Regionaal programma voor de ontwikkeling van de particuliere sector

Het Caribisch Agentschap voor exportontwikkeling (Caribbean Export) voert momenteel het 11e programma voor regionale ontwikkeling van de particuliere sector (RPSDP) van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) uit, dat in 2017 van start is gegaan en in 2022 afloopt.

Het algemene doel van het programma is meer werkgelegenheid te scheppen, de integratie te bevorderen – vooral van jongeren, vrouwen en inheemse groepen – en de armoede in de CARIFORUM-staten in het algemeen terug te dringen. Door middel van gerichte maatregelen tracht het Agentschap drie specifieke doelstellingen te verwezenlijken ter ondersteuning van het algemene doel:

  1. Opbouwen van capaciteit in de particuliere sector op bedrijfsniveau om het concurrentievermogen van de export te vergroten;
  2. versterking van de capaciteit van bedrijfsondersteunende organisaties (BSO’s) om meer steun te verlenen aan de particuliere sector; en
  3. Versterking van de regionale mechanismen ter bevordering van een doeltreffende dialoog tussen overheid en particuliere sector (PPD), teneinde een doeltreffender klimaat te scheppen dat gunstig is voor het bedrijfsleven.
Uitvoering van het regionaal programma voor de ontwikkeling van de particuliere sector in het kader van het elfde EOF

CARIFORUM-landeneffectrapporten 2017-2022

De CARIFORUM-landenbriefs geven informatie over de steun van Caribbean Export aan de ontwikkeling van de particuliere sector in elk land in het kader van het regionale programma voor de ontwikkeling van de particuliere sector (RPSDP) van het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) in de periode 2017-2022.

Getuigenissen

De Caribbean Paper Company, een begunstigde van de DAGS, heeft zijn bedrijfsactiviteiten uitgebreid en is nu actief in 14 landen.
De steun van het agentschap heeft een positieve invloed gehad op DAGS-begunstigde Ruth’s Place en heeft het bedrijf geholpen de storm tijdens COVID-19 te doorstaan.
In 2020 is Tenderoni Foods Inc., een DAGS-ontvanger, met 25% gegroeid en de uitvoerend voorzitter schrijft deze groei rechtstreeks toe aan de DAGS.
Lamblion Holiday Apartments, een dochteronderneming van DAGS-ontvanger Lambion Group Co., gebruikte de financiering om groene praktijken in te voeren en Green Globe-gecertificeerd te worden.

Casestudy’s

Als ontvanger van DAGS 2018 verhoogde Young Island Resort de omzet en verkoop (inclusief export) met 16%. Meer informatie over de impact van de subsidies.

Download “Case Study – Young Island Resorts” 2,08 MB

Cummings Wood Products heeft de opbrengst van de grondstoffen met 20% zien stijgen na de tenuitvoerlegging van de regeling voor de toekenning van rechtstreekse steun (DAGS). Download de casestudy om te zien hoe de DAGS de activiteiten van het bedrijf hebben beïnvloed.

Download “Cummings Wood Products” 1,69 MB

Coffee Solutions Limited zag zijn uitvoer met 15% stijgen en zijn inkomsten met 10% na de invoering van de DAGS. Download voor meer informatie.

Download “Case Study – Coffee Solutions Limited” 2,97 MB

Het “Direct Assistance Grant Scheme” (DAGS) heeft ertoe bijgedragen Dawson Trading Company Limited te helpen voorzien van de nodige voorzieningen om de onderneming in haar volgende groeifase te brengen. Meer informatie vindt u hier.

Download “Dawson Trading” 1,55 MB

De produktiecapaciteit en efficiency van Fiberpol Inc. werden met 15% verhoogd dankzij de regeling voor subsidies voor directe steun (DAGS). Meer informatie vindt u hier.

Download “Fiberpol Inc” 1,46 MB