Consultant – Assistent Audit/Financiën

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) is het regionale agentschap voor handels- en investeringsbevordering dat zich richt op het opbouwen van een veerkrachtig Caraïbisch gebied door geavanceerde en impactvolle ondersteuning te bieden aan de particuliere sector. Het Agentschap werkt aan de uitbreiding van het handelspotentieel van de regio door de ontwikkeling van de particuliere sector te ondersteunen, buitenlandse investeringen aan te trekken en de capaciteit van regionale bedrijfsondersteunende organisaties op te bouwen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Barbados, met een subregionaal kantoor in de Dominicaanse Republiek. Caribbean Export wordt gefinancierd en ondersteund door de 15 lidstaten van het Cariforum. Het agentschap werkt ook samen met veel regionale en internationale donoren, waaronder de EU, IADB en CDB.

Caribbean Export is op zoek naar een Consultant – Audit/Finance Assistant om de Manager-Operations te assisteren bij lopende audits en om rechtstreeks samen te werken met de externe auditors. De consultant ondersteunt het Finance Team ook bij het formuleren van beleid en andere overeengekomen deliverables tijdens de consultancyperiode.

De consultant, die verantwoording aflegt aan de Manager Operations, levert een belangrijke bijdrage aan de verantwoordingsplicht en transparantie van Caribbean Export en ondersteunt de operationele efficiëntie van het agentschap.

Belangrijkste taken/prestaties

  • De Manager Operations assisteren bij het opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen en controleschema’s voor uitstaande audits.
  • Adviseren over boekingen en afstemmen van subadministraties en grootboekrekeningen, inclusief rekeningen van verbonden partijen en transacties in vreemde valuta
  • Fungeren als contactpersoon voor interne en externe audits, reageren op auditvragen en ondersteunende documentatie leveren voor auditsteekproeven.
  • Bijdragen aan de beleidsformulering om de financiële en operationele procedures en processen van het Agentschap te actualiseren
  • Het Finance-team assisteren bij het fysiek archiveren van documenten en op Sharepoint

Alle andere taken waar het Agentschap om vraagt, waaronder projectgerelateerde auditverzoeken van donoren. De consultant moet contact onderhouden met het subregionale kantoor over vragen met betrekking tot de audit.

Download de volledige taakomschrijving hieronder.

Uiterste datum voor aanmelding

Uiterste datum voor inschrijving is 16:00 uur (AST) op maandag19 februari 2024. Bij je sollicitatie moet je kopieën van je academische kwalificaties meesturen. Alle sollicitaties moeten worden gemaild naar HR@carib-export.commet als onderwerp ‘Consultant – Audit/Finance Assistant’.