De Regeling Directe Bijstand (DAGS)

DAGS is een financieringsfaciliteit voor terugbetalingssubsidies die speciaal is ontworpen om financiële bijstand te verlenen aan wettelijk geregistreerde DAGS is een financieringsfaciliteit voor terugbetalingssubsidies die speciaal is ontworpen om financiële hulp te bieden aan wettelijk geregistreerde bedrijven/particulieren/Business Support Organizations (BSO’s) met het potentieel om hun producten en diensten te exporteren . DAGS is een terugbetalingsfaciliteit, wat betekent dat er geen geld wordt voorgeschoten aan begunstigden en dat ze de volledige kosten van hun projecten moeten dragen en terugbetaald moeten worden bij voltooiing van hun projecten. Een subsidie kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend. Het doel van DAGS is als volgt:

 • Nieuwe markten openen; toenemende export naar het Caribisch gebied en/of andere internationale markten
 • Productiekosten verlagen
 • Identificeren van nieuwe leveranciers van grondstoffen of andere inputs
 • Productiviteit verhogen door training en personeelsontwikkeling
 • Vergemakkelijking van de bescherming van handelsmerken, intellectuele eigendom en auteursrechten
 • Milieu-impact verminderen
 • Profiteren van de voordelen van de Economische Partnerschapsovereenkomst (EPA), CARICOM Single Market Economy (CSME), CARICOM-Dominicaanse Republiek FTA of enige andere bilaterale of multilaterale overeenkomsten ondertekend door de regio binnen de regio of met ACS- of EU-partners
 • Bevordering van intraregionale samenwerking om de productiviteit te verhogen en te profiteren van schaalvoordelen
 • Bevordering van programma’s die gevolgen zullen hebben voor onderontwikkelde gebieden of achtergestelde sectoren in de regio (bijv. plattelandsontwikkeling en gender).

Caribbean Export accepteert aanvragen voor subsidieaanvragen in de onderstaande categorieën voor de 3e oproep tot het indienen van voorstellen:

 • Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (milieusystemen);
 • Marketing en promoties (branding, verpakking & ontwerp, website-ontwerp, brochures, enz.);
 • Investeringsgereedheid (onderzoek en ontwikkeling, innovatie, technologische upgrade, markttesten, enz.);
 • Aankoop en upgrade van apparatuur;
 • Certificering (normen, voorschriften, enz.);
 • Capaciteitsopbouw (opleidingsprogramma’s);
 • Beurzen (standkosten & inschrijfgelden); en
 • Bescherming van intellectuele eigendomsrechten (registratie van handelsmerken, octrooien, enz.).

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is nu gesloten.