Impactstudie – Cultuur in de CARIFORUM-EU Economische Partnerschapsovereenkomst – Herbalancering van de handelsstromen tussen Europa en het Caribisch gebied?

Het potentieel van artikel 16 om bij te dragen aan dynamische culturele uitwisselingen met langdurige effecten in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden is duidelijk, maar de daadwerkelijke implementatie en impact ervan in de praktijk blijven onderontwikkeld en onderbelicht. Deze studie, uitgevoerd door Mira Burri en Keith Nurse, waarin de in oktober 2008 gesloten economische partnerschapsovereenkomst (EPA) tussen de Europese Unie (EU) en de CARIFORUM-staten wordt onderzocht, probeert deze leemte op te vullen.