De impact van de handelsovereenkomst tussen de EU en het VK op Caribische exporteurs

Het vertrek van het VK uit de EU-douane-unie en de eengemaakte markt heeft geleid tot nieuwe handelsuitdagingen langs driehoekige toeleveringsketens waar goederen de grens tussen de EU en het VK moeten passeren voordat ze aan de eindklanten worden geleverd. Dit heeft gevolgen voor zowel de leveringsketens van het Caribisch gebied naar het VK naar de EU als van het Caribisch gebied naar de EU naar het VK. Agrovoedingsproducten worden het zwaarst getroffen, aangezien deze producten worden geconfronteerd met de hoogste MFN-tarieven, strikte fytosanitaire invoercontroles en vaak commercieel gevoeliger zijn voor vertragingen bij de levering. Hoewel veel Caribische exportsectoren worden getroffen, lijken de zwaarst getroffen producten suiker, rum, groenten en fruit (inclusief bananen), visserijproducten en in mindere mate op cacao gebaseerde producten te zijn. De huidige regelingen hebben een onevenredig groot effect op kleine bedrijven dan op grotere exporteurs. Het is veelbetekenend dat beleidsinitiatieven aanpassingen in de particuliere sector kunnen vergemakkelijken en de uitdagingen waarmee Caribische exporteurs worden geconfronteerd, kunnen verminderen.