Enorme economische voordelen te behalen bij de overgang naar hernieuwbare energie

 • De overgang naar een groene economie kan 400.000 banen opleveren in het Caribisch gebied
 • Investeerders hebben politieke stabiliteit en beleidscontinuïteit nodig om te kunnen investeren in langetermijnprojecten voor hernieuwbare energie
 • Trinidad en Tobago krijgt binnenkort (eind november) een routekaart voor waterstof naar een volledig koolstofvrije energie-industrie in de komende 40 jaar.
 • Consultant zegt dat de samenleving moet erkennen dat de energietransitie doorgaat – ze zal nooit stoppen
 • Vanaf de kleuterschool is onderwijs over klimaatverandering van cruciaal belang
 • Eigenaar van kleine bedrijven zegt dat het financieel niet haalbaar is om groen te gaan zonder stimulansen

De CARICOM-lidstaten hebben zich ertoe verbonden om tegen 2027 47% van hun elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Dit vergt miljarden aan investeringsdollars. Hoe kan de regio duurzame energie aantrekkelijk maken voor investeerders? En waarom zou het Caribisch gebied deze last op zich moeten nemen wanneer de totale bijdrage van CARICOM aan de mondiale uitstoot van broeikasgassen uiterst gering is?

Op het onlangs gehouden Caribisch Investeringsforum (CIF) werden overtuigende argumenten aangevoerd voor de enorme economische voordelen die de regio zou ondervinden van een overgang naar het gebruik van hernieuwbare energie.

Carla Barnett, secretaris-generaal van CARICOM, waarschuwde dat klimaatverandering een existentiële bedreiging vormt voor eilandstaten. “Om het te bestrijden moeten we dringend bouwen aan ecologische en economische veerkracht.” Het opbouwen van een robuuste hernieuwbare-energiesector biedt ook kansen voor economische transformatie, zei zij, en zij merkte op dat de sectoroverschrijdende impact van de energietransitie in het Caribisch gebied:

 1. de regio minder afhankelijk maken van energie en minder blootstellen aan energieprijsschokken;
 2. begrotingsruimte te creëren en de druk op de deviezenreserves van de landen te verlichten;
 3. nieuwe en meer flexibele energie en andere milieudiensten te leveren aan commerciële en industriële consumenten;
 4. nieuwe mogelijkheden bieden voor investeerders om een stabiel rendement op de ontwikkeling van infrastructuur te ontvangen? investeringen; en
 5. nieuwe energiedienstenbedrijven te creëren en daarbij nieuwe werkgelegenheid te scheppen.

Deodat Maharaj, uitvoerend directeur van Caribbean Export, sloot zich hierbij aan: “Een overgang naar een groene economie biedt de ideale gelegenheid om de druk op de deviezenreserves te verlichten en de blootstelling aan de prijsvolatiliteit op de internationale energiemarkten, die we nu zien, te beperken. Even belangrijk is dat de overgang de economische groei kan stimuleren door de marginale kosten van energie voor de particuliere sector te verlagen en de totale energie-intensiteit te verlagen.”

Bovendien merkte hij op dat in een gezamenlijk door de Internationale Arbeidsorganisatie en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank gepubliceerd rapport over 2020 wordt geschat dat een overgang naar een groene economie ongeveer 400.000 banen zal helpen creëren, wat een grote stimulans voor onze economieën betekent.”

Het International Renewable Energy Agency heeft ook geschat dat voor elke dollar die in de energietransitie wordt geïnvesteerd, het BBP in de regio 93 cent meer zal groeien dan bij een business-as-usual scenario, aldus Maharaj.

Maar hoe zal de regio de miljarden dollars financieren die nodig zijn om de nodige projecten uit te voeren? Dit was de focus van de rondetafelconferentie over hernieuwbare energie, getiteld Energietransitie: Duurzame energie aantrekkelijk maken voor investeringen door de particuliere sector, op dag 3 (11 november 2022) van het Caribisch Investeringsforum, dat werd gehouden in het Hyatt Regency in Trinidad en georganiseerd door de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) in samenwerking met de regering van Trinidad en Tobago, CARICOM, de Caribische Ontwikkelingsbank en de Caribbean Association of Investment Promotion Agencies, met steun van de Europese Unie.

De sprekers bestonden uit:

 • Moderator – Dr Damie Sinanan, Manager – Concurrentievermogen & Exportbevordering, Caribbean Export
 • Vernon Paltoo, voorzitter – National Energy Corporation T&T (NEC)
 • Federico Fische, regionaal coördinator, PFAN: Latijns-Amerika en het Caribisch gebied Adviesnetwerk voor particuliere financiering
 • Jari Aaltonen, Manager – Bloom Cluster
 • Michael McQuilkin, Manager-Investment Banking, Republic Bank

“NEC heeft samengewerkt met de IDB en tegen het einde van deze maand (november) zullen we de waterstofroutekaart van T&T lanceren, die het kader zal vormen voor de manier waarop T&T in de komende 40 jaar een koolstofvrije energie-industrie zal bereiken”, aldus Paltoo. “Dit is een langetermijnplan dat begint met energie-efficiëntie, dan hernieuwbare energie en uiteindelijk decarbonisatie en vraagt om partnerschap tussen de particuliere en de openbare sector”, vervolgde Paltoo.

Hij voorspelde dat Trinidad en Tobago in de nabije toekomst een producent en exporteur van waterstof zal zijn en onthulde dat de petrochemische, energie- en elektriciteitsindustrie van het land naar schatting 25 gigawatt aan energie nodig zal hebben: “We hebben vastgesteld dat windenergie op zee de meest redelijke optie is om dit te bereiken. Verdere studies moeten nog worden uitgevoerd, voegde hij eraan toe.

McQuilkin van Republic Bank zei dat het rendement van duurzame energieprojecten “aantrekkelijk en zeer langlopend is”. maar de projecten zijn zeer kostbaar, zodat een investeerder het vertrouwen moet hebben dat de algemene financiële structuur op lange termijn zal zijn en dat er politieke stabiliteit nodig is om ervoor te zorgen dat de investeringsbeslissingen niet worden teruggedraaid. Hij hoopte ook dat de regionale verwerkende industrie kansen zou krijgen en hij suggereerde de noodzaak van opleiding en begeleiding voor de lokale bevolking om deel te nemen aan de voordelen van investeringen in hernieuwbare energie.

Een kleine ondernemer in het publiek wees erop dat de kapitaalkosten voor de overgang voor een klein bedrijf wel eens te hoog zouden kunnen uitvallen. Hij schatte dat de omschakeling van zijn wagenpark op CNG meer dan 70.000 TT$ zou kosten. “Worden er stimuleringsmaatregelen overwogen voor kleine, hyperlokale bedrijven zoals het mijne? vroeg hij aan Paltoo.

Fische zei dat de samenleving moet begrijpen dat de energietransitie niet alleen noodzakelijk is, maar ook nooit ophoudt. De cultuur moet veranderen om dat idee te ondersteunen, zei hij. “De technologie zal de overgang voor altijd verplaatsen,” zei hij.

Paltoo onderschreef het standpunt dat de bevolking moet begrijpen dat energietransitie nodig is “om de continuïteit van het leven zoals wij dat kennen te waarborgen” en adviseerde dat onderwijs van cruciaal belang is, van de vroege kinderjaren tot de universiteit, om dit te bereiken.

