en productie te stimuleren en te ondersteunen voor economische ontwikkeling en menselijk welzijn. Hierbij ligt de nadruk op betaalbare en eerlijke toegang voor alle nutsvoorzieningen binnen het industriegebied, zoals schone energie, schoon water en sanitaire voorzieningen, het leveren van persoonlijke beschermingsmiddelen, het opzetten van infrastructurele voorzieningen voor vrije zones en logistiek, inzicht, ICT en innovatieve en industriële partners.