Ontwikkelingspartners werken samen aan investeringsmogelijkheden voor economische transformatie in het Caribisch gebied

 • Prioriteitsgebieden voor partnerschappen
 • Samenwerking met bedrijven zal milieuoplossingen en innovatie versnellen

11 juli 2024, Georgetown, Guyana-Dederde editie van het Caribbean Investment Forum (CIF) van het Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) heeft de steun gekregen van verschillende belangrijke ontwikkelingspartners, die het forum willen helpen een promotor te worden voor economische transformatie in de Caribische regio.

Dit werd benadrukt tijdens een persconferentie op de tweede dag van het CIF, waar de partners, de Europese Unie, het U.S. Agency for International Development (USAID), de Inter-American Development Bank (IDB) en de CAF Development Bank, allen het belang onderstreepten van strategische partnerschappen om duurzame groei in de regio te bevorderen.

Leo Naut, plaatsvervangend uitvoerend directeur van Caribbean Export, vertelde de conferentie dat door het samenbrengen van internationale ontwikkelingspartners, de regio gebruik kan maken van hun expertise, middelen en netwerken om impactvolle projecten vooruit te helpen.

David Mogollon, hoofd samenwerking bij de regionale delegatie van de Europese Unie voor het Caribisch gebied, zei dat de Unie haar instrumenten kan gebruiken om investeringen in het Caribisch gebied te katalyseren.

Tegen deze achtergrond voegde Mogollon eraan toe dat de Europese Unie de Global Gateway Strategy in het leven heeft geroepen, die probeert overheidsfinanciering als hefboom te gebruiken om de investeringskloof te overbruggen en kapitaal uit de particuliere sector te mobiliseren.

Als onderdeel van deze strategie verklaarde hij dat de EU probeert 45 miljard euro los te krijgen voor de hele Latijns-Amerikaanse en Caribische regio. Hij gaf aan hoe dit in zijn werk gaat en zei dat ze samen met partners verschillende prioriteiten hebben vastgesteld, variërend van maritieme connectiviteit tot hernieuwbare energie en van digitale transformatie tot capaciteitsopbouw.

Ondertussen zei Mervyn Farroe, regionaal vertegenwoordiger van USAID voor het oostelijk en zuidelijk Caribisch gebied, dat het hun doel is om te helpen bij het creëren van een veilig, welvarend en veerkrachtig Caribisch gebied.

Farroe voegde eraan toe dat de kracht van USAID ligt in de partnerschappen met de lokale overheid, internationale partners, regionale organisaties en de particuliere sector.

“Het Caraïbisch Investeringsforum vindt plaats op een geschikt moment om meer partnerschap te bevorderen, omdat de recordgroei van particulier kapitaal in het Caraïbisch gebied en in opkomende economieën over de hele wereld een ongekende kans heeft gecreëerd voor regeringen en ontwikkelingspartners om hun middelen aan te wenden zodat investeerders de huidige motor van inclusieve economische groei kunnen worden,” zei hij.

Hiermee gaf hij aan dat er geen beter evenement is dan de CIF om connecties te leggen. Als gevolg hiervan wil het agentschap samenwerken met bedrijven om wereldwijde milieuoplossingen te versnellen en innovatieve technologie en onderzoek te ontsluiten.

Verder zei Lorena Solorzano-Salazar, vertegenwoordiger van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), dat de bank zich bij het verkennen van partnerschappen in het Caribisch gebied heeft gericht op het implementeren van haar institutionele strategie en haar ‘Eén Caribisch Gebied’-strategie.

De “Eén Caribisch Gebied”-strategie is gericht op het bevorderen van integratie en veerkracht in de regio met behulp van projecten en partnerschappen.

Op het forum van dit jaar onderstreepte ze hoe belangrijk het is dat partners als de IDB aanwezig zijn, mogelijkheden onderzoeken en middelen beschikbaar stellen aan de particuliere sector in de hele regio.

