Ons bestuur

Caribbean Export wordt bestuurd door de Raad van Bestuur die door de lidstaten is benoemd uit de publieke en private sector. Het bestuur legt verantwoording af aan de CARIFORUM-ministerraad.

Het ledenbestand van het Agentschap bestaat uit de vijftien (15) lidstaten van CARIFORUM.