Caribbean Investment Forum blijft mogelijkheden creëren voor meer investeringen in de regio.

  • De derde editie van het Caribbean Investment Forum gaat van start terwijl het Caribbean Export Development Agency sterkere publiek-private partnerschappen stimuleert in het Caribisch gebied.
  • Guyana, een belangrijke speler, is gastheer van het 2024 Caribbean Investment Forum, waarbij afgevaardigden worden uitgenodigd om de investeringsmogelijkheden en stimuleringsmaatregelen van de regio te verkennen.
  • De CIF 2024 agenda is strategisch ontworpen om regionale en internationale investeerders in contact te brengen met kansen in het Caribisch gebied en de groei van regionale partnerschappen te bevorderen.

10 juli 2024, Georgetown, Guyana– Tijdens de openingsceremonie van het Caribische Investeringsforum 2024 (CIF) in het Arthur Chung Conference Centre in Georgetown, Guyana, werd opnieuw opgeroepen tot meer publiek-private partnerschappen om de Caribische regio te transformeren, waarmee de toon werd gezet voor de volgende twee discussiedagen.

De Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) is gastheer voor CIF 2024 onder het thema ‘Transforming Our Future, Empowering Growth‘, in samenwerking met de regering van de Co-operatieve Republiek Guyana, de Europese Unie, het CARICOM-secretariaat en de Caribische Ontwikkelingsbank.

Dr. Damie Sinanan, uitvoerend directeur van Caribbean Export, benadrukte het belang van het forum, dat symbool staat voor een opmerkelijke verschuiving in de collectieve aanpak om de vitale investeringen veilig te stellen die nodig zijn voor de economische ontwikkeling en diversificatie van de regio.

“De Caraïben zijn rijp voor investeringsmogelijkheden in verschillende sectoren en het forum biedt een platform waar verschillende publieke en private belanghebbenden elkaar kunnen ontmoeten om deze zaak vooruit te helpen,” zei Dr. Sinanan.

Dr. Sinanan benadrukte het belang van duurzame economische groei in het Caribisch gebied en de noodzaak van regionale en internationale partnerschappen over de nationale grenzen heen.

“We moeten samenkomen als één Caribisch gebied om de vereiste vaardigheden en marktomvang in te brengen die nodig zijn om het hoge niveau van kapitaalinvesteringen aan te trekken dat nodig is om transformationele groei te realiseren. Met andere woorden, het kan geen business as usual zijn. [We] moeten snel en eensgezind handelen en tegelijkertijd de steeds veranderende omgeving omarmen.”

Ondertussen deelde Zijne Excellentie Dr. Mohamed Irfaan Ali, president van de Coöperatieve Republiek Guyana, dezelfde gevoelens over een grotere behoefte aan meer regionale partnerschappen. Het staatshoofd herinnerde de afgevaardigden eraan dat Guyana openstaat voor investeringen en een zeer vriendelijk investeringsklimaat heeft.

Hij benadrukte ook de vele mogelijkheden in zijn land: “Guyana biedt genereuze en gunstige fiscale investeringsstimulansen. Guyana is een open valutamarkt met een lage inflatie en een stabiel financieel systeem. In elke afzonderlijke sector hebben we de investeringsmogelijkheden geschetst die hier in Guyana bestaan.”

Daarnaast benadrukte Dr. Carla Barnett, secretaris-generaal van het CARICOM-secretariaat, in haar opmerkingen dat er dringend actie moet worden ondernomen met betrekking tot de kwetsbaarheid van de regio voor klimaatverandering, zoals blijkt uit orkaan Beryl.

Dr. Barnett roept op tot meer investeringen van de privésector in duurzame landbouw. Ze beschreef deze investering als cruciaal voor het vergroten van de voordelen en het aanpakken van de uitdagingen. De secretaris-generaal van CARICOM benadrukt ook het belang van investeringen in duurzame landbouwprojecten die de landbouw moderniseren, technologische innovaties introduceren en de markttoegang voor bestaande en nieuwe landbouwproducten verbeteren.

“[CARICOM] geeft prioriteit aan investeringen die klimaatbestendig zijn, investeringen die verbeterde landbouwtechnieken integreren om de kwetsbaarheid van de regio voor orkanen, overstromingen, droogte en een stijgende zeespiegel die verzilting en verlies van landbouwgrond veroorzaken, aan te pakken.”

Zijne Excellentie Rene Van Nes, ambassadeur van de delegatie van de Europese Unie (EU) in Guyana, prees EU-investeerders voor hun betrokkenheid bij het forum van dit jaar. Hij zei dat de EU al lang een partnerschap heeft met de regio, gebaseerd op wederzijdse belangen en sterke economische, sociale, culturele en historische banden.

“De Caraïben [is] bieden aanzienlijke investeringsmogelijkheden en we streven ernaar om de zakenpartner bij uitstek voor de Caraïben te zijn, en daarvoor stellen we de uitgebreide wereldwijde gateway-strategie en de bijbehorende investeringsagenda tot uw beschikking. De investeringsagenda voor wereldwijde toegangspoorten is het aanbod van de EU om de investeringskloof te overbruggen en particulier kapitaal aan te trekken om innovatieve, duurzame en transformatieve investeringen te stimuleren.”

Lisa Harding, waarnemend hoofd van de afdeling Private Sector bij de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB), herhaalde dat de bank een dergelijk forum zal steunen. Het Caribische Investeringsforum dient niet alleen als strategisch platform om investeringsmogelijkheden onder de aandacht te brengen, maar ook om netwerken en partnerschappen te faciliteren en de broodnodige dialoog tussen belanghebbenden te bevorderen.

“Het Caribisch Investeringsforum heeft met succes investeringskapitaal naar de regio gelokt. Het Caribisch gebied staat open voor investeringen. De CDB speelt een cruciale rol in de ondersteuning van investeringen en duurzame ontwikkeling in de landen die klant zijn van de CDB. We hebben een holistische kijk op ontwikkeling en zorgen ervoor dat die veerkrachtig, inclusief en rechtvaardig is.”

Na de formele opening werden de afgevaardigden getrakteerd op een levendige culturele presentatie getiteld “One Guyana”, waarin een fusie van dansen werd getoond die werden uitgevoerd door de Guyanese dansgroepen Riverside Angels, Jorro en Berbice Delights Dance Troupes. Daarnaast werd tijdens de cocktailreceptie een culturele presentatie getiteld “A Taste of Guyana” gedemonstreerd, met traditioneel Guyanees eten, drinken en kunst.

De komende twee dagen zullen meer dan 450 deelnemers aan CIF 2024 discussiëren over duurzame landbouw, de overgang naar een groene economie, de digitalisering van bedrijven en duurzame ontwikkeling.