Het inaugurele Caribische Investeringsforum, dat een paradepaardje op de kalender van Caribbean Exports moet worden, vond plaats in Port of Spain, Trinidad, van 8 tot 11 november 2022. Het evenement op hoog niveau, gericht op het bedrijfsleven, bracht belangrijke regionale besluitvormers, vernieuwers en ondernemers in contact met ‘s werelds meest invloedrijke investeerders om de investeringsmogelijkheden in de hele regio te verkennen. Het diende ook als lanceerplatform voor thought leaders die de voordelen van de pioniersvoordelen in deze zich ontwikkelende ruimte willen benutten. Onder het thema Building A SMARTer, GREENer Caribbean richtten de belanghebbenden zich met name op investeringsmogelijkheden in technologie, landbouw, hernieuwbare energie, vervoer en logistiek en innovatie. Deze projecten zullen het leven van meer dan 30 miljoen Caribische mensen in de landen van de regio verbeteren.

Meer handel en investeringen ter ondersteuning van bedrijfsgroei door ondertekening convenanten

 • Caribbean Export ondertekent MOU’s met het World Trade Center Miami (WCTM) en Canning House om de investeringspromotie van het Caribisch gebied te versterken.
 • Bedrijven in de hele regio zullen profiteren van partnerschappen.
 • Het Caribisch Investeringsforum vormde de achtergrond voor de ondertekening van het MOU in Trinidad en Tobago.

De Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) heeft een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend met het World Trade Center Miami (WTCM) en Canning House waarin een kader wordt overeengekomen voor de ondersteuning van de inspanningen ter bevordering van handel en investeringen in het Caribisch gebied.

De officiële ondertekening vond plaats tijdens het baanbrekende Caribische Investeringsforum, dat van 8 tot 11 november 2022 plaatsvond in Port of Spain, Trinidad & Tobago.

Leo Naut, adjunct-directeur van Caribbean Export, merkte in een toespraak tot de media op dat “het nieuwe bedrijfsparadigma meer partnerschappen vereist. Dit betekent dat bedrijven, werknemers en producenten in het Cariforum zullen moeten samenwerken en slimmer moeten werken om met succes wereldwijd te concurreren en nieuwe markten aan te boren voor handel en het aantrekken van investeringen. Caribbean Export staat samen met onze partners als één front om de groei, uitbreiding en samenwerking van bedrijven te ondersteunen en mogelijk te maken. In dit nieuwe tijdperk van partnerschap zijn we blij dat we twee nieuwe partners aan boord kunnen nemen om welvaart en ontwikkeling in het Caribisch gebied te brengen”.

Canning House, gevestigd in Londen, VK, heeft als doel begrip en relaties op te bouwen tussen het VK, Latijns-Amerika en Iberia. In zijn opmerkingen sprak Juan Teran Jurado, Corporate Affairs Manager bij Canning House, zijn dank uit voor zijn deelname aan het Caribbean Investment Forum en voor de gelegenheid om “de economische handels- en investeringsbetrekkingen tussen het VK en Latijns-Amerika te verdiepen”. Canning House is een wereldwijd forum voor thought-leadership en pragmatisch debat over politieke, economische, sociale, gezondheids- en milieutrends en -kwesties in de regio – en hun implicaties voor zakelijke risico’s en kansen.

Florida is om vele redenen, logistiek en met een grote Caribische diaspora, een belangrijke toegangspoort voor Caribische investeringen en handel en de thuishaven van de WTCM.

Ivan Barrios, voorzitter van het World Trade Center Miami, deelde mee dat het Caribisch gebied zeer belangrijk is voor de gemeenschap van Zuid-Florida en dat de ondertekening van het MOU op het juiste moment kwam gezien een nieuwe reeks seminars die gepland zijn voor het Caribisch gebied onder de titel “Hoe uw producten te exporteren naar de Verenigde Staten met Miami als platform”.

Het World Trade Center Miami is een krachtige motor voor zakelijke groei en economische welvaart van Florida en stimuleert als non-profit handel en investeringsmogelijkheden voor commerciële projectontwikkelaars, economische ontwikkelingsmaatschappijen en internationale bedrijven die wereldwijd contacten willen leggen en lokaal willen floreren.

De twee MOU’s komen na meer dan twee jaar van onzekerheid en lauwe handelsactiviteiten en zijn een teken dat het Caribisch gebied openstaat voor zaken.

Caribbean Export, gesteund door de Europese Unie, is als regionaal agentschap voor investeringen en handelsbevordering, dat tot taak heeft een veerkrachtig Caribisch gebied te helpen opbouwen, van mening dat steun en partnerschappen van vitaal belang zijn om zakelijke kansen te behouden en te creëren, met name nu de wereld en kleine staten voor enorme economische uitdagingen staan.

Het Caribisch Investeringsforum legde strategische nadruk op sectoren als de digitale economie, hernieuwbare energie, landbouwtechnologie (AgTech) en logistiek en vervoer; allemaal sectoren die van cruciaal belang worden geacht voor de duurzame ontwikkeling van onze economieën. Het Caribisch Investeringsforum werd georganiseerd door het Caribisch Agentschap voor Exportontwikkeling, de Europese Unie, het CARICOM-secretariaat, het ministerie van Handel en Industrie van Trinidad en Tobago en de Caribische Ontwikkelingsbank.

Caribbean Export en India Exim Bank lanceren nieuwe studie over handel tussen Cariforum en India

De Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export), het belangrijkste agentschap voor investeringen en handelsbevordering in de regio, heeft in samenwerking met de Export-Import Bank of India (Exim Bank India) een gloednieuwe publicatie gelanceerd. De publicatie “Enhancing India CARIFORUM Economic Relations and Prospects for Cooperation”, waarin de handelsmogelijkheden tussen de Caribische landen en India worden onderzocht, werd voorgesteld aan meer dan 400 deelnemers aan het Caribische Investeringsforum in Trinidad en Tobago.

Caribbean Export zet zich in om de groei van de regionale particuliere sector te bevorderen door economische ontwikkeling en integratieprogramma’s. Het agentschap werkte voor deze studie samen met de Exim Bank India om de investerings- en exportmogelijkheden voor ondernemers aan beide zijden te ontsluiten.

De studie gaat nader in op de belangrijkste kenmerken van de economische betrekkingen tussen India en het Cariforum en onderzoekt welke wederzijdse voordelen uit de handel kunnen worden gehaald. Met name staat er dat “India potentieel heeft om de uitvoer uit te breiden in productcategorieën zoals minerale brandstoffen en oliën, elektronica, vervoermiddelen, granen, optische instrumenten, vlees en eetbare slachtafvallen, en dierlijke of plantaardige vetten en oliën, enz.

De heer N Ramesh, adjunct-directeur van de India Exim Bank, opende dag 2 van het Caribisch Investeringsforum via een videoverbinding met een toespraak over de gebieden van belang van de publicatie. De heer Ramesh vestigde de aandacht van het publiek op het feit dat “voor de Export-Import Bank of India, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied altijd een aandachtsgebied zijn geweest, ter bevordering en ondersteuning van wederzijdse handel en investeringen” en dat de handel tussen India en het Caribisch gebied een sterke groei heeft doorgemaakt, “van een mager niveau van 52,4 miljoen USD in 2001, is de handel tussen India en het Caribisch gebied in 2021 opgelopen tot 1,7 miljard USD”.

Verder verklaarde hij: “Als partnerinstelling ter bevordering van de economische ontwikkeling in LAC heeft de India Exim Bank diverse activiteiten en programma’s opgezet die bijdragen tot het delen van India’s ontwikkelingservaring door middel van capaciteitsopbouw en overdracht van vaardigheden, handel en ontwikkeling van infrastructuur.”

