RAADPLEGING VOOR CAPACITEITSVERBETERING IN RECHTSBLAD – E-learningcursus Open Oproep

Het e-learningprogramma Juridisch opstellen maakt deel uit van het project Capaciteitsopbouw in juridisch opstellen, dat gefinancierd wordt door de Europese Unie en namens het Cariforum wordt uitgevoerd door het ARCA Consortium.

Met dit project wordt beoogd binnen de overheidssector in de Cariforum-staten capaciteit op te bouwen op het gebied van het opstellen van verdragen en wetgeving door middel van opleiding en sponsoring van geselecteerde deelnemers.

Het project is ook bedoeld om bij de begunstigden een beter begrip te kweken van de bepalingen van de economische partnerschapsovereenkomst (EPO) tussen het Cariforum en de EU, teneinde een effectievere uitvoering van de EPO te bevorderen.

Het adviesteam ARCA Consortium S.A. nodigt voldoende gekwalificeerde personen uit om vóór de uiterste datum te solliciteren via de onderstaande link en contactgegevens.

E-learningprogramma juridische redactie Open oproep – CARICOM