Caribbean Export en CCREEE werken samen om duurzame energieontwikkeling te ondersteunen en banen te creëren

  • Caribbean Export en de CCREEE ondertekenen een MOU
  • Caribbean Export en CCREEE gaan samenwerken op belangrijke gebieden om energie-efficiëntie en capaciteitsopbouw op het gebied van hernieuwbare energie voor de particuliere sector te bevorderen
  • Ontkoling kan leiden tot 400 000 nieuwe banen in het Caribisch gebied

De Caribbean Export Development Agency en het Caribbean Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (CCREEE) hebben overeenstemming bereikt over een kader voor samenwerking op het gebied van groei van het bedrijfsleven door middel van duurzame energie. De twee organisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om hun relatie te officialiseren, gezien hun symbiotische mandaten.

“Caribbean Export is verheugd om met CCREEE samen te werken om de enorme uitdagingen aan te pakken die onze regio moet aangaan – ten eerste, de wereldwijde klimaatverandering; ten tweede, de opbouw van duurzame en betaalbare energiesystemen en ten derde, armoedebestrijding door ontwikkeling van de particuliere sector.“, aldus Deodat Maharaj, uitvoerend directeur van Caribbean Export.

De heer Maharaj wees erop dat volgens de Internationale Arbeidsorganisatie en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank het koolstofarm maken van de economie zal leiden tot een nettotoename van de werkgelegenheid in het Caribisch gebied met 3,1%, d.w.z. tot het scheppen van ongeveer 400.000 banen.

In navolging van de heer Maharaj merkte Dr. Gary Jackson – uitvoerend directeur van de CCREEE – op: “Energie is een van de dringendste ontwikkelingsuitdagingen van onze tijd; een uitdaging die, vooral binnen de Caribische context, het best kan worden aangepakt door samenwerking. Wij zijn veerkrachtig als groep, niet afzonderlijk”, zei hij. Dr. Jackson merkte verder op: “Het is onze menselijke capaciteit die onze veerkracht bepaalt. “Nu wij vandaag ons partnerschap bekrachtigen, hopen wij dat de CCREEE en Caribbean Export een voorbeeld kunnen stellen van wat met een coalitie van bereidwilligen kan worden bereikt”.

In de overeenkomst worden samenwerkingsgebieden afgebakend, waaronder projecten voor technische bijstand ter bevordering van energie-efficiëntie en capaciteitsopbouw op het gebied van hernieuwbare energie voor de particuliere sector. Deze initiatieven zullen bedrijven helpen hun klimaatbestendigheid te vergroten, de toegang tot energie te verbeteren, duurzame gebouwen te ontwikkelen en beloftes te doen om kennisbeheer en -overdracht te waarborgen, duurzame industrie en bedrijfsgroei te bevorderen. Samen ondersteunen de organisaties de capaciteit van bedrijven om een reeks hernieuwbare energie- en energie-efficiënte producten en diensten aan te bieden.

Bovendien benadrukten Caribbean Export en de CCREEE dat de ondertekening van vandaag slechts een formalisering is van het reeds functionerende partnerschap. De twee organisaties hebben al eerder samengewerkt bij de ontwikkeling van initiatieven voor capaciteitsopbouw en kijken er reikhalzend naar uit deze te versterken en uit te breiden en het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen, waarbij reeds drie projecten zijn vastgesteld.