Leo Naut, plaatsvervangend uitvoerend directeur van Caribbean Export, overhandigde tijdens het evenement de publicatie aan de zaakgelastigde van de Hoge Commissie van India in Trinidad en Tobago, de heer Raju Sharma. Naut verklaarde dat het gezamenlijke onderzoeksverslag een belangrijke bijdrage is die niet alleen voor beleidsmakers en de academische wereld een waardevolle referentie vormt, maar ook voor het bedrijfsleven nieuwe handelsmogelijkheden ontdekt.

Op het Caribisch Investeringsforum werden de investeringsmogelijkheden van het Caribisch gebied strategisch belicht, namelijk: AgTech, digitaal zakendoen inclusief e-commerce, innovatie en technologie; Groene economie overgang, en transport en logistiek. In samenwerking met Caribbean Export maakt de nieuwe studie deel uit van de Working Paper Series van de India Exim Bank die dient om de kennis van Indiase exporteurs te verrijken om het concurrentievermogen van India in het algemeen te verbeteren.

Afrika en het Caribisch gebied kunnen in de toekomst de producenten van groene energie voor Europa worden

Peter Cavendish, ambassadeur van de Europese Unie, gelooft dat Afrika en het Caribisch gebied de groene waterstofproducenten van de toekomst kunnen zijn. Bovendien zegt de secretaris-generaal van de Afrikaanse continentale vrijhandelszone (AFCFTA), Wamkele Mene, dat de Democratische Republiek Congo (DRC) en Zambia mogelijk de markt voor lithium-ionbatterijen kunnen beheersen.

Deze onthullingen werden gedaan tijdens een persconferentie die volgde op de openingsceremonie van het inaugurele Caribische Investeringsforum, georganiseerd door de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export), dat van 8 tot 11 november 2022 in Trinidad en Tobago wordt gehouden.

Ambassadeur Cavendish gelooft dat duurzame energie een gebied is waarop zowel het Caribisch gebied als Afrika een aanzienlijk concurrentievoordeel hebben en de wereld aanzienlijk zouden kunnen beïnvloeden. Hij sprak over de fundamentele verschuiving die heeft plaatsgevonden in Europa, dat historisch gezien dacht energiezeker en energieonafhankelijk te zijn. We beseffen nu dat we afhankelijk zijn van energie en hij sprak over hoe onlangs “het Midden-Oosten, de Noren, de Amerikanen en de Nigerianen zijn bijgesprongen om ons te helpen met onze energiebehoeften in tijden van crisis”. Dit luidde een gigantische verandering in die heeft plaatsgevonden in de Europese psychologie en ik denk dat zowel de Caribische als de Afrikaanse naties daarvan zullen kunnen profiteren, zei hij.

Het Caribisch gebied beschikt over zon, wind, golven, rivierwater en 19 vulkanen waaruit het energie kan opwekken, zei hij. “Het Caribisch gebied en Afrika hebben samen het potentieel om in de toekomst de belangrijkste leverancier van groene waterstof voor Europa te worden,” zei hij. “U hebt een gigantisch energievoordeel” dat u, uw kinderen en uw kleinkinderen levenslang zullen hebben, verzekerde hij.

Zowel in zijn toespraak als op de persconferentie wees ambassadeur Mene op een gemeenschappelijk obstakel dat groei en ontwikkeling in zowel het Caribisch gebied als Afrika in de weg staat. Hij zei dat beide regio’s een veel groter percentage van de uit hun primaire hulpbronnen gecreëerde waarde moeten behouden. Terwijl die hulpbronnen bijvoorbeeld zon en zee, cacao, kruiden, oxide of goud kunnen zijn, wees Mene op het voorbeeld van lithiumkobaltoxide. Hij merkte op dat de DRC en Zambia weliswaar de belangrijkste producenten ter wereld zijn van deze belangrijke grondstof voor de lithium-ionbatterijen die elektrische voertuigen aandrijven, maar dat zij in het verleden nooit batterijen hebben geproduceerd. Ook Ghana en Ivoorkust zijn belangrijke producenten van cacao, maar maken geen chocolade. “Toegevoegde waarde is heel belangrijk… er moet een verschuiving van investeringen naar de productiesector plaatsvinden,” zei Mene.

Deodat Maharaj, uitvoerend directeur van Caribbean Export, wees er ook op dat uit studies is gebleken dat minder dan 10 cent van elke toeristische dollar die in het Caribisch gebied wordt uitgegeven, in het Caribisch gebied blijft.

In Afrika is de verandering begonnen. Vorig jaar kwamen de regeringen van de DRC en Zambia overeen de uitvoer van onbewerkte oxide te stoppen en samen te werken bij de productie van lithiumbatterijen. Bovendien zijn de regeringen van Ghana en Ivoorkust overeengekomen dat er geen onverwerkte cacao meer zal worden uitgevoerd. “De DRC en Zambia zouden de markt voor lithiumbatterijen kunnen beheersen,” zei Mene tegen de media. Hij voorspelde ook dat “binnen 10-15 jaar Ghana en Ivoorkust belangrijke producenten van koffie en chocolade zullen zijn.

Mene hoopt dat Afrika en het Caribisch gebied zullen samenwerken om hun export- en investeringsstrategieën op elkaar af te stemmen, zodat de handel en de investeringen tussen beide regio’s toenemen. Hij zei dat hij het Caribisch gebied reeds beschouwde als “de zesde regio” in de AFCFTA en dat er reeds besprekingen zijn begonnen voor een rechtstreeks luchtvervoer tussen West-Afrika en het Caribisch gebied. De Afrikaanse EXIM Bank heeft ook 900 miljoen dollar ter beschikking van de regio gesteld om de betrekkingen tussen Afrika en het Caribisch gebied verder te bevorderen.

De minister van Handel en Industrie van Trinidad en Tobago, Paula Gopee-Scoon, onthulde dat Trinidad en Tobago “in het eerste kwartaal van 2023 een handelskantoor in Zuid-Afrika zal openen om handel en investeringen te vergemakkelijken.”

Inauguraal Caribisch Investeringsforum benadrukt enorme investeringsmogelijkheden

 • Inaugurele Caribische Investeringsforum vandaag geopend (9 november 2022) in Port of Spain, Trinidad
 • Een overweldigende respons op de uitnodiging van Caribbean Export met meer dan 500 deelnemers uit meer dan 35 landen.
 • Dringende oproep aan de particuliere sector om een centrale rol te spelen bij de opbouw en transformatie van de Caribische economie
 • Minder praten en meer zakendoen, belooft hoofd Caribische export
 • Studie toont enorm potentieel voor Caribische export naar Afrika, zegt Z.E. Wamkele Mene, secretaris-generaal van de Afrikaanse continentale vrijhandelszone (AFCFTA).

Nog voor het begin was het duidelijk dat het eerste Caribische Investeringsforum een doorslaand succes was, gezien de overweldigende opkomst van meer dan 500 afgevaardigden uit meer dan 35 landen.

Dit weerspiegelt ongetwijfeld de urgentie die zakenmensen, investeerders, enthousiaste ondernemers, regeringsambtenaren in de hele regio en zelfs diplomaten en gewone burgers voelen om het Caribisch gebied de bedreigingen voor hun voortbestaan te zien aanpakken en overwinnen en een mooie nieuwe toekomst voor zijn bevolking te zien creëren.

Tijdens de openingsceremonie op woensdag zei Deodat Maharaj, uitvoerend directeur van het Caribisch Bureau voor exportontwikkeling (Caribbean Export): “De sleutel is dat wij ons concentreren op de belangrijkste factoren die de transformatie in het Caribisch gebied werkelijk kunnen bevorderen” en daarom heeft het forum zich gericht op:

 1. Overgang naar een groene economie
 2. Digitalisering technologie en innovatie
 3. Landbouw; en
 4. Transport en logistiek.