Ondertussen verklaarde Bernardo Requena, vertegenwoordiger van de CAF Development Bank, dat het organiseren van de CIF het potentieel van het Caribisch gebied als een uitstekende investeringsbestemming laat zien. “Onze samenwerking met de Caribbean Export Development Agency is uitstekend geweest en we zijn vastbesloten om deze samenwerking met jullie voort te zetten,” zei Requena.

Internationale financiers doen gedurfde investeringen om de economische groei in het Caribisch gebied te ondersteunen

 • USAID bevestigt zijn betrokkenheid bij het Caribisch gebied met $28 miljoen aan financiering, inclusief $1,45 miljoen extra voor de uitbreiding van het Economic Development Accelerator-programma in Guyana, Suriname en Trinidad en Tobago.
 • Op het CIF 2024 Investment Village werden spannende investeringsmogelijkheden in het Caribisch gebied onthuld.
 • Het initiatief Pitch for Investment slaat een brug tussen Caribische bedrijven en internationale investeerders.

11 juli 2024, Georgetown, Guyana– Het Amerikaanse Bureau voor Internationale Ontwikkeling (USAID) heeft donderdag zijn toewijding aan het Caribisch gebied opnieuw bevestigd met de aankondiging van een substantiële financieringstoewijzing van bijna 28 miljoen US dollar. Deze financiële steun, waaronder US $ 1,45 miljoen aan nieuwe financiering van USAID, zal van cruciaal belang zijn voor het bevorderen van inclusieve economische groei en klimaatadaptatie in het Caribisch gebied.

Tijdens haar keynote speech op dag twee van het 2024 Caribbean Investment Forum (CIF) getiteld ‘Building Resilience Through De-risking: Unleashing Catalytic Capital and Public-Private Collaborations in the Caribbean,’ benadrukte Isobel Coleman, Deputy Administrator for Policy and Programming bij USAID, de toewijding van de organisatie aan innovatie en het maximaliseren van de impact op ontwikkeling door middel van strategische investeringen van private middelen. Ze benadrukte de positieve effecten van deze inspanningen, niet alleen in het Caribisch gebied maar overal ter wereld.

De aankondiging markeert een belangrijke mijlpaal in de voortdurende inspanningen van USAID om duurzame ontwikkeling in het Caribisch gebied te ondersteunen en te bevorderen, waarmee de centrale rol van de organisatie in het stimuleren van positieve verandering in de regio verder wordt verstevigd.

Ze zei dat overheden weliswaar niet altijd de middelen hebben voor grootschalige klimaatinvesteringen, maar dat ze wel publieke middelen kunnen toewijzen om het investeringsrisico te beperken, zodat er een gunstiger klimaat voor investeerders ontstaat. Samenwerking tussen de publieke en private sector kan uitstekende resultaten opleveren, maar vereist inzet en de bereidheid van alle betrokken partijen om meer risico’s te nemen.

Lorena Solórzano-Salazar, de vertegenwoordiger van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) in het landenkantoor in Guyana, ging in op de vele uitdagingen waarmee het Caribisch gebied in verschillende sectoren wordt geconfronteerd en benadrukte de noodzaak van meer directe investeringen.

Mevrouw Solórzano-Salazar onderstreepte de ondersteunende houding van de Bank in de regio, maar erkende dat “de kloven in de regio aanzienlijk zijn”. Ze benadrukte dat “één instelling deze problemen niet alleen kan aanpakken” en wees op de mogelijkheden voor bilaterale en multilaterale partners om samen te werken bij het aanpakken van de ontwikkelingsachterstanden.

Tijdens het forum deelde de IDB-vertegenwoordiger informatie over het regionale vlaggenschipprogramma van de bank, “One Caribbean”, dat vorig jaar van start ging om duurzame ontwikkeling in het Caribisch gebied te bevorderen. Het programma richt zich op klimaatadaptatie, risicobeheer bij rampen, betrokkenheid van de privésector en voedselzekerheidskwesties. Deze inspanningen zijn gericht op het ondersteunen van regionale integratie en veerkracht door middel van project- en partnerschapsondersteuning.

