Small Business Development Centers (SBDC’s)

Small Business Development Centers (SBDC’s) zijn de centrale, uitgebreide bron van technische en managementondersteuning voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Deze centra zijn ontstaan in de Verenigde Staten van Amerika, waar ze een collectief netwerk (SBDCN) vormen, een gevestigde, onderling verbonden matrix van centra die zich toeleggen op de algemene ontwikkeling van de particuliere sector in de VS.

De belangrijkste missie van deze centra is het bevorderen van groei, innovatie, productiviteit en omzet voor kleine bedrijven door verbeteringen aan hun interne administratie.

De centra trachten deze missie te realiseren door gebruik te maken van bepaalde kerndiensten:

  • Technische assistentie om de doeltreffendheid van de systematische infrastructuur van het bedrijf te verbeteren
  • Groepstraining om de efficiëntie van de human resources van het bedrijf te verbeteren
  • Marktonderzoek op maat van de klant

De succesvolle implementatie van effectieve bedrijfsstrategieën en beste praktijken binnen deze individuele kleine bedrijven streeft er uiteindelijk naar om nieuwe banen te creëren; verhoogde omzet; de versterking en diversificatie van de economie van het land; evenals de stabiliteit en verdere groei van de economische sectoren van dat land. Dit zijn de gestelde doelen van de SBDC’s.

De belangrijkste elementen van het SBDC-model zijn ontworpen om een productieve omgeving te bevorderen waarin de klant het maximale voordeel kan behalen. Dit model is gebaseerd op:

  • een focus op hulp op lange termijn
  • werken met meerdere kleine zakelijke klanten
  • het creëren van economische impact
  • een resultaatgerichte cultuur

De middelen die worden geïnvesteerd in de realisatie van de doelstellingen van de SBDC’s komen uit de publieke en private en academische sectoren van elke samenleving waarin deze centra zijn gevestigd. Het succes van het project is afhankelijk van het aanpassingsvermogen van het SBDC-model aan de sociaal-politieke en economische omgeving van het land om een maximaal rendement op de investering te behalen.

Dit model wordt nu geïmplementeerd in het Caribisch gebied met steun van Caribbean Export in samenwerking met het ministerie van Economische Ontwikkeling, Handel en Toerisme van de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Universiteit van Texas in San Antonio (UTSA). Dit initiatief was het resultaat van discussies tijdens de regionale workshop “Bevordering en verbetering van het concurrentievermogen en de productiviteit van het MKB in het Caribisch gebied” die werd gehouden in San Diego, Californië, op 6-7 september 2011, waarbij alle drie de partijen betrokken waren.

Het Caribisch gebied heeft nu SBDC’s;