De kracht van klein: de belangrijke rol van het mkb in economische prestaties