Stap 9 | Wettelijke overwegingen

Stap 9

Wettelijke overwegingen

Exporteren stelt Caribische bedrijven bloot aan onbekende wet- en regelgeving. Er zijn tal van internationale conventies, verdragen en nationale, regionale en gemeentelijke regels die van invloed kunnen zijn op uw vermogen om succesvol te opereren op buitenlandse markten, zoals de Economic Partnership Agreement (EPA). Exporteurs kunnen ook geschillen tegenkomen met agenten of distributeurs, klanten of crediteuren. Het is belangrijk om uw rechten en plichten te begrijpen bij het oplossen van geschillen, het verkopen van goederen of diensten en het beschermen van intellectueel eigendom. Bezoek het Caribisch Hof van Justitie voor geschillenbeslechting.

Bekijk onze korte handleiding over: