Regionale particuliere sector bouwt aan veerkracht en is klaar voor de toekomst, met subsidies en projecten gefaciliteerd door Caribbean Export

  • Caribbean Export’s ‘Annual Results Report – 2023’ vrijgegeven aan partners en belanghebbenden.
  • Meer dan 300 regionale bedrijven ontvingen meer dan $7,8 miljoen (VS) aan subsidies, zo blijkt uit het Results Report – 2023.
  • Het agentschap behaalde een uitvoeringspercentage van 93% en hielp bij het creëren van meer dan 1300 nieuwe banen.

Miljoenen dollars aan subsidies verspreid door het Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) hebben banen gecreëerd, de export vergroot en de digitalisering bevorderd voor meer dan 1000 regionale micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen (MSME’s), zoals blijkt uit het ‘Annual Results Report – 2023’.

Caribbean Export heeft op woensdag 10 april 2024 in het Accra Beach Hotel and Spa haar derde jaarlijkse resultatenrapport uitgebracht voor een publiek bestaande uit lokale, regionale en internationale belanghebbenden, diplomaten, begunstigden, medewerkers van Caribbean Export en de media.

Het rapport schetst hoe de belangrijkste handels- en investeringspromotieorganisatie in de regio zich is blijven richten op een transformationele agenda om de regionale economieën te stimuleren, met een bijzondere nadruk op het verbeteren van het aanpassingsvermogen en de concurrentiekracht van het regionale midden- en kleinbedrijf, zodat zij zich kunnen onderscheiden op de wereldmarkt.

De uittredend uitvoerend directeur van Caribbean Export, Deodat Maharaj, prees de prestaties van het agentschap in 2023, waaronder een projectuitvoeringspercentage van 93%. Hij schetste hoe de voortdurende inzet van het agentschap om “resultaten te boeken” meer dan 1.000 Caribische zakenmensen rechtstreeks heeft geholpen via subsidiefinanciering naast training, workshops, investeringsforums en steun om internationale handelsbeurzen bij te wonen.

De heer Maharaj zei: “Caribbean Export is geen organisatie van de maand. We blijven trouw aan onze missie, waarden en visie en richten ons op sectoren die transformatie, innovatie, digitalisering en technologie stimuleren.”

Hij voegde eraan toe dat het agentschap en zijn financiële partners, waaronder de Europese Unie, de Caraïbische Ontwikkelingsbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, zich blijven inzetten voor praktische ondersteuning van de particuliere sector, met name het MKB, dat 55-60% van het bruto binnenlands product van de regio en bijna 70% van de totale werkgelegenheid voor zijn rekening neemt.

De minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel van Barbados, Kerrie Symmonds, prees Caribbean Export voor zijn belangrijke prestaties in 2023. Hij suggereerde echter dat er meer moet worden gedaan, vooral door regionale overheden, om het voor bedrijven gemakkelijker te maken om binnen en buiten het Caribisch gebied te exporteren.

De heer Symmonds zei: “Wat we hier hebben gezien is het begin van het opbouwen van de capaciteit van de zakenmensen in onze regio om niet alleen binnen deze regio en de Cariforum-markt over de grenzen heen te kunnen bewegen, maar ook naar Europa te kunnen gaan en dat is een ambitie waarvoor de tijd is gekomen, maar we moeten onze inspanningen verdubbelen…

“In dit verband ben ik van mening dat Caribbean Export uitstekend werk verricht door de privésector te mobiliseren en met ons samen te werken op [government] om een productievere en concurrerendere privésector op te bouwen.”

Tijdens een paneldiscussie op het evenement spraken begunstigden en regionale organisaties die met Caribbean Export hebben samengewerkt over de blijvende impact van de dynamische programma’s van het agentschap. Jo Edghill, Managing Director van Megapower, legde uit hoe fondsen van het Caribbean Export’s Direct Assistance Grant Scheme het bedrijf de kans gaven om uit te breiden en uiteindelijk het eerste laboratorium voor hergebruik van batterijen op Barbados te creëren.

David Mogollan, hoofd van de samenwerkingsdelegatie van de EU voor Barbados, het oostelijk Caribisch gebied, de OECS en CARICOM/CARIFORUM, herhaalde dat het blok het werk van Caribbean Export onverminderd steunt. Tussen 2017 en 2023 heeft de EU meer dan 27,5 miljoen euro (EUROS) geïnvesteerd in subsidies via het 11e Europees Ontwikkelingsfonds Regionaal Ontwikkelingsprogramma voor de particuliere sector, dat eindigde in september 2023.

De heer Mogollan bevestigde het vertrouwen van de EU in Caribbean Export als een betrouwbare implementatiepartner met voortdurende financiering via het Global Gateway-project van de EU.

Lynette Holder, voorzitter van de Raad van Bestuur van Caribbean Export, benadrukte de diversiteit van de interventieprogramma’s van het agentschap in 2023, waaronder de tweede editie van het zeer succesvolle Caribbean Investment Forum (CIF) dat in oktober op de Bahama’s werd gehouden en meer dan 545 afgevaardigden uit 46 landen trok. CIF 2024 vindt plaats in Guyana van 10-12 juli.

Dr. Holder zei: “CIF 2023 kwam naar voren als een wereldwijde investeringshub die meer dan 40 investeerders aantrok, variërend van angel investors tot schuldfinanciers en die een breed scala aan financieringsopties lieten zien. Dit onderstreept de centrale rol van CIF als vooraanstaand platform voor investeringen en financiële samenwerking in diverse sectoren.”

Ze verklaarde dat de raad van bestuur van Caribbean Export “vertrouwen blijft houden in de voortdurende rol van het agentschap als onmisbare partner voor de particuliere sector, die innovatieve en strategische steun biedt die is afgestemd op de dynamische behoeften van onze aangesloten landen”.