De vertegenwoordiger benadrukte ook het belang van dit programma om langetermijninvesteringen in het licht van klimaatverandering te ondersteunen en bij te dragen aan de ontwikkeling van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Ze zei ook dat de IDB de regio zal blijven steunen.

Daarnaast sloot Dr. Gerrard Bushell, voorzitter van CAG, The Carlyle Group, zich aan bij de discussie als hoofdspreker voor de Fireside Chat: Bouwen aan morgen: De kracht van groen benutten.

Dr. Bushell legde de methoden uit die volgens hem de drijvende kracht waren achter zijn succesvolle carrière in financiën en investeringen.

Hij benadrukte het raakvlak tussen kapitaalmarkten en groene initiatieven. “We hebben capaciteit en kapitaal en moeten de brug bouwen.”

Tijdens het rondetafelgesprek over CEO-leiderschap met als titel ‘Fueling Resilience Through Bold Investments’ bespraken Ryshelle McCadney, Vice President of Citi Environmental & Social Risk Management; Andrew Mendes, Managing Director van Farfan & Mendes Ltd; Okechukwu Ihejirika, Acting Chief Operating Officer van het Caribische kantoor van de Afrikaanse Export-Import Bank; en Dave Sahadath, Director of Global Business Development bij Global Integrated FinTech Solutions, de uitdagingen waarmee toekomstige bedrijven in het Caribisch gebied worden geconfronteerd en deelden ze hun ervaringen.

Het panel erkende dat investeringen vooraf een belangrijke hindernis vormen en zinspeelde op de gevolgen van klimaatverandering, waarbij het verwees naar de verwoestingen die werden aangericht door orkaan Beryl en de efficiëntie van publiek-private partnerschappen. Er werd gekeken naar lokale arbeidskrachten, bouwcapaciteit en digitale infrastructuur om klimaatbestendig te zijn.

Het forum omvatte ook een paneldiscussie over het thema “Fields of Fortune: Investing in Sustainable Agriculture for a Flourishing Caribbean” over de landbouwsector.

De panelleden waren Jody White, Executive of Sustainable Agriculture, Food & Innovation, Ondernemer, Consultant; Patrick Starr, Directeur Investeringen bij de Amerikaanse International Development Finance Corporation; Carlos Eduardo Narvaez, Hoofd Agribusiness bij IDB Invest; en Dr Haimwant Persaud, Chief Executive Officer bij Latitude Geospatial.

Tijdens een nevenevenement knipten Dr. Damie Sinanan, Executive Director van Caribbean Export, en Dr. Peter Ramsaroop, Chief Executive Officer van het Guyana Office for Investment (GO-INVEST), het lint door om het investeringsdorp voor geopend te verklaren. Dr. Sinanan merkte op dat het dorp dient als platform om verschillende producten en diensten te tonen en ideaal is om investeerders en bedrijven met elkaar in contact te brengen.

Ondertussen is Dr. Peter Ramsaroop van mening dat het doel van de regio moet zijn om ervoor te zorgen dat “betere producten de juiste markten bereiken”, zelfs als dit betekent dat de producten of diensten die in dit deel van de wereld worden aangeboden enigszins moeten worden aangepast. Hij verklaarde ook dat “er echte kansen bestaan, dus door investeringen gedreven groei is haalbaar.”

Ter afsluiting van de activiteiten van de dag namen bedrijven uit Guyana, Suriname, St Lucia, de Bahama’s, de Dominicaanse Republiek en Saint Vincent en de Grenadines deel aan de presentatie van investeringsprojecten en hadden ze contact met vier potentiële investeerders. Dit is een gesprek dat ook na het Caribisch Investeringsforum 2024 zal doorgaan.

Caribbean Investment Forum blijft mogelijkheden creëren voor meer investeringen in de regio.