De investeringen, de werkgelegenheid en de zakelijke mogelijkheden in deze sectoren zijn enorm.
Carla Barnett, secretaris-generaal van het CARICOM-secretariaat, merkte op dat de CARICOM-hoofden zich ten doel hebben gesteld tegen 2027 47% van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op te wekken en dat zij zich ertoe hebben verbonden tegen 2025 de factuur voor de invoer van levensmiddelen in de regio met 25% te verlagen. “In de periode 2018-2020 bedroeg de rekening voor de invoer van voedsel in de CARICOM 13,76 miljard dollar of ongeveer 5% van het bbp”, zei ze.

Digitale technologieën zouden de landbouw, de verwerkende industrie en de dienstensector radicaal kunnen veranderen en kansen kunnen creëren, de groei van het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen versnellen en de energiesystemen een nieuwe vorm kunnen geven.

“Ik geloof dat we succes zullen boeken als we in deze sectoren vooruitgang boeken. Maar om een echt veerkrachtig Caribisch gebied op te bouwen, moet het bedrijfsleven een essentiële partner zijn en geen perifere of bijkomstige, maar een centrale rol spelen,” benadrukte Maharaj.

Investeringen zijn daarom belangrijker dan ooit, aldus Barnett, vooral gezien de daling van de directe buitenlandse investeringen (FDI), van een piek van 6,65 miljard dollar in 2008 naar 3,9 miljard dollar in 2019 tot 2,4 miljard dollar met het uitbreken van de pandemie.

EU-ambassadeur Peter Cavendish meent dat de aantrekkingskracht van het Caribisch gebied op investeerders onder meer bestaat uit zijn toegang tot de Europese markt, het feit dat het over het grootste cacao-genoom en cacao-onderzoekscentrum ter wereld beschikt, en zijn toonaangevende instituten en organisaties zoals het Caribbean Industrial Research Institute. Hij benadrukte dat de EU in het kader van de economische partnerschapsovereenkomsten met de Caribische landen aanzienlijke technische expertise en advies, alsook financiële middelen kan aanbieden om in de investerings- en transformatiebehoeften van het Caribisch gebied te voorzien.

H.E. Wamkele Mene, secretaris-generaal van de African Continental Free Trade Area (AFCFTA), meent echter dat het Caribisch gebied en het Afrikaanse continent veel te winnen hebben bij onderlinge samenwerking op het gebied van handel en investeringen. Hij ziet dwingende en dringende redenen voor de twee regio’s om sterke commerciële banden te smeden, voortbouwend op de voornamelijk historische en emotionele banden die hen tot nu toe hebben verbonden.

In zijn toespraak met de titel “New Markets, New Investments for New Times” verwees Mene naar de twee recente seismische gebeurtenissen die een gemeenschappelijke kwetsbaarheid van de twee regio’s blootlegden: de Covid-19-pandemie waardoor “onze twee regio’s achteraan in de rij stonden voor de broodnodige vaccins” en het conflict tussen Rusland en Oekraïne dat de bevoorradingsketens verstoorde en zowel voedselonzekerheid als voedselinflatie veroorzaakte. Deze twee gebeurtenissen geven aan dat Afrika en het Caribisch gebied meer op elkaar moeten vertrouwen en minder op hun traditionele markten, zei hij.

“Nu we deze veranderingen in de economische paradigma’s van de wereld zien, moeten we onze export- en investeringsmarkten diversifiëren. Daarom is dit forum zo belangrijk”, aldus Mene. Hij merkte op dat de Caribische export naar het Afrikaanse continent met 4,4% van de totale export te verwaarlozen is, maar wees op een recente studie van het Internationaal Handelscentrum, waarin een aanzienlijk potentieel wordt gezien voor een groei tot 1 miljard dollar in de komende vijf jaar op gebieden als agro-industrie, gezondheidszorg, toerisme en de automobielsector.

De studie zag ook mogelijkheden voor Afrika om zijn jaarlijkse goederenuitvoer naar het Caribisch gebied tegen het jaar 2026 met 54% of 170 miljoen US dollar per jaar te verhogen voor meer dan 200 tarieflijnen. “Het Afrikaanse continent biedt een kans voor het Caribisch gebied als nieuwe partner, een kans om je exportmarkten te diversifiëren, exportbanen te scheppen in het Caribisch gebied en wereldwijd concurrerend te zijn,” zei Mene. “Het Caribisch gebied kan ook de uitvoer van goederen naar Afrika met 80 miljoen dollar of 29% uitbreiden” en dit zou nog meer zijn als diensten en vervoer worden toegevoegd, zei hij.

De Afrikaanse continentale vrijhandelszone vertegenwoordigt een markt van 1,3 miljard mensen en een gecombineerd BBP van 3,4 biljoen dollar. Volgens een studie van McKensie & Co zal dit BBP tegen 2055 naar verwachting groeien tot bijna 7 biljoen dollar.

In haar opmerkingen zei de minister van Handel en Industrie van Trinidad en Tobago, Sen. Paula Gopee-Scoon: “Wij vertrouwen erop dat dit Forum als katalysator zal werken om de (FDI-)stromen van onze hele regio te stimuleren en dit is een belangrijke reden waarom wij hier zijn – om onze vooruitgang en bankwaardige investeringsmogelijkheden onder de aandacht te brengen.”

Met een overvol en interessant programma benadrukte zij in het bijzonder de rondetafelconferentie over vervoer en logistiek op dag 3, waarbij regionale deelnemers, onder meer van belangrijke havenautoriteiten, de voordelen van de ligging van het Caribisch gebied en wederzijds voordelige mogelijkheden voor investeringen op gebieden als haveninfrastructuur en -diensten en versterkte logistiek bespreken.

Het Caribbean Investment Forum is een vierdaags, bedrijfsgericht evenement op hoog niveau, bedoeld om deze investeringsmogelijkheden in de hele regio te presenteren en te verkennen. Het regionale forum wordt georganiseerd door de Caribbean Export Development Agency in samenwerking met de regering van Trinidad en Tobago, CARICOM, de Caribbean Development Bank, de Caribbean Association of Investment Promotion Agencies en met steun van de Europese Unie.

Het forum vindt plaats van 8 tot 11 november 2022 in het Hyatt Regency in Trinidad en Tobago en verbindt belangrijke regionale besluitvormers, vernieuwers en ondernemers met ‘s werelds meest invloedrijke investeerders.

Onder het thema “Building A SMARTer, GREENer, Caribbean” zullen de belanghebbenden kennismaken met enkele van de meest aantrekkelijke investeringsmogelijkheden in technologie, landbouw, hernieuwbare energie en innovatie, en hopelijk projecten bevorderen die het leven van meer dan 30 miljoen Caribische burgers in de 23 landen van de regio zullen verbeteren.

Regionaal bedrijfsforum moet investeringspotentieel Caribisch gebied ontsluiten

 • Caribbean Investment Forum (CIF 2022) zal de ontwikkelingsmogelijkheden in de regio onder de aandacht brengen.
 • Meer dan 400 beleidsmakers, deskundigen uit de sector en overheidsactoren zullen CIF 2022 bijwonen.
 • Forum zal investeerders en ondernemers met elkaar in contact brengen om een ‘SMARTer, GREENer Caribbean’ op te bouwen.

Wereldwijde bedrijfsleiders die in het Caribisch gebied willen investeren en in contact willen komen met regionale vernieuwers en ondernemers komen binnenkort bijeen op het langverwachte Caribbean Investment Forum (CIF 2022).

