Caribbean Export en India Exim Bank lanceren nieuwe studie over handel tussen Cariforum en India

De Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export), het belangrijkste agentschap voor investeringen en handelsbevordering in de regio, heeft in samenwerking met de Export-Import Bank of India (Exim Bank India) een gloednieuwe publicatie gelanceerd. De publicatie “Enhancing India CARIFORUM Economic Relations and Prospects for Cooperation”, waarin de handelsmogelijkheden tussen de Caribische landen en India worden onderzocht, werd voorgesteld aan meer dan 400 deelnemers aan het Caribische Investeringsforum in Trinidad en Tobago.

Caribbean Export zet zich in om de groei van de regionale particuliere sector te bevorderen door economische ontwikkeling en integratieprogramma’s. Het agentschap werkte voor deze studie samen met de Exim Bank India om de investerings- en exportmogelijkheden voor ondernemers aan beide zijden te ontsluiten.

De studie gaat nader in op de belangrijkste kenmerken van de economische betrekkingen tussen India en het Cariforum en onderzoekt welke wederzijdse voordelen uit de handel kunnen worden gehaald. Met name staat er dat “India potentieel heeft om de uitvoer uit te breiden in productcategorieën zoals minerale brandstoffen en oliën, elektronica, vervoermiddelen, granen, optische instrumenten, vlees en eetbare slachtafvallen, en dierlijke of plantaardige vetten en oliën, enz.

De heer N Ramesh, adjunct-directeur van de India Exim Bank, opende dag 2 van het Caribisch Investeringsforum via een videoverbinding met een toespraak over de gebieden van belang van de publicatie. De heer Ramesh vestigde de aandacht van het publiek op het feit dat “voor de Export-Import Bank of India, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied altijd een aandachtsgebied zijn geweest, ter bevordering en ondersteuning van wederzijdse handel en investeringen” en dat de handel tussen India en het Caribisch gebied een sterke groei heeft doorgemaakt, “van een mager niveau van 52,4 miljoen USD in 2001, is de handel tussen India en het Caribisch gebied in 2021 opgelopen tot 1,7 miljard USD”.

Verder verklaarde hij: “Als partnerinstelling ter bevordering van de economische ontwikkeling in LAC heeft de India Exim Bank diverse activiteiten en programma’s opgezet die bijdragen tot het delen van India’s ontwikkelingservaring door middel van capaciteitsopbouw en overdracht van vaardigheden, handel en ontwikkeling van infrastructuur.”

Leo Naut, plaatsvervangend uitvoerend directeur van Caribbean Export, overhandigde tijdens het evenement de publicatie aan de zaakgelastigde van de Hoge Commissie van India in Trinidad en Tobago, de heer Raju Sharma. Naut verklaarde dat het gezamenlijke onderzoeksverslag een belangrijke bijdrage is die niet alleen voor beleidsmakers en de academische wereld een waardevolle referentie vormt, maar ook voor het bedrijfsleven nieuwe handelsmogelijkheden ontdekt.

Op het Caribisch Investeringsforum werden de investeringsmogelijkheden van het Caribisch gebied strategisch belicht, namelijk: AgTech, digitaal zakendoen inclusief e-commerce, innovatie en technologie; Groene economie overgang, en transport en logistiek. In samenwerking met Caribbean Export maakt de nieuwe studie deel uit van de Working Paper Series van de India Exim Bank die dient om de kennis van Indiase exporteurs te verrijken om het concurrentievermogen van India in het algemeen te verbeteren.