Regionaal projectcoördinator – Barbados

ACHTERGROND:
Het Internationaal Handelscentrum (ITC) is een gezamenlijk agentschap van de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie dat steun verleent aan de internationalisering van het midden- en kleinbedrijf. In het gezamenlijke mandaat wordt de nadruk op uitbreiding van de handelsmogelijkheden gecombineerd met het streven naar duurzame ontwikkeling.

De GreenToCompete Hubs bieden kmo’s geïntegreerde oplossingen voor de implementatie van groene bedrijfspraktijken. De GTC Hubs, die worden gehost door lokale instellingen, fungeren als one-stop shops voor kleine en middelgrote ondernemingen om groene bedrijfsstrategieën uit te werken en zo hun concurrentievermogen op de internationale markten te versterken voor
duurzame producten. De GTC Hub biedt technische bijstand en coachingdiensten voor mkb-bedrijven met betrekking tot de naleving van vrijwillige duurzaamheidsnormen, klimaatbestendigheid, efficiënt gebruik van hulpbronnen en circulaire productie, positionering van duurzame producten op de internationale markt, toegang tot groene financiering en markten.

In het Caribisch gebied zijn de GTC Hubs ondergebracht bij het Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) en worden zij uitgevoerd in Barbados, Guyana en Saint Lucia. Voor het project huurt ITC een regionale projectcoördinator in op Barbados om bij te dragen aan de coördinatie van de projectactiviteiten die in de regio worden uitgevoerd.

BESCHRIJVING VAN TAKEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN
De consultant werkt onder rechtstreeks toezicht van de ITC Project Manager voor de GTC Hub Caribbean en de Caribbean Export Advisor en coördineert de volgende lokale Hub-activiteiten op Barbados als onderdeel van de GTC Caribbean Hub.

Vaardigheden:

  • Bekwaam gebruiker van Microsoft Office-toepassingen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) en de ontwikkeling van online-enquêtes
  • Analytisch en strategisch denkvermogen
  • Aandacht voor details
  • Vermogen om zelfstandig te werken en problemen op te lossen
  • Flexibiliteit en het vermogen om onder druk en strakke deadlines te werken
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
  • Uitstekende communicatieve, diplomatieke en presentatievaardigheden en het vermogen om doeltreffende partnerschappen en werkrelaties te onderhouden in een multiculturele omgeving met gevoeligheid voor en respect voor diversiteit

Onderwijs:
Afgeronde graad in economie, internationale handel, internationale betrekkingen, milieustudies, bedrijfskunde, geografie, duurzaam ondernemen of aanverwante gebieden.

Werkervaring:
Ten minste vijf jaar relevante beroepservaring met internationale organisaties of verleners van technische bijstand. Ervaring op het gebied van technische bijstand ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen bij de overgang naar een groene economie of andere werkzaamheden in verband met de bevordering van een groene economie strekt tot aanbeveling
troef. Kennis van en ervaring met onderwerpen/projecten op het gebied van klimaatverandering is wenselijk.

Taal:
Vloeiend in geschreven en gesproken Engels. Vloeiendheid of een gevorderd niveau van het Spaans en/of het Frans is een pluspunt