Het forum, dat van 8 tot 11 november in Trinidad plaatsvindt, brengt meer dan 400 regionale en internationale topmensen samen om meer dan 20 investeringsprojecten te onderzoeken op de sleutelgebieden AgTech, de groene economie, transport en logistiek, en digitaal zakendoen.

CIF 2022-deelnemers zullen getalenteerde personen en teams ontmoeten die werken aan innovatieve, levensvatbare en geavanceerde projecten die klaar zijn voor de volgende opwindende ontwikkelingsfase.

Het inaugurele forum is het ideale platform voor directe buitenlandse investeerders die bereid zijn samen te werken aan programma’s die de regionale groei zullen stimuleren, banen op lange termijn zullen creëren en het Caribisch gebied zullen omvormen tot een “GROEN-er en SMART-er” economie.

Het driedaagse evenement omvat ook tot nadenken stemmende toespraken van een indrukwekkend aantal sprekers, waaronder de premier van Trinidad en Tobago, Dr. Keith Rowley, en de minister van Handel en Industrie van Trinidad en Tobago, Paula Gopee-Scoon.

Zij zullen worden bijgestaan door verschillende sprekers van wereldklasse, waaronder de secretaris-generaal van het secretariaat van de Afrikaanse continentale vrijhandelszone, H.E. Wamkele Mene, stichtend managing partner van Celesta Capital, Dr. Nicholas Brathwaite, JetBlue Ventures’ Managing Director of Operations & Partnerships, Stephen Snyder, en Executive Director van Invest SVG, Annette Mark.

Enkele van de onderwerpen die worden onderzocht zijn “Financiering voor investeringen”, “ICT en digitaal zakendoen” en “Betrokkenheid van de particuliere sector bij de transformatie van het Caribisch gebied”. Er zullen ook rondetafelgesprekken, paneldiscussies, bezoeken ter plaatse en mix- en mingle-netwerkmogelijkheden zijn.

CIF 2022 wordt georganiseerd door de Caribbean Export Development Agency met steun van de Europese Unie, de regering van Trinidad en Tobago, CARICOM, de Caribbean Development Bank en de Caribbean Association of Investment Promotion Agencies.

Reserveer hier uw plaats op het Caribbean Investment Forum – www.caribbeaninvestmentforum.com.

Caribische merken onderscheiden zich van de massa op SIAL Parijs 2022

 • 14 Caribische merken toonden producten in Frankrijk in het kader van het paviljoen “Absolutely Caribbean”.
 • Meer dan 300.000 professionals uit de agrovoedingsindustrie bezochten de beurs van 15 tot 19 oktober.
 • SIAL Parijs 2022 trok importeurs, inkopers, distributeurs en detailhandelaren uit de hele wereld aan.

Op de onlangs gehouden internationale handelsbeurs ‘SIAL Paris 2022’ onderscheidden Caribische levensmiddelen- en drankmerken zich van de massa, met hoogwaardige producten variërend van koffie en chocolade tot rum en wijn.

Onder de paraplu “Absolutely Caribbean”, met de steun van het Caribbean Export Development Agency en de Europese Unie, maakten 14 Caribische merken een blijvende indruk op duizenden professionals uit de agrovoedingssector met hun authentieke, innovatieve en unieke producten die gebruik maken van natuurlijke, smaakvolle ingrediënten.

SIAL is de belangrijkste tweejaarlijkse vakbeurs ter wereld en trok dit jaar ongeveer 300.000 bezoekers en 7.000 exposanten uit meer dan 200 landen. De grote vakbeurs is sinds 2018 niet meer gehouden vanwege de COVID-19 pandemie, dus de bezoekers keken uit naar vijf dagen netwerken, engagement en ontdekking, waarbij de organisatoren zeiden dat het evenement bijna 50 miljard euro aan zakelijke transacties zou kunnen genereren.

George Philips, commercieel directeur van Wanis, een vooraanstaande Britse distributeur van levensmiddelen en dranken, vertelde aan Caribbean Export dat hij onder de indruk was van het aanbod van hoogwaardige Caribische producten op SIAL. Hij zei: “Ik denk dat dit aantoont dat alle Caribische fabrikanten hun spel opvoeren en dat ze echt merken op de markt brengen die kunnen concurreren met wat dan ook in Europa of de VS.”

Medeoprichter van J & J Spirits, Jack Astacio, zei dat hij “trots en blij” was om op SIAL te exposeren. Kort na de start van het evenement voegde hij eraan toe: “We hebben veel belangstelling gekregen uit de hele wereld, zoals de Filipijnen en Afrika, en daarom is het belangrijk om hier te zijn. We zijn ook vereerd door alle informatie en feedback, dus nu kunnen we die meenemen naar onze landen en de nodige aanpassingen doen.”

De directeur van Coffee Roasters of Jamaica Limited, Mark Fletcher, zei dat hij hoopte dat de tentoonstelling in Parijs zijn merk zou helpen om door te breken op de Europese markt: “We hebben al veel belangstelling gehad voor onze producten, dus we hopen dat die leads worden omgezet in orders”, verklaarde hij.

Aan het einde van het evenement beschreef Shelly-Ann Fraser van VincyFresh de deelname aan SIAL als “een voorrecht”. Zij voegde daaraan toe: “Het was een absoluut genoegen om de bezoekers van onze stand monsters te serveren en hun verrukkelijke reacties op onze mooie collectie sauzen, marinades en specerijen te zien en te horen.

“De netwerkmogelijkheden waren geweldig. Ik ontmoette marktleiders en distributeurs van onze productlijn in Europa en Afrika. VincyFresh is erg dankbaar voor deze kans om onze producten van wereldklasse aan een internationaal publiek te tonen.”

De Caribische bedrijven die op SIAL Parijs 2022 presenteerden waren; Native Organics van de Bahamas, Barbados’. Superb Blend, Belize’s Echte kurkuma, de Dominicaanse Republiek’s Chicharon De Werelds Kaneel Rum en J&J Spirits, SRL, Alleen kokosnoten uit Guyana, Choko Lakay from Haiti, Coffee Roasters of Jamaica Ltd, St Lucia’s Cacoa Sainte Lucie en St Lucia Distillers, Flauriel uit St Kitts en Nevis, Sishado uit Suriname, V’Toria Rhonda Vineyard & Winery uit Trinidad en Tobago en VincyFresh Ltd uit St Vincent en de Grenadines.

Indrukwekkende inkomstenverwachtingen van de landbouwproductie in het Caribisch gebied

 • Caraïbische Agro-industrie verwacht positieve inkomsten.
 • Alquimi ondersteunt de succesvolle implementatie en uitbreiding van Greenhouse Farm Projecten onder hun twee merken; Island Growers Caribbean (IGC) en BerryCove Organic Farms, Trinidad & Tobago’s eerste commercieel geschaalde klimaatslimme hydrocultuurkasboerderij.
 • Alquimi Senior Partner & Principal Ralph Birkhoff is spreker op het 2022 Caribbean Investment Forum op 8-11 november in Trinidad & Tobago.

Het Caribbean Investment Forum, dat 8-11 november in het Hyatt Regency in Trinidad en Tobago wordt gehouden, is een gelegenheid voor investeerders om de buitengewone mogelijkheden in het Caribisch gebied te verkennen. Eén spreker op het Forum, Ralph Birkhoff, Senior Partner & Principal, Alquimi Renewables, LLC, weet uit eerste hand dat deze regio rijp is voor investeringen in duurzame ontwikkeling, met name klimaatbestendige beschermde landbouw en geïntegreerde hernieuwbare energiesystemen, gebaseerd op zijn ervaringen. Meer informatie over het Caribisch Investeringsforum is te vinden op http://www.caribbeaninvestmentforum.com.

