Strategisch plan 2021-2024

Bij Caribbean Export erkennen wij dat het ontwikkelingstraject van de regio zich op een cruciaal punt bevindt. Met het bedrijfsleven in het middelpunt zal een innovatieve, goed presterende Caribische export de ontwikkeling ondersteunen van een veerkrachtige, concurrerende particuliere sector, die hoogwaardige banen schept die leiden tot de economische groei en ontwikkeling van onze regio in overeenstemming met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.