Consultancy-Project Packaging en Lead Generation Consultancy voor Binationale Joint Investment Promotion Project

Caribbean Export kreeg de opdracht van de regeringen van de Dominicaanse Republiek, Haïti en de Europese Unie om het onderdeel “Handel en particuliere sector” van het binationaal samenwerkingsprogramma Haïti-Dominicaanse Republiek uit te voeren in het kader van het elfde (11e) Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) FED/2018/399-379. De algemene doelstelling van dit programma is “de economische en commerciële samenwerking tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek op duurzame wijze te versterken en initiatieven te ondersteunen die de huidige onevenwichtigheden op lange termijn kunnen verminderen en de armoede kunnen terugdringen”.

Het programma heeft drie (3) hoofddoelstellingen:

  • De bevordering van een meer evenwichtige en formele handel tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek;
  • De kwaliteit van de in beide landen geproduceerde goederen en een groter concurrentievermogen van de bedrijven, met bijzondere aandacht voor drie (3) waardeketens: Cacao/Chocolade; Etherische oliën/Cosmetica; Ambacht/mode/accessoires/sieraden;
  • Versterking van de institutionele samenwerking tussen de ministeries die belast zijn met handelsaangelegenheden en de douaneadministraties, alsmede de dialoog tussen de openbare en de particuliere sector.

In het kader van de subcomponent “Kwaliteit en ontwikkeling van de particuliere sector” zal het Agentschap de bureaus voor investeringspromotie van Haïti en de Dominicaanse Republiek steunen om hun capaciteit voor het aantrekken van investeringen te versterken, met bijzondere aandacht voor de grensregio.

Bijgevolg wil het volgende adviesbureau de diensten van een consultant of een bedrijf inhuren om een strategie voor projectverpakking en lead generation te ontwikkelen voor Haïti en de Dominicaanse Republiek.

Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van het advies is de ontwikkeling van een investeringspakket dat zal worden gebruikt om kapitalisatie van buitenlandse investeerders te verkrijgen in het gezamenlijke investeringspromotieproject dat werd ontwikkeld in het kader van het onderdeel handel en particuliere sector van het 11e EOF – Binationale programma Haïtii-DR door het investeringspromotiebureau van elk land. Ter begeleiding van deze projectverpakkingsrichtlijn moet de consultant ook een strategie voor het genereren van leads ontwikkelen die moet worden uitgevoerd door de bureaus voor investeringsbevordering van Haïti(Centre de Facilitation des Investissements – CFI) en de Dominicaanse Republiek(ProDominicana). Deze strategie zal rekening houden met het in het kader van het Binationale programma ontwikkelde gezamenlijke investeringsproject, de oprichting van industrieparken in grensgebieden (B-ZIP’s).

De voorstellen moeten vóór 16.30 uur AST op 28 februari 2023 worden ingediend op het volgende e-mailadres: itejada@carib-export.com, onder vermelding van “TA Investment Promotion”.