“Na meer dan tien jaar in de regio te hebben gewoond en uit Canada te komen,” zei Birkhoff. Ik besefte dat veel van deze categorieën verse producten moeten worden ingevoerd, omdat er hier niet de landbouwinfrastructuur is om aan de plaatselijke vraag te voldoen met het soort verse, gezonde, heerlijke producten waaraan we op meer ontwikkelde markten gewend zijn.”

Birkhoff, die toen als investeerder en adviseur in de regio woonde en werkte, realiseerde zich dat veel van de soorten geïmporteerde producten die in de supermarkten op het eiland werden verkocht, gewoonweg niet op traditionele wijze in de regio konden worden geteeld. Dit gat in de markt bracht Birkhoff en zijn partners bij Alquimi Renewables ertoe zich te richten op de ontwikkeling van een prototype van een klimaatslimme kas; een kas die kan worden aangepast aan de unieke context van Caribische eilanden en bestand is tegen de dodelijke orkanen van categorie 5 die de regio frequenteren, en die bovendien energie- en waterefficiënt is. De kassen van Alquimi zijn ontworpen voor subtropische zones en maken gebruik van verschillende geïntegreerde hydrocultuursystemen waarmee dit soort producten lokaal kan worden geteeld, zodat er minder behoefte is aan import.

In samenwerking met lokale, regionale en internationale investeringsbelangen ondersteunt Alquimi de succesvolle implementatie en uitbreiding van Greenhouse Farm Projecten onder hun twee merken. Island Growers Caribbean (IGC) en BerryCove Organic Farms, Trinidad & Tobago’s eerste commerciële klimaatslimme kasboerderij. Alquimi en hun investeringspartners dragen bij aan de voedselzekerheid in Trinidad & Tobago, Antigua & Barbuda en Barbados, met plannen om in 2023 uit te breiden naar Guyana, Saint Lucia, Jamaica en de Bahama’s, en vele andere eilanden in de regio in de komende jaren.

“Vanwege het constante risico van jaarlijkse tropische stormen die een standaardkas zouden vernietigen,” zei Birkhoff. “We moesten een innovatief systeem ontwikkelen dat aan de specifieke bedreigingen van de regio zou voldoen en investeerders risicobeperking zou bieden om ervoor te zorgen dat onze investeringen niet zouden worden aangetast wanneer ze eenmaal operationeel zouden zijn. Vanwege de vele inherente klimaatrisico’s in onze regio komen de huidige boerderijen en kassystemen niet in aanmerking voor een verzekering om hun activa te beschermen. Wij veranderden die dynamiek en waren de eerste glastuinbouwbedrijven die commercieel verzekerd waren in de regio.

Alquimi deelde mee dat het moeilijkste deel van het ontwikkelingsproces van deze nieuwe glastechnologie was om investeerders te laten begrijpen dat dit onbekend terrein is in deze regio en dat elke stap en goedkeuring die we nodig hebben uniek is. “Wij waren bijvoorbeeld de eerste aanvrager ooit die toestemming kreeg om levende bessenplanten uit Europa in Trinidad in te voeren”.

“Transparant zijn tegenover beleggers is belangrijk,” zei hij. “Alles wat we doen is vrij nieuw voor de regio. We introduceren telkens nieuwe technologieën en technische oplossingen vanwege de unieke weers- en klimaatomstandigheden in de regio. Hoewel deze zelfde technologieën kunnen worden uitgebreid naar gebieden die minder gevoelig zijn voor bedreigende tropische stormen, moeten ze nog steeds worden ontworpen voor de meest extreme lokale omstandigheden. We weten nooit wanneer een storm van categorie 5 het op onze installaties gemunt zal hebben – alleen dat het op een dag zal gebeuren.”

Alquimi heeft onlangs ook Advanced Hydroponic Systems in Trinidad opgericht, dat aangepaste commerciële hydroponische systemen ontwerpt, ontwerpt en fabriceert voor verkoop en export. “We zien een enorme kans op groei in deze unieke productiesector om de groeiende regionale en internationale CEA-sector te ondersteunen.”

Ralph Birkhoff zal zich aansluiten bij tientallen andere sprekers en honderden deelnemers aan het Caribbean Investment Forum, 8-11 november in het Hyatt Regency in Trinidad en Tobago. Het forum biedt potentiële investeerders informatie en directe toegang tot leiders in de hele regio die de innovatieve oplossingen creëren die de regio nodig heeft en waarvan slimme investeerders financieel kunnen profiteren.

“De opbrengstverwachtingen van de uitgebreide landbouwproductie voor deze regio zijn indrukwekkend,” zei Birkhoff. “Deze regio voorzien van extra voedselzekerheid en bijdragen aan de ontwikkeling van hernieuwbare energieoplossingen die de regio nodig heeft voor de volgende eeuw, zijn niet alleen essentieel voor de ontwikkeling van de regio, maar zijn uitstekende mogelijkheden voor investeerders om een solide rendement te realiseren en tegelijkertijd een blijvend verschil te maken voor de bevolking.”

Ondernemers en investeerders die geïnteresseerd zijn in deelname aan het Caribbean Investment Forum kunnen meer informatie krijgen en zich registreren op http://www.caribbeaninvestmentforum.com.

Grootste levensmiddelenbeurs ter wereld ‘SIAL Parijs 2022’ volgende halte voor Caribische bedrijven na indrukwekkende vertoning op Brits handelsevenement

 • Veertien Caribische merken exposeren op SIAL Parijs 2022 in het paviljoen ‘Absolutely Caribbean’.
 • SIAL Parijs 2022 volgt op succes van Caribische stand op UK’s Speciality & Fine Food Fair.
 • SIAL is de grootste tweejaarlijkse vakbeurs ter wereld en trekt 310.000 bezoekers uit 200 landen.

Caribisch eten en drinken staat weer op het menu als 14 regionale bedrijven van 15 tot en met 19 oktober naar Frankrijk gaan om deel te nemen aan ‘s werelds grootste levensmiddelenbeurs SIAL Paris 2022.

Met de steun van de Caribbean Export Development Agency en de Europese Unie worden gevestigde en opkomende Caribische merken tentoongesteld in het paviljoen “Absolutely Caribbean” en krijgen zij de kans om te netwerken met duizenden importeurs, detailhandelaren en kopers uit Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië.

Enkele van de bedrijven die naar Parijs reisden, namen onlangs ook deel aan een lonende en productieve tentoonstelling op de Speciality & Fine Food Fair (SFFF) in het Londense Olympia van 5 tot 6 september, die meer dan 70 leads opleverde voor de deelnemende producenten, waaronder een op handen zijnde distributieovereenkomst in Ierland.

Het succes van de regionale bedrijven op het SFFF toont de groeiende belangstelling voor Caribisch eten en drinken in het VK en in heel Europa, nu consumenten op zoek zijn naar meer natuurlijke, gezonde en innovatieve producten.

De bedrijven die deelnemen aan SIAL Parijs 2022 zijn; Alleen kokosnoten uit Guyana, St Lucia’s Cacoa Sainte Lucie and St Lucia Distillers, Choko Lakay from Haiti, Coffee Roasters of Jamaica Ltd, Native Organics from the Bahamas, Belize’s Truly Turmeric, Sishado from Suriname, VincyFresh Ltd from St Vincent and the Grenadines, Flauriel from St Kitts and Nevis, Superb Blend which is based in Barbados, The Dominican Republic’s Chicharon The World’s Cinnamon Rum and J&J Spirits, SRL and V’Toria Rhonda Vineyard & Winery from Trinidad and Tobago.