 • De derde editie van het Caribbean Investment Forum gaat van start terwijl het Caribbean Export Development Agency sterkere publiek-private partnerschappen stimuleert in het Caribisch gebied.
 • Guyana, een belangrijke speler, is gastheer van het 2024 Caribbean Investment Forum, waarbij afgevaardigden worden uitgenodigd om de investeringsmogelijkheden en stimuleringsmaatregelen van de regio te verkennen.
 • De CIF 2024 agenda is strategisch ontworpen om regionale en internationale investeerders in contact te brengen met kansen in het Caribisch gebied en de groei van regionale partnerschappen te bevorderen.

10 juli 2024, Georgetown, Guyana– Tijdens de openingsceremonie van het Caribische Investeringsforum 2024 (CIF) in het Arthur Chung Conference Centre in Georgetown, Guyana, werd opnieuw opgeroepen tot meer publiek-private partnerschappen om de Caribische regio te transformeren, waarmee de toon werd gezet voor de volgende twee discussiedagen.

De Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) is gastheer voor CIF 2024 onder het thema ‘Transforming Our Future, Empowering Growth‘, in samenwerking met de regering van de Co-operatieve Republiek Guyana, de Europese Unie, het CARICOM-secretariaat en de Caribische Ontwikkelingsbank.

Dr. Damie Sinanan, uitvoerend directeur van Caribbean Export, benadrukte het belang van het forum, dat symbool staat voor een opmerkelijke verschuiving in de collectieve aanpak om de vitale investeringen veilig te stellen die nodig zijn voor de economische ontwikkeling en diversificatie van de regio.

“De Caraïben zijn rijp voor investeringsmogelijkheden in verschillende sectoren en het forum biedt een platform waar verschillende publieke en private belanghebbenden elkaar kunnen ontmoeten om deze zaak vooruit te helpen,” zei Dr. Sinanan.

Dr. Sinanan benadrukte het belang van duurzame economische groei in het Caribisch gebied en de noodzaak van regionale en internationale partnerschappen over de nationale grenzen heen.

“We moeten samenkomen als één Caribisch gebied om de vereiste vaardigheden en marktomvang in te brengen die nodig zijn om het hoge niveau van kapitaalinvesteringen aan te trekken dat nodig is om transformationele groei te realiseren. Met andere woorden, het kan geen business as usual zijn. [We] moeten snel en eensgezind handelen en tegelijkertijd de steeds veranderende omgeving omarmen.”

Ondertussen deelde Zijne Excellentie Dr. Mohamed Irfaan Ali, president van de Coöperatieve Republiek Guyana, dezelfde gevoelens over een grotere behoefte aan meer regionale partnerschappen. Het staatshoofd herinnerde de afgevaardigden eraan dat Guyana openstaat voor investeringen en een zeer vriendelijk investeringsklimaat heeft.

Hij benadrukte ook de vele mogelijkheden in zijn land: “Guyana biedt genereuze en gunstige fiscale investeringsstimulansen. Guyana is een open valutamarkt met een lage inflatie en een stabiel financieel systeem. In elke afzonderlijke sector hebben we de investeringsmogelijkheden geschetst die hier in Guyana bestaan.”

Daarnaast benadrukte Dr. Carla Barnett, secretaris-generaal van het CARICOM-secretariaat, in haar opmerkingen dat er dringend actie moet worden ondernomen met betrekking tot de kwetsbaarheid van de regio voor klimaatverandering, zoals blijkt uit orkaan Beryl.

Dr. Barnett roept op tot meer investeringen van de privésector in duurzame landbouw. Ze beschreef deze investering als cruciaal voor het vergroten van de voordelen en het aanpakken van de uitdagingen. De secretaris-generaal van CARICOM benadrukt ook het belang van investeringen in duurzame landbouwprojecten die de landbouw moderniseren, technologische innovaties introduceren en de markttoegang voor bestaande en nieuwe landbouwproducten verbeteren.

