Stap 4 | Maak een internationaal marketingplan

Stap 4

Maak een internationaal marketingplan

Marketing voor de binnenlandse markt kan enorm verschillen van de internationale markt en daarom moet een specifiek internationaal marketingplan worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de behoeften, smaken en gebruiken van het internationale publiek worden beantwoord. Goede marketingstrategieën helpen de exporteur de mogelijke verschillen tussen het binnenlandse en internationale publiek te begrijpen en aan te pakken.

Marketing is een continue activiteit en dat geldt ook voor marketingplanning, want u kunt nooit genoeg weten over uw klanten en hoe u aan hun behoeften kunt voldoen. Uw internationale marketingplan is dus een flexibel werkend document dat waarschijnlijk tijdens uw exportactiviteiten zal worden herzien, herzien en gewijzigd. De basis marketingformule – de vier “P’s” van product, prijs, promotie en plaats – is nog maar het begin als het om internationale marketing gaat. Uw plan zal veel andere factoren moeten aanpakken, zoals;

  • betaling (internationale transacties en valutawissels)
  • papierwerk (meer documentatie)
  • praktijken (verschillende culturele, sociale en zakelijke stijlen)
  • partnerships (strategische allianties om uw marktaanwezigheid te versterken)
  • bescherming (verhoogde risico’s met betrekking tot betaling, intellectueel eigendom of reizen)

Als u al deze facetten van internationaal zakendoen begrijpt, verandert uw marketingplan in marketingactie.