Deze Caribische bedrijven lopen voorop bij enkele van de meest vooruitstrevende trends in de voedingsindustrie, met bijzondere aandacht voor unieke Caribische smaakprofielen, natuurlijke en inheemse ingrediënten en duurzame productie- en fabricageprocessen.

SIAL is sinds oktober 2018 niet meer georganiseerd vanwege de COVID-19 pandemie, dus de anticipatie en opwinding is ongekend hoog voor alle professionals uit de voedingsindustrie die hopen producten te vinden die lekker en trendy zijn en een boeiend verhaal te vertellen hebben.

Caribisch investeringsforum van start met focus op het opbouwen van veerkracht en het stimuleren van investeringen in de regio

 • Virtuele lancering van Caribbean Investment Forum trekt meer dan 400 deelnemers uit 36 landen.
 • Het Caribisch Investeringsforum vindt plaats in Trinidad en Tobago van 8 tot 11 november.
 • CIF 2022 wordt naar verwachting de “grootste bijeenkomst van bedrijven sinds COVID-19” in de regio.

Honderden bedrijven en investeerders uit de hele wereld worden uitgenodigd om mee te bouwen aan een “SMARTer, GREENer Caribbean” via het inaugurele Caribbean Investment Forum (CIF) dat van 8 tot 11 november 2022 in Trinidad en Tobago wordt gehouden.

Bij de virtuele lancering van CIF 2022 vandaag hoorden meer dan 400 deelnemers details over de dynamische agenda van het bedrijfsgerichte evenement dat belangrijke besluitvormers, directe buitenlandse investeerders, overheidsinstanties en ondernemers zal samenbrengen om contacten te leggen ten voordele van de regio.

Het forum zal met name vier belangrijke sectoren voor groei belichten: AgTech, hernieuwbare energie, transport en logistiek, en digitaal zakendoen. De belangrijkste doelstellingen zijn het opbouwen van regionale veerkracht, het scheppen van banen op lange termijn en het opkomen voor duurzame ontwikkeling.

Deodat Maharaj, uitvoerend directeur van Caribbean Export, zei bij de opening dat het forum op het juiste moment komt en essentieel is omdat “bedrijven en investeringen een absoluut cruciale rol moeten spelen bij het stimuleren van de transformatie” in het Caribisch gebied.

Hij voegde daaraan toe: “De afgelopen twee jaar hebben meer dan ooit aangetoond dat het opbouwen van veerkracht de topprioriteit van onze regio moet zijn. De COVID-19 pandemie heeft onze economieën en samenlevingen enorm onder druk gezet…het is glashelder dat we een forensische focus moeten hebben op sectoren die deze transformatie kunnen stimuleren en bevorderen.”

Peter Cavendish, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Europese Unie in Trinidad en Tobago, benadrukte dat het Caribisch gebied aantrekkelijk is voor investeerders als een vreedzame regio met gevestigde democratieën en een zeer getalenteerde bevolking.

De heer Cavendish voegde daaraan toe: “Het Caribisch gebied bestaat uit levendige naties die actief zijn in alle belangrijke economische sectoren … en het beleid van de Caribische naties sluit vanzelfsprekend nauw aan bij het beleid van de EU op gebieden als de Green deal, digitalisering, economische groei en veerkracht, en bij de verdediging van gemeenschappelijke democratische waarden.

“Het Caribisch gebied ligt ook binnen de enorme markten van Noord- en Zuid-Amerika en denk ook aan hun lange banden met Europa, denk aan de verbinding van het Caribisch gebied en de Atlantische Oceaan met de Stille Oceaan via het Panamakanaal, waardoor een enorm percentage van de wereldhandel passeert.”

De minister van Handel en Industrie van Trinidad en Tobago, Paula Gopee-Scoon, toonde zich bij de opening verheugd over de organisatie van CIF 2022.

“Dit Forum is echt een regionaal evenement”, aldus mevrouw Gopee-Scoon. “Centraal staan de particuliere sector en ondernemers wier ideeën en expertise in het kapitaal uiteindelijk zullen resulteren in tastbare, duurzame projecten in de hele regio.”

Zij voegde daaraan toe: “Het Caribisch Investeringsforum is ons venster naar de wereld en wij verheugen ons erop investeerders en bedrijfsleiders te ontvangen die hun producten willen versterken en diversifiëren….

“Dit Forum biedt investeerders een zeer unieke gelegenheid om kapitaal samen te brengen met ideeën en startklare projecten die ons allen ongetwijfeld ten goede zullen komen. Het Forum belooft een rijk dagelijks aanbod te worden gezien de stellaire lijst van presentatoren en deelnemers. Het Caribisch gebied is open voor business, onze teams zijn er klaar voor en we kijken ernaar uit u allen te verwelkomen.”

CIF 2022 wordt gehouden in het Hyatt Regency in Trinidad en Tobago. Er zullen presentaties op hoog niveau, paneldiscussies, rondetafelgesprekken, bezoeken ter plaatse en netwerkmogelijkheden plaatsvinden onder het thema “Building A SMARTer, GREENer, Caribbean”.

Tot de sprekers van het forum behoren secretaris-generaal van het secretariaat van de Afrikaanse continentale vrijhandelszone (AfCFTA), Z.Exc. Wamkele Mene, stichtend managing partner van Celesta Capital, Nicholas Brathwaite, uitvoerend directeur van Invest SVG, Annette Mark, en de president en Group Chief Executive Officer van Massy Holdings, Gervase Warner.

CIF 2022 wordt aangekondigd als de “grootste bijeenkomst van bedrijven sinds COVID-19” in de regio en wordt georganiseerd door de Caribbean Export Development Agency in samenwerking met de regering van Trinidad en Tobago, CARICOM, de Caribbean Development Bank, de Caribbean Association of Investment Promotion Agencies en met steun van de Europese Unie.

Bezoek de CIF 2022 website voor meer informatie en tickets – www.caribbeaninvestmentforum.com.

Talent Scouts zingen de lof van Caribbean Rhythm Showcase

KINGSTON, JAMAICA: De internationale talentscouts en leidinggevenden uit de muziekindustrie die waren uitgenodigd voor de Caribbean Rhythm Showcase van afgelopen weekend, zijn vol lof over het nieuwste initiatief dat door het Jamaicaanse talentbureau Headline Entertainment in samenwerking met de Caribbean Export Development Company (Caribbean Export) en de Europese Unie is georganiseerd.

Tijdens het evenement werden 20 artiesten uit 10 Caribische landen gedurende vier dagen voorgesteld aan internationale muziekmanagers en werden zij geschoold over verschillende cruciale elementen van de muziekindustrie, zoals uitgeven, royalty’s en de muziekbusiness in het algemeen.

Het evenement, dat nu voor het tweede jaar plaatsvindt, werd afgesloten met een optreden vanuit het Jamaica Pegasus Hotel in Kingston, Jamaica, dat live werd uitgezonden zodat het wereldwijd kon worden bekeken. Na het optreden konden de artiesten de talentscouts één op één ontmoeten om mogelijke allianties te bespreken.

Voor A&R consultant Cristy Barber, die nu gevestigd is in Nashville in de Verenigde Staten, maar geen onbekende is op Jamaica, was het evenement echt een zegen voor de ontwikkeling van Caribische artiesten.