“[CARICOM] geeft prioriteit aan investeringen die klimaatbestendig zijn, investeringen die verbeterde landbouwtechnieken integreren om de kwetsbaarheid van de regio voor orkanen, overstromingen, droogte en een stijgende zeespiegel die verzilting en verlies van landbouwgrond veroorzaken, aan te pakken.”

Zijne Excellentie Rene Van Nes, ambassadeur van de delegatie van de Europese Unie (EU) in Guyana, prees EU-investeerders voor hun betrokkenheid bij het forum van dit jaar. Hij zei dat de EU al lang een partnerschap heeft met de regio, gebaseerd op wederzijdse belangen en sterke economische, sociale, culturele en historische banden.

“De Caraïben [is] bieden aanzienlijke investeringsmogelijkheden en we streven ernaar om de zakenpartner bij uitstek voor de Caraïben te zijn, en daarvoor stellen we de uitgebreide wereldwijde gateway-strategie en de bijbehorende investeringsagenda tot uw beschikking. De investeringsagenda voor wereldwijde toegangspoorten is het aanbod van de EU om de investeringskloof te overbruggen en particulier kapitaal aan te trekken om innovatieve, duurzame en transformatieve investeringen te stimuleren.”

Lisa Harding, waarnemend hoofd van de afdeling Private Sector bij de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB), herhaalde dat de bank een dergelijk forum zal steunen. Het Caribische Investeringsforum dient niet alleen als strategisch platform om investeringsmogelijkheden onder de aandacht te brengen, maar ook om netwerken en partnerschappen te faciliteren en de broodnodige dialoog tussen belanghebbenden te bevorderen.

“Het Caribisch Investeringsforum heeft met succes investeringskapitaal naar de regio gelokt. Het Caribisch gebied staat open voor investeringen. De CDB speelt een cruciale rol in de ondersteuning van investeringen en duurzame ontwikkeling in de landen die klant zijn van de CDB. We hebben een holistische kijk op ontwikkeling en zorgen ervoor dat die veerkrachtig, inclusief en rechtvaardig is.”

Na de formele opening werden de afgevaardigden getrakteerd op een levendige culturele presentatie getiteld “One Guyana”, waarin een fusie van dansen werd getoond die werden uitgevoerd door de Guyanese dansgroepen Riverside Angels, Jorro en Berbice Delights Dance Troupes. Daarnaast werd tijdens de cocktailreceptie een culturele presentatie getiteld “A Taste of Guyana” gedemonstreerd, met traditioneel Guyanees eten, drinken en kunst.

De komende twee dagen zullen meer dan 450 deelnemers aan CIF 2024 discussiëren over duurzame landbouw, de overgang naar een groene economie, de digitalisering van bedrijven en duurzame ontwikkeling.

CAF – Ontwikkelingsbank van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied vernieuwt partnerschap met Caribisch Investeringsforum 2024

Bridgetown, Barbados – Caribbean Export is verheugd om de verlenging van het partnerschap met CAF – Development Bank of Latin America and the Caribbean voor het komende Caribbean Investment Forum (CIF) 2024 aan te kondigen. CIF 2024 vindt plaats van 10 tot 12 juli 2024 in Georgetown, Guyana. Het belooft een cruciaal evenement te worden in het economische landschap van de regio en wordt georganiseerd in samenwerking met de Coöperatieve Republiek Guyana, de Europese Unie, CARICOM, de Caribbean Development Bank (CDB) en het Guyana Office for Investment (Go-Invest).

CAF en Caribbean Export hebben hun samenwerking verder verstevigd door in februari 2023 een Memorandum of Understanding (MOU) te ondertekenen, waarmee ze hun gezamenlijke inzet voor het bevorderen van de ontwikkelingsagenda van de regio onderstrepen. CAF erkent de cruciale rol van het forum bij het stimuleren van investeringen en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in het Caribisch gebied en blijft het evenement voor de3e achtereenvolgende keer steunen.

