Caribische investeringstop

De Caribbean Investment Summit 2015 onder het thema The Climate is Right in the Caribbean , werd op 10 september 2015 gehouden in Londen, VK, mede georganiseerd door de Caribbean Export Development Agency en de Caribbean Association of Investment Promotion Agencies. Het bracht zeven van de Caribische investeringspromotiebureaus en meer dan 100 investeerders en belangrijke belanghebbenden samen in een poging om directe buitenlandse investeringen aan te trekken in een portefeuille van investeringsklare projecten in het Caribisch gebied.

De openingsceremonie, die werd geleid door mevrouw Courtney Fingar, hoofdredacteur van fDiMagazine (van de Financial Times), werd geleid door HE the Right Hon. Perry Christie, premier van de Bahama’s. De premier merkte op hoe belangrijk het is om het evenement in Londen te organiseren en benadrukte dat op basis van het 2014 Wealth Report “… Londen in 2013 meer zeer vermogende particulieren had dan enige andere stad ter wereld en dat het zijn vooraanstaande positie zal blijven behouden voor het komende decennium.” De premier herhaalde ook aan de investeerders op het forum de 4 belangrijkste redenen waarom het klimaat inderdaad geschikt is voor binnenlandse investeringen in het Caribisch gebied. Hij merkte op dat het Caribisch gebied goed is hersteld van de financiële crisis, dat er aanzienlijke kansen zijn op het gebied van hernieuwbare energie, dat er in de regio meer inspanningen zijn gedaan om het menselijk kapitaal te versterken om het aantrekken van buitenlandse directe investeringen te ondersteunen en dat er gebruik wordt gemaakt van innovatie en publiek-private partnerschappen om directe buitenlandse investeringen aan te trekken, waarbij verschillende voorbeelden worden genoemd van dit gebeuren in de Bahama’s en in de hele regio.

Tijdens de plenaire sessie waren ook openingstoespraken van de uitvoerend directeur van Caribbean Export, mevrouw Pamela Coke Hamilton, die de blijvende rol van haar agentschap benadrukte bij het promoten en ondersteunen van een gezamenlijke aanpak om directe buitenlandse investeringen naar het Caribisch gebied aan te trekken. Mevrouw Coke Hamilton benadrukte het succes van de regio bij het ondersteunen van successen zoals Grace Kennedy, Digicel en Tucker Energy Services (TES). Ze merkte de vele redenen op waarom investeerders voor het Caribisch gebied hebben gekozen en benadrukte dat “… een van hun topprioriteiten de locatie, openheid van handel, infrastructurele ontwikkelingen, geschoolde arbeidskrachten, economische en politieke stabiliteit en flexibele prikkels zijn.”

De heer McHale Andrew, voorzitter van de Caribbean Association of Investment Promotion Agencies (CAIPA) lichtte voor de aanwezigen de resultaten toe van 2 onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de perceptie van investeerders in de regio. Hij merkte op dat op basis van de bevindingen investeerders naar de regio kwamen om te profiteren van de markttoegang en de politieke en economische stabiliteit die de regio biedt. De heer Andrew onderstreepte in het Doing Business Report van 2014 van de Wereldbank dat het Caribisch gebied op de tweede plaats staat na de OESO-landen wat betreft Trading Across Borders en Protection of Investors-indicatoren. Hij merkte ook op dat maar liefst 81% van de bestaande investeerders herinvesteert of van plan is om opnieuw te investeren in het Caribisch gebied en dat 71% van de ondervraagde investeerders waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk het zakenklimaat van het Caribische gastland zal aanbevelen.

De openingsceremonie werd gevolgd door break-out sessies waar de investeringspromotiebureaus uit het Caribisch gebied de details konden bespreken van de investeringsklare projecten van hun land op het gebied van hernieuwbare energie, outsourcing van bedrijfsprocessen, nichetoerisme en andere strategische investeringsmogelijkheden. De discussies werden geleid door panelmoderators, namelijk de heer Frank Comito, CEO van de Caribbean Hotel Tourism Association, de heer Yoni Epstein, voorzitter van de Business Process Outsourcing Association in Jamaica, de heer Johan Sydow, CEO van Sitek (gericht op hernieuwbare energie) en dhr. Mark Williamson, die de discussie over andere strategische investeringsmogelijkheden leidde.

De Investment Summit bood ook een uitstekende gelegenheid om samen te werken met fDi Magazine van de Financial Times bij het organiseren van een receptie en de uitreiking van prijzen aan Caribische IPA’s die tot de top 10 behoorden in de onlangs aangekondigde Caribische en Midden-Amerikaanse landen van de toekomst van fDi Magazine rangschikking. Een van de toppresteerders in de regio was de Dominicaanse Republiek, die erkenning kreeg voor zijn connectiviteit, FDI-strategie, economisch potentieel, kosteneffectiviteit en bedrijfsvriendelijkheid; Trinidad die de winnaar was voor kosteneffectiviteit en in de top 10 voor zijn FDI-strategie, connectiviteit en bedrijfsvriendelijkheid; Barbados, die tot de top 10 behoorde voor FDI-strategie, kosteneffectiviteit en menselijk kapitaal en levensstijl; en Jamaica, de winnaar van FDI-strategie en in de top 10 voor connectiviteit en zakelijke vriendelijkheid. Ook ontvingen prijzen voor FDI-strategie en kosteneffectiviteit: de Bahama’s, Belize, Dominica, St. Lucia en Grenada.

De investeringsbevorderende agentschappen die aanwezig waren op het evenement waren als volgt: de Bahamas Investment Authority, BelizeInvest, het Centre for Export and Investment in the Dominicaanse Republiek, het Centre for the Facilitation of Investments in Haïti, de Grenada Industrial Development Corporation, Invest Saint Lucia en Jamaica Promotions Limited (JAMPRO).