Caribisch projectvoorbereidings- en investeringsplatform

Toegang tot financiering via het Caribisch projectvoorbereidings- en investeringsplatform (CPPIP)

Het CPPIP werd ontwikkeld als proefproject in reactie op de terugval van buitenlandse directe investeringen in veel Caribische gebieden als rechtstreeks gevolg van de COVID-19-pandemie op het investeerdersvertrouwen. Caribbean Export heeft, in samenwerking met de Caribbean Association of Investment Promotion Agencies (CAIPA), getracht de strategie voor het aantrekken van investeringen voor de regio te verbreden door zich te richten op een diverse mix van investeerders, waarbij de nadruk in eerste instantie ligt op investeerders in aandelen. Deze strategie zal de bevordering omvatten van Caribische investeringsmogelijkheden bij investeerders die tot dusver van gerichte strategieën waren uitgesloten, namelijk investeerders die kleinere bedragen investeren, bijvoorbeeld de diaspora en family offices, alsmede hedgefondsen en pensioenfondsen. De investeringsmogelijkheden in het Caribisch gebied die in het kader van dit programma worden aanvaard, kunnen grote projecten in de particuliere sector of PPS-projecten zijn of bedrijven (kleine en middelgrote ondernemingen) die investeringskapitaal zoeken om te groeien of uit te breiden.

Het CPPIP zal streven naar:

  1. Voorbereiding van grote projecten en kansen voor het MKB om deze investeringsklaar te maken (eigen vermogen of vreemd vermogen) via een proces van investeringspackaging;
  2. een “one-stop”-platform te bieden dat voldoet aan de regelgeving en waar investeringstransacties of investeringsmogelijkheden kunnen worden getoond aan mondiale retail-, institutionele, diaspora- en individuele investeerders; en
  3. de Caribische investeringspromotieagentschappen (IPA’s) bijstaan bij de voorbereiding van hun pijplijn van projecten voor het aantrekken van kapitaal in het kader van dit programma.

Om uw belangstelling voor het CPPIP kenbaar te maken, kunt u het online formulier “Expression of Interest” invullen dat zal worden voorgelegd aan een CPPIP-contactpunt in uw land. Een lijst van CPPIP-contactpersonen in elk land vindt u op de onderstaande link

Download Lijst van CPPIP-landencontactpunten

Alle vragen over het CPIP moeten worden gericht aan dsinanan@carib-export.com.