Intellectuele eigendom begrijpen

Intellectuele eigendom (IP) is een term die verwijst naar creaties van de geest en in de huidige kennisgedreven economieën kan het beschermen en beheren van IP-activa van cruciaal belang zijn voor het succes of falen van een onderneming.

Stappenplan voor de bescherming van aan oorsprong gekoppelde producten (OLP’s)

Geografische aanduidingen (GI’s) worden vaak gebruikt op goederen die een specifieke geografische oorsprong hebben en eigenschappen, reputatie of kenmerken bezitten die in wezen toe te schrijven zijn aan die plaats van herkomst. De Jamaica Jerk Experience biedt een stapsgewijze handleiding voor het implementeren van een GI.

De Jamaica Jerk-ervaring