“Ten eerste moet ik zeggen dat ik zou hebben betaald om deze show te zien. Dit is zo’n briljant idee, ik heb nog nooit van zoiets gehoord, en deze kinderen hebben het vanavond gebracht. Ik ben zo vereerd dat ik werd ingevlogen om een van de uitvoerders te zijn. Wat ik met opzet heb gedaan sinds ik hier de afgelopen dagen met hen was, ik heb geen onderzoek gedaan naar het talent, ik heb ze gewoon persoonlijk leren kennen. Ik zeg je dat ze stuk voor stuk aardig waren, het was leuk om met ze om te gaan. Het is een van de meest opwindende dingen die ik in Jamaica heb gezien en ik ben hier al 30 jaar. Ik heb ze alleen maar aangemoedigd om te blijven doen wat ze doen. Ik hoop dat de internationale markt nu weet dat de Caribische markt niet alleen uit soca, calypso of reggae bestaat, deze kinderen hebben ons gewoon laten zien wat hun bereik en hun kracht is in de verschillende genres… dit was geweldig,” zei Barber.

Deze gevoelens werden herhaald door de internationale producer en songwriter Nikki Fernandez. Zij voegde eraan toe dat de hele Caribbean Rhythm Showcase-ervaring diende om de sterke talentenpool die in de regio bestaat onder de aandacht te brengen.

“Het was geweldig! Tijd doorbrengen met deze ongelooflijk getalenteerde jonge mensen met oude zielen was gewoon een zegen. Ik geloof dat ze allemaal ergens een kans zullen vinden, wat er ook gebeurt. Ze brengen zoveel mee als artiesten en talent. Dit was een geweldige kans voor alle betrokkenen. Petje af voor Headline Entertainment en Caribbean Export voor het delen van iets dat absoluut ongelooflijk was,” merkte Fernandez op.

Sommige van de artiesten worden begeleid door de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde zangcoach Bashiyra, die deel uitmaakte van het panel dat door het team van Headline Entertainment en Caribbean Export voor het evenement van dit jaar was samengesteld.

“Er zijn hier enkele echte juweeltjes. Het gaat mij er echt om dat de artiesten hun vocalen aanscherpen en weten hoe ze moeten zingen, of het nu live is of in de studio en hun geluidsopnamen. Ik wil ieder van hen aanmoedigen om hun droom na te jagen. Voor mij persoonlijk weet ik dat er een aantal van deze artiesten zijn die ik zal aannemen en trainen met zanglessen en podiumkunst,” verklaarde Bashiyra.

Trouw blijven aan zichzelf als artiesten was de kritische les van Tanya Lawson, directeur marketing, Caribbean & gospel strategies bij Audiomack in de Verenigde Staten.

Voor Lawson toonde het cohort dat dit jaar deelnam aan de oefening aan dat de regio overspoeld is met talent en dat er meer is in Caribische artiesten dan reggae, dancehall, soca en calypso.

“Als we evenementen als Caribbean Rhythm Showcase blijven organiseren, kunnen we de verscheidenheid aan artiesten uit de regio laten zien. Ja, mensen weten al dat er verschillende soorten artiesten uit het Caribisch gebied komen, het is gewoon nodig dat ze dit soort aandacht krijgen. Kijk naar Nicki Minaj, zij komt uit Trinidad, kijk naar Rihanna, zij komt uit Barbados … Rihanna is de grootste popster ter wereld op dit moment en ze begon met dat niche Caribische ding en nu is ze overgestapt op pop. Dus bij het zien van al dit talent weet je dat het weer kan gebeuren. Stop niet met jezelf te zijn en denk dat je je moet aanpassen aan Amerika. Om over te stappen moet je gewoon jezelf zijn en ze zullen het oppikken. Kijk naar afrobeats. Zij bleven zichzelf, bleven in hun straatje en het geluid werd over de hele wereld gehoord. Maar ik was behoorlijk onder de indruk van alles wat hier dit jaar te zien was voor de Caribbean Rhythm Showcase,” aldus Lawson. De acts die deelnamen aan de Caribbean Rhythm Showcase waren Lex MD, Kraff, Indie Allen en Pink Fox uit Jamaica; de Dominicaanse Republiek Mariela ‘La Marimba’ Velazquez. Ava Symone Barrett en Khia “Keeya” Poitier uit de Bahama’s; Trinidad en Tobago werd vertegenwoordigd door Dania Duntin, Aisha Noel en Jiselle “Jiselle Singer” Singh; Arien Seaton uit Antigua en Barbuda; Rhea “SugahRhe” Ellis uit Barbados; Colton “Colton T” Thomas uit het Gemenebest Dominica; Ryan ‘Riggy Atmosphere’ Riggs uit Grenada; Erica Edwards uit St Kitts en Nevis; Javid ‘Jay-R’ Rouse, Krystian Mark en Derron ‘Magikal’ Rouse uit St Vincent en de Grenadines, Jesse ‘Justos’ Nelson uit Saint Lucia; en Jackie ‘Jaxx’ Hanover uit Guyana.

Le plus grand salon de l’alimentation au monde, le SIAL Paris 2022, sera la prochaine étape pour les entreprises des Caraïbes après une présentation impressionnante lors de l’événement commercial britannique.

 • Quatorze marques caribéennes exposeront au SIAL Paris 2022 sous le pavillon “Absolutely Caribbean”.
 • Le SIAL Paris 2022 fait suite au succès du stand des Caraïbes à la foire britannique Speciality & Fine Food.
 • Le SIAL est le plus grand salon bisannuel du monde, attirant 310 000 visiteurs de 200 pays.

La nourriture et les boissons des Caraïbes seront une fois de plus au menu lorsque 14 entreprises régionales se rendront en France du 15 au 19 octobre pour participer au plus grand salon agroalimentaire du monde, le SIAL Paris 2022.

Exposant sous le pavillon “Absolutely Caribbean” avec le soutien de l’Agence de développement des exportations des Caraïbes et de l’Union européenne, les marques caribéennes établies et émergentes auront l’occasion de nouer des contacts avec des milliers d’importateurs, de détaillants et d’acheteurs d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie.

Certaines des entreprises qui se sont rendues à Paris ont également participé récemment à une exposition enrichissante et productive à la Speciality & Fine Food Fair (SFFF) à l’Olympia de Londres du 5 au 6 septembre, qui a généré plus de 70 pistes pour les producteurs participants, y compris un accord de distribution en attente en Irlande.

Le succès des entreprises régionales au SFFF a démontré l’intérêt croissant pour les aliments et les boissons des Caraïbes au Royaume-Uni et dans toute l’Europe, les consommateurs recherchant des produits plus naturels, plus sains et plus innovants.

Les entreprises qui participent au SIAL Paris 2022 sont ; Seules les noix de coco de Guyane, de Sainte-Lucie et d’Afrique du Sud sont acceptées. Cacoa Sainte Lucie et St Lucia Distillers, Choko Lakay d’Haïti, Coffee Roasters of Jamaica Ltd, Native Organics from the Bahamas, Belize’s Truly Turmeric, Sishado du Suriname, VincyFresh Ltd de St Vincent et les Grenadines, Flauriel de Saint-Kitts-et-Nevis, Superb Blend de la Barbade, Chicharon The World’s Cinnamon Rum de la République dominicaine et J&J Spirits, SRL et V’Toria Rhonda Vineyard & Winery de Trinidad et Tobago.

Ces entreprises caribéennes sont à l’avant-garde de certaines des tendances les plus avant-gardistes de l’industrie alimentaire, avec un accent particulier sur les profils de saveurs caribéennes uniques, les ingrédients naturels et indigènes, et les processus de production et de fabrication durables.

Le SIAL n’a pas eu lieu depuis octobre 2018 en raison de la pandémie de COVID-19, l’anticipation et l’excitation sont donc à leur comble pour tous les professionnels de l’industrie alimentaire qui espèrent trouver des produits savoureux, tendance et ayant une histoire captivante à raconter.