Leo Naut, plaatsvervangend uitvoerend directeur van Caribbean Export, benadrukte het belang van deze steun: “CIF vertegenwoordigt een gezamenlijke inspanning van de belangrijkste belanghebbenden om de economische veerkracht en welvaart in het Caribisch gebied te bevorderen. We zijn dankbaar voor de voortdurende steun van partners als CAF, wiens inzet voor duurzame ontwikkeling naadloos aansluit bij onze missie. Samen werken we aan het creëren van een meer levendige en veerkrachtige Caribische economie.”

Bernardo Requena, de vertegenwoordiger van Trinidad en Tobago voor CAF, verwoordde de betrokkenheid van de bank bij het evenement als volgt: “CAF is er trots op om opnieuw samen te werken met Caribbean Export voor het Caribbean Investment Forum 2024. Dit evenement biedt een vitaal platform voor het tonen van investeringsmogelijkheden en het faciliteren van partnerschappen die duurzame ontwikkeling in de regio stimuleren. Door onze samenwerking willen we innovatie, veerkracht en inclusieve groei stimuleren en uiteindelijk een betere toekomst voor het Caribisch gebied creëren.”

CIF 2024 belooft een dynamische bijeenkomst te worden van thought leaders, investeerders, overheidsfunctionarissen en industrie-experts, verenigd in hun streven naar een welvarend en duurzaam Caribisch gebied. Het partnerschap tussen Caribbean Export en CAF onderstreept het belang van samenwerking bij het bevorderen van de ontwikkelingsagenda van de regio en het ontsluiten van haar volledige potentieel. Caribbean Export is dankbaar voor de voortdurende steun van partners uit de particuliere sector, zoals Republic Bank en andere ontwikkelingspartners, waaronder USAID, de Inter-American Development Bank (IDB) en de International Finance Corporation (IFC/Wereldbank), wier inzet voor duurzame ontwikkeling naadloos aansluit bij onze missie.

Caribbean Export benoemt Dr. Damie Sinanan tot nieuwe uitvoerend directeur

 • Dr. Damie Sinanan benoemd tot nieuwe uitvoerend directeur van Caribbean Export Development Agency.
 • Dr. Sinanan heeft meer dan 20 jaar ervaring in exportontwikkeling en -promotie in het Caribisch gebied.
 • Zijn leiderschap zal erop gericht zijn Caribbean Export om te vormen tot de toonaangevende projectuitvoerende instantie voor de ontwikkeling van de private sector in de regio.

Bridgetown, Barbados – 1 juli 2024 – De Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) kondigt met genoegen de benoeming aan van Dr. Damie Sinanan als nieuwe uitvoerend directeur, met onmiddellijke ingang. Dr. Sinanan brengt in zijn nieuwe functie een schat aan ervaring en een grondig begrip van het economische landschap van de regio met zich mee.

Dr. Sinanan, een inwoner van Trinidad en Tobago, heeft de afgelopen tien jaar gewerkt bij Caribbean Export, waar hij uitblonk als manager Concurrentievermogen en Exportbevordering. Zijn leiderschap heeft een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van de ontwikkeling van de private sector, het bevorderen van handel en export, het aantrekken van investeringen en het bevorderen van de economische veerkracht in het Caribisch gebied.

Dr. Sinanan heeft meer dan 20 jaar ervaring in exportontwikkeling en -promotie en heeft onder andere belangrijke functies bekleed bij exporTT, het officiële handelspromotieagentschap van Trinidad en Tobago, Republic Bank Limited en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

Dr. Sinanan heeft een B.Sc., M.Sc. en Ph.D. in Economie van de Universiteit van West-Indië.

Enthousiast over zijn nieuwe functie zei Dr. Sinanan: “Ik ben vereerd dat ik leiding mag geven aan Caribbean Export en zal blijven werken aan onze missie om sterkere bedrijven in de regio op te bouwen. Ik kijk uit naar de voortzetting van de samenwerking met onze bestaande partners en het opbouwen van nieuwe partnerschappen om innovatie, duurzaamheid en economische veerkracht in onze regio te stimuleren. Mijn visie is om Caribbean Export om te vormen tot de toonaangevende projectuitvoerende instantie voor de ontwikkeling van de private sector in het Caribisch gebied”.

