Inauguraal Caribisch Investeringsforum benadrukt enorme investeringsmogelijkheden

  • Inaugurele Caribische Investeringsforum vandaag geopend (9 november 2022) in Port of Spain, Trinidad
  • Een overweldigende respons op de uitnodiging van Caribbean Export met meer dan 500 deelnemers uit meer dan 35 landen.
  • Dringende oproep aan de particuliere sector om een centrale rol te spelen bij de opbouw en transformatie van de Caribische economie
  • Minder praten en meer zakendoen, belooft hoofd Caribische export
  • Studie toont enorm potentieel voor Caribische export naar Afrika, zegt Z.E. Wamkele Mene, secretaris-generaal van de Afrikaanse continentale vrijhandelszone (AFCFTA).

Nog voor het begin was het duidelijk dat het eerste Caribische Investeringsforum een doorslaand succes was, gezien de overweldigende opkomst van meer dan 500 afgevaardigden uit meer dan 35 landen.

Dit weerspiegelt ongetwijfeld de urgentie die zakenmensen, investeerders, enthousiaste ondernemers, regeringsambtenaren in de hele regio en zelfs diplomaten en gewone burgers voelen om het Caribisch gebied de bedreigingen voor hun voortbestaan te zien aanpakken en overwinnen en een mooie nieuwe toekomst voor zijn bevolking te zien creëren.

Tijdens de openingsceremonie op woensdag zei Deodat Maharaj, uitvoerend directeur van het Caribisch Bureau voor exportontwikkeling (Caribbean Export): “De sleutel is dat wij ons concentreren op de belangrijkste factoren die de transformatie in het Caribisch gebied werkelijk kunnen bevorderen” en daarom heeft het forum zich gericht op:

  1. Overgang naar een groene economie
  2. Digitalisering technologie en innovatie
  3. Landbouw; en
  4. Transport en logistiek.

De investeringen, de werkgelegenheid en de zakelijke mogelijkheden in deze sectoren zijn enorm.
Carla Barnett, secretaris-generaal van het CARICOM-secretariaat, merkte op dat de CARICOM-hoofden zich ten doel hebben gesteld tegen 2027 47% van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op te wekken en dat zij zich ertoe hebben verbonden tegen 2025 de factuur voor de invoer van levensmiddelen in de regio met 25% te verlagen. “In de periode 2018-2020 bedroeg de rekening voor de invoer van voedsel in de CARICOM 13,76 miljard dollar of ongeveer 5% van het bbp”, zei ze.

Digitale technologieën zouden de landbouw, de verwerkende industrie en de dienstensector radicaal kunnen veranderen en kansen kunnen creëren, de groei van het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen versnellen en de energiesystemen een nieuwe vorm kunnen geven.

“Ik geloof dat we succes zullen boeken als we in deze sectoren vooruitgang boeken. Maar om een echt veerkrachtig Caribisch gebied op te bouwen, moet het bedrijfsleven een essentiële partner zijn en geen perifere of bijkomstige, maar een centrale rol spelen,” benadrukte Maharaj.

Investeringen zijn daarom belangrijker dan ooit, aldus Barnett, vooral gezien de daling van de directe buitenlandse investeringen (FDI), van een piek van 6,65 miljard dollar in 2008 naar 3,9 miljard dollar in 2019 tot 2,4 miljard dollar met het uitbreken van de pandemie.

EU-ambassadeur Peter Cavendish meent dat de aantrekkingskracht van het Caribisch gebied op investeerders onder meer bestaat uit zijn toegang tot de Europese markt, het feit dat het over het grootste cacao-genoom en cacao-onderzoekscentrum ter wereld beschikt, en zijn toonaangevende instituten en organisaties zoals het Caribbean Industrial Research Institute. Hij benadrukte dat de EU in het kader van de economische partnerschapsovereenkomsten met de Caribische landen aanzienlijke technische expertise en advies, alsook financiële middelen kan aanbieden om in de investerings- en transformatiebehoeften van het Caribisch gebied te voorzien.

H.E. Wamkele Mene, secretaris-generaal van de African Continental Free Trade Area (AFCFTA), meent echter dat het Caribisch gebied en het Afrikaanse continent veel te winnen hebben bij onderlinge samenwerking op het gebied van handel en investeringen. Hij ziet dwingende en dringende redenen voor de twee regio’s om sterke commerciële banden te smeden, voortbouwend op de voornamelijk historische en emotionele banden die hen tot nu toe hebben verbonden.

