EU-LAC digitale versneller lanceert zijn eerste open oproep voor Europese, Latijns-Amerikaanse en Caribische zakelijke partnerschappen

  • Zakelijke partnerschappen moeten ten minste twee partners omvatten die zich richten op digitale uitdagingen in slimme productie uit de volgende regio’s: Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
  • Elk bedrijfspartnerschap krijgt de kans om gebruik te maken van de versnellerdiensten, ter waarde van maximaal € 30.000, om hun doelstelling te behalen.

EU-LAC Digital Accelerator ondersteunt de totstandkoming van regio-overschrijdende zakelijke partnerschappen tussen Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied om digitaal zakendoen te ontwikkelen. Via het Matching Platform verbindt het digitale uitdagingen van bedrijven met oplossingen van innovatieve startups en MKB-bedrijven in andere regio’s.

Met deze eerste oproep voor bedrijfspartnerschappen nodigt EU-LAC Digital Accelerator bedrijfspartnerschappen die zijn gegenereerd via het Matching Platform en andere externe partnerschappen uit om een aanvraag in te dienen voor versnellingsdiensten ter waarde van maximaal € 30.000. Deze diensten, gefinancierd door de accelerator, worden afgestemd op de behoeften van elk bedrijfssamenwerkingsverband.

Deze versneller, gepromoot door de Europeese Uniewordt geleid door TECNALIA en omvat de deelname van belangrijke internationale benchmarks op het gebied van ondernemerschap en innovatie, zoals IESE Business School, WAYRA-Telefónica, European Business and Innovation Centre Network (EBN), European Business Angels Network (EBAN), Expertise France, TECNALIA-Ventures, Inter-American Development Bank BID-Lab, TECNALIA-Colombia en Caribbean Export.

Op maat gemaakte versnelling voor gezamenlijke bedrijfsgeneratie

Het EU-LAC Digital Accelerator Matching Platform heeft de afgelopen maanden 55 bedrijven en 200 startups op zoek naar synergie samengebracht. Met 43 gepubliceerde uitdagingen op het gebied van Smart Production genereren de digitale en innovatieve oplossingen van de startups de eerste EU-LAC bedrijfspartnerschappen die in aanmerking komen voor versnellingsdiensten.

Elk in aanmerking komend bedrijfspartnerschap kan een aanvraag indienen voor de oproep en toegang krijgen tot versnellingsdiensten die door de versneller worden gefinancierd voor een bedrag van maximaal € 30.000. De geleverde diensten vallen uiteen in de volgende categorieën:

  • Ontwikkeling van een versnellingsstappenplan op maat.
  • Ontwerp en implementatie van proof-of-concepts.
  • Validatie van business cases.
  • Specifiek advies en ondersteuning voor groei en toegang tot investeringen.

De deadline voor geïnteresseerde partnerschappen om zich aan te melden voor deze eerste oproep is 30 april 2024.

EU-LAC-partnerschappen: hoe kan ik een aanvraag indienen?

De EU-LAC Digitale Versneller moedigt zakelijke partnerschappen uit Europa, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied aan om digitale uitdagingen aan te gaan met betrekking tot slimme productie via open innovatie door te profiteren van de versnellingsdiensten die het aanbiedt.

Om in aanmerking te komen voor de EU-LAC-partnerschapsversnellingsdiensten moet een dergelijk partnerschap bestaan uit ten minste één bedrijfsentiteit en één innovatieve startup of MKB-bedrijf, beide uit verschillende in aanmerking komende regio’s (Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied). Om hun partnerschap aan te tonen, moeten de partners een formele overeenkomst hebben ondertekend.

Geïnteresseerde EU-LAC-partnerschappen kunnen hun aanvraagformulier indienen via de Open Oproep website, waar ze de Richtlijnen voor aanvragers met alle benodigde documentatie kunnen vinden.

Neem voor meer informatie contact op met het EU-LAC Digital Accelerator team.

Doe mee aan de EU-LAC digitale versneller