Onder leiding van Dr. Sinanan wil Caribbean Export zijn impact vergroten door de handel te stimuleren en investeringen in de regio aan te trekken, nieuwe banen te creëren en het levensonderhoud van de Caribische bevolking te verbeteren.

Afreximbank en Caribbean Export ondertekenen memorandum van overeenstemming om handel en investeringen tussen Afrika en het Caribisch gebied te stimuleren

 • African Export-Import Bank en Caribbean Export Development Agency ondertekenen MOU om handel en investeringen tussen Afrika en het Caribisch gebied te stimuleren
 • Samenwerkingsinitiatieven die zich richten op capaciteitsopbouw, kennisdeling en handelsbevordering voor het midden- en kleinbedrijf en de particuliere sector.
 • Het MvO is gericht op het bevorderen van wederzijdse investeringen en het ontsluiten van nieuwe zakelijke kansen in beide regio’s.

Nassau, Bahama’s – De African Export-Import Bank (Afreximbank) en de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) kondigen met trots de ondertekening aan van een Memorandum of Understanding (MOU) om de handels- en investeringsstromen tussen Afrika en het Caribisch gebied te versterken. Deze historische overeenkomst werd ondertekend op 14 juni 2024, tijdens het AfriCaribbean Trade and Investment Forum (ACTIF) en de jaarlijkse bijeenkomst van de Afreximbank in het Baha Mar Convention Centre op de Bahama’s, en markeert een belangrijke mijlpaal in de economische samenwerking tussen de twee regio’s.

Belangrijkste doelstellingen en samenwerkingsgebieden

Het MOU gaat een strategisch partnerschap aan tussen Afreximbank en Caribbean Export om gezamenlijke initiatieven te onderzoeken die hun respectievelijke missies en doelen ondersteunen. De belangrijkste samenwerkingsgebieden die in het MOU worden genoemd, zijn onder andere:

Capaciteitsopbouw en technische samenwerking: De capaciteit van Afrikaanse en Caribische micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s) vergroten door middel van initiatieven voor capaciteitsopbouw en de uitwisseling van technische expertise en kennis.

Kennisdeling en informatie-uitwisseling: Het vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie over investeringsmogelijkheden, beleid, regelgeving, procedures, statistieken en andere zakelijke gegevens, afhankelijk van beschikbaarheid en interne regelgeving.

Vergemakkelijking van handel en investeringen: Bevordering van wederzijdse investerings- en exportdiensten, verlening van facilitatiediensten om te zorgen voor tijdige projectuitvoering en begeleiding van potentiële investeerders en exporteurs in beide regio’s.

Dr. Lynette Holder, voorzitter van de Caribbean Export Development Agency, was aanwezig bij de ceremonie en bevestigde de toewijding van de organisatie om de economische banden tussen het Caribisch gebied en Afrika te bevorderen.

Leo Naut, plaatsvervangend uitvoerend directeur van de Caribbean Export Development Agency, voegde hieraan toe: “We zijn verheugd om met Afreximbank samen te werken om de handels- en investeringsstromen tussen onze regio’s te versterken. Dit partnerschap sluit perfect aan bij onze missie om de enorme zakelijke mogelijkheden van Afrika en het Caribisch gebied met elkaar te verbinden en handel en investeringen te stimuleren die aanzienlijke regionale groei stimuleren.”

De Afrikaanse Export-Import Bank en de Caribbean Export Development Agency ondertekenen een belangrijk MOU om handel en investeringen tussen Afrika en het Caribisch gebied te stimuleren.