In zijn toespraak met de titel “New Markets, New Investments for New Times” verwees Mene naar de twee recente seismische gebeurtenissen die een gemeenschappelijke kwetsbaarheid van de twee regio’s blootlegden: de Covid-19-pandemie waardoor “onze twee regio’s achteraan in de rij stonden voor de broodnodige vaccins” en het conflict tussen Rusland en Oekraïne dat de bevoorradingsketens verstoorde en zowel voedselonzekerheid als voedselinflatie veroorzaakte. Deze twee gebeurtenissen geven aan dat Afrika en het Caribisch gebied meer op elkaar moeten vertrouwen en minder op hun traditionele markten, zei hij.

“Nu we deze veranderingen in de economische paradigma’s van de wereld zien, moeten we onze export- en investeringsmarkten diversifiëren. Daarom is dit forum zo belangrijk”, aldus Mene. Hij merkte op dat de Caribische export naar het Afrikaanse continent met 4,4% van de totale export te verwaarlozen is, maar wees op een recente studie van het Internationaal Handelscentrum, waarin een aanzienlijk potentieel wordt gezien voor een groei tot 1 miljard dollar in de komende vijf jaar op gebieden als agro-industrie, gezondheidszorg, toerisme en de automobielsector.

De studie zag ook mogelijkheden voor Afrika om zijn jaarlijkse goederenuitvoer naar het Caribisch gebied tegen het jaar 2026 met 54% of 170 miljoen US dollar per jaar te verhogen voor meer dan 200 tarieflijnen. “Het Afrikaanse continent biedt een kans voor het Caribisch gebied als nieuwe partner, een kans om je exportmarkten te diversifiëren, exportbanen te scheppen in het Caribisch gebied en wereldwijd concurrerend te zijn,” zei Mene. “Het Caribisch gebied kan ook de uitvoer van goederen naar Afrika met 80 miljoen dollar of 29% uitbreiden” en dit zou nog meer zijn als diensten en vervoer worden toegevoegd, zei hij.

De Afrikaanse continentale vrijhandelszone vertegenwoordigt een markt van 1,3 miljard mensen en een gecombineerd BBP van 3,4 biljoen dollar. Volgens een studie van McKensie & Co zal dit BBP tegen 2055 naar verwachting groeien tot bijna 7 biljoen dollar.

In haar opmerkingen zei de minister van Handel en Industrie van Trinidad en Tobago, Sen. Paula Gopee-Scoon: “Wij vertrouwen erop dat dit Forum als katalysator zal werken om de (FDI-)stromen van onze hele regio te stimuleren en dit is een belangrijke reden waarom wij hier zijn – om onze vooruitgang en bankwaardige investeringsmogelijkheden onder de aandacht te brengen.”

Met een overvol en interessant programma benadrukte zij in het bijzonder de rondetafelconferentie over vervoer en logistiek op dag 3, waarbij regionale deelnemers, onder meer van belangrijke havenautoriteiten, de voordelen van de ligging van het Caribisch gebied en wederzijds voordelige mogelijkheden voor investeringen op gebieden als haveninfrastructuur en -diensten en versterkte logistiek bespreken.

Het Caribbean Investment Forum is een vierdaags, bedrijfsgericht evenement op hoog niveau, bedoeld om deze investeringsmogelijkheden in de hele regio te presenteren en te verkennen. Het regionale forum wordt georganiseerd door de Caribbean Export Development Agency in samenwerking met de regering van Trinidad en Tobago, CARICOM, de Caribbean Development Bank, de Caribbean Association of Investment Promotion Agencies en met steun van de Europese Unie.

Het forum vindt plaats van 8 tot 11 november 2022 in het Hyatt Regency in Trinidad en Tobago en verbindt belangrijke regionale besluitvormers, vernieuwers en ondernemers met ‘s werelds meest invloedrijke investeerders.

Onder het thema “Building A SMARTer, GREENer, Caribbean” zullen de belanghebbenden kennismaken met enkele van de meest aantrekkelijke investeringsmogelijkheden in technologie, landbouw, hernieuwbare energie en innovatie, en hopelijk projecten bevorderen die het leven van meer dan 30 miljoen Caribische burgers in de 23 landen van de regio zullen verbeteren.