De rol van IPA’s in de publiek-private dialoog Workshop