Caribbean Export presenteert jaarverslag 2022 in de Dominicaanse Republiek: Transformeren naar een slimmer, groener en veerkrachtiger Caribisch gebied

SANTO DOMINGO – The Caribbean Export Development Agency presented its 2022 annual results report with the theme “Transforming Towards a Smarter, Greener, and More Resilient Caribbean.”

Deodat Maharaj, uitvoerend directeur van Caribbean Export, legde uit dat dit verslag een uitgebreid en gestructureerd overzicht geeft van het werk dat Caribbean Export in 2022 heeft uitgevoerd, met de nadruk op samenwerking met belangrijke partners, positieve impact op begunstigden en gemeenschappen, betrokkenheid bij regionale instellingen en de uitvoering van verschillende activiteiten in hun kantoren in Barbados, de Dominicaanse Republiek en Haïti. Hij benadrukte ook de waardevolle bijdragen van hun teams in verschillende landen.

Hij benadrukte dat dit de tweede editie is van het rapport, dat jaarlijks zal worden gepresenteerd om de inspanningen ter bevordering van de economische ontwikkeling in het Caribisch gebied en in het bijzonder in de Dominicaanse Republiek onder de aandacht te brengen. “We willen alle resultaten die Caribbean Export vorig jaar heeft behaald ten gunste van de regionale particuliere sector benadrukken.”

Maharaj bevestigde nogmaals dat het agentschap de privésector toegang tot financiering wil bieden. “In een herstelomgeving is het essentieel dat bedrijven uit de privésector gelijke toegang hebben tot financieringsinstrumenten, omdat deze hen helpen bij het ontwikkelen, herdefiniëren, upgraden en optimaliseren van hun operaties en processen terwijl ze werken aan hun exportontwikkelingsdoelstellingen.”

Hij vermeldde ook dat Caribbean Export een van de hoogste programma-implementatiecijfers in de regio heeft. In 2022 profiteerden meer dan 140 bedrijven uit de 15 lidstaten van alle programma’s die door het agentschap werden uitgevoerd, met steun van partners en donoren op regionaal niveau. Via het Regional Private Sector Support Program, dat Caribbean Export uitvoert in het kader van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) gefinancierd door de Europese Unie, slaagden ze erin om de moeilijke toegang tot financiering aan te pakken door middel van een subsidieprogramma, waarbij meer dan 2 miljoen euro werd uitbetaald. Dit getuigt van de directe impact en het werk dat het bureau uitvoert voor kleine bedrijven in de hele regio.

Maharaj vroeg om steun voor de initiatieven die in het rapport worden gepresenteerd om te komen tot een slimmer, groener en veerkrachtiger Caribisch gebied. “In die zin streven we naar samenwerking en betrokkenheid van alle belanghebbenden, waaronder regeringen, niet-gouvernementele organisaties, lokale gemeenschappen en bedrijven, om te komen tot een welvarender en veerkrachtiger Caribisch gebied in het licht van toekomstige uitdagingen.”

Hij benadrukte dat focussen op een groenere economie van vitaal belang is voor de duurzaamheid van het Caribisch gebied. “Deze regio is een van de meest kwetsbare gebieden ter wereld voor de gevolgen van klimaatverandering, dus het is essentieel om duurzame bedrijfspraktijken en een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen te bevorderen. Tegelijkertijd moeten er nieuwe handelsmogelijkheden worden ontwikkeld in milieuvriendelijke sectoren, zoals de opwekking van hernieuwbare energie en duurzame landbouw met geoptimaliseerde technologie.”

Hij wees erop dat veerkracht cruciaal is vanwege de terugkerende bedreigingen waarmee de regio te maken heeft, zoals orkanen, aardbevingen en andere natuurrampen. “Door een veerkrachtigere economie op te bouwen, kunnen strategieën worden geïmplementeerd om te anticiperen op de gevolgen van deze gebeurtenissen en deze te verzachten. Dit omvat investeringen in robuustere infrastructuren, systemen voor vroegtijdige waarschuwing, noodplannen en grotere economische diversificatie.”

Maharaj legde uit dat economische veerkracht ervoor zorgt dat bedrijven, ondanks uitdagingen, sneller kunnen herstellen en hun activiteiten kunnen voortzetten, zodat ze geen grote verliezen lijden.

Tijdens het evenement werden ook de algemene resultaten bekendgemaakt van het onderdeel Handel en particuliere sector, dat door Caribbean Export werd uitgevoerd in het kader van het bilaterale samenwerkingsprogramma tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek. Dit programma wordt ook gefinancierd door de Europese Unie onder het 11e EOF. Dit onderdeel zorgde voor synergie in copromotie en coproductie tussen de Dominicaanse Republiek en Haïti door het creëren van drie waardeketens: cacao/chocolade, essentiële oliën/cosmetica, en ambachten/mode/accessoires. Het programma bevorderde ook hogere kwaliteitsnormen, vooruitgang in het handelsbeleid en het opzetten van een betere dialoog tussen de publieke en private sector.

Het rapport werd afgesloten met een uitnodiging van de plaatsvervangend uitvoerend directeur van het Agentschap, Leonel Naut, aan de gehele Dominicaanse particuliere sector om deel te nemen aan het Caribische Investeringsforum 2023 op de Bahama’s van 23 tot 25 oktober van dit jaar. Dit forum wordt het grootste bedrijfsevenement in de regio met een verwacht publiek van meer dan 800 ondernemers van over de hele wereld.

Naast Deodat Maharaj, uitvoerend directeur van Caribbean Export, en Leonel Naut, plaatsvervangend uitvoerend directeur van het Agentschap, werd het evenement bijgewoond door onder andere Alba Díaz, Senior Advisory Officer; Alexandra Chía, Operations Officer; Paul Charles, Operations Officer, en Romily Thevenin, Research and Communications Officer.