 • Afreximbank en Caribbean Export ondertekenen MOU om handel en investeringen tussen Afrika en het Caribisch gebied te stimuleren.
 • Samenwerkingsinitiatieven die zich richten op capaciteitsopbouw, kennisdeling en handelsbevordering voor het midden- en kleinbedrijf en de particuliere sector.
 • Het MvO is gericht op het bevorderen van wederzijdse investeringen en het ontsluiten van nieuwe zakelijke kansen in beide regio’s.

Nassau, Bahama’s – De African Export-Import Bank (Afreximbank) en de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) kondigen met trots de ondertekening aan van een Memorandum of Understanding (MOU) om de handels- en investeringsstromen tussen Afrika en het Caribisch gebied te versterken. Deze historische overeenkomst werd ondertekend op 14 juni 2024, tijdens het AfriCaribbean Trade and Investment Forum (ACTIF) en de jaarlijkse bijeenkomst van de Afreximbank in het Baha Mar Convention Centre op de Bahama’s, en markeert een belangrijke mijlpaal in de economische samenwerking tussen de twee regio’s.

Belangrijkste doelstellingen en samenwerkingsgebieden

Het MOU gaat een strategisch partnerschap aan tussen Afreximbank en Caribbean Export om gezamenlijke initiatieven te onderzoeken die hun respectievelijke missies en doelen ondersteunen. De belangrijkste samenwerkingsgebieden die in het MOU worden genoemd, zijn onder andere:

 1. Capaciteitsopbouw en technische samenwerking: De capaciteit van Afrikaanse en Caribische micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s) vergroten door middel van initiatieven voor capaciteitsopbouw en de uitwisseling van technische expertise en kennis.
 2. Kennisdeling en informatie-uitwisseling: Het vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie over investeringsmogelijkheden, beleid, regelgeving, procedures, statistieken en andere zakelijke gegevens, afhankelijk van beschikbaarheid en interne regelgeving.
 3. Vergemakkelijking van handel en investeringen: Bevordering van wederzijdse investerings- en exportdiensten, verlening van facilitatiediensten om te zorgen voor tijdige projectuitvoering en begeleiding van potentiële investeerders en exporteurs in beide regio’s.

Dr. Lynette Holder, voorzitter van de Caribbean Export Development Agency, was aanwezig bij de ceremonie en bevestigde de toewijding van de organisatie om de economische banden tussen het Caribisch gebied en Afrika te bevorderen.

Leo Naut, plaatsvervangend uitvoerend directeur van de Caribbean Export Development Agency, voegde hieraan toe: “We zijn verheugd om met Afreximbank samen te werken om de handels- en investeringsstromen tussen onze regio’s te versterken. Dit partnerschap sluit perfect aan bij onze missie om de enorme zakelijke mogelijkheden van Afrika en het Caribisch gebied met elkaar te verbinden en handel en investeringen te stimuleren die aanzienlijke regionale groei stimuleren.”

CIF 2024 bevordert duurzame investeringen voor Caribische groei

 • CIF Guyana 2024 met discussies op hoog niveau over duurzame investeringen
 • President Irfaan Ali deelt visie op getransformeerd Caribisch gebied
 • Kansen voor bedrijfsleiders om ESG-conforme partnerschappen aan te gaan

Nu de regio aan de vooravond staat van een economische revolutie, zullen wereldwijde investeerders ontdekken hoe serieus het Caribisch gebied is wat betreft het stimuleren van duurzame investeringen wanneer de 2024 editie van het Caribbean Investment Forum (CIF) van start gaat in Guyana van 10 – 12 juli.

Tijdens de derde editie van het evenement van de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) komen honderden lokale, regionale en internationale investeerders naar het Arthur Chung Conference Centre voor drie dagen dialoog en deals sluiten over vier belangrijke onderwerpen: duurzame landbouw, overgang naar een groene economie, digitalisering van het bedrijfsleven en duurzame ontwikkeling.

“De kern van het Caribische Investeringsforum 2024 is een diepgaande erkenning: duurzaamheid integreren in investeringen is niet slechts een optie, het is een noodzaak. We streven naar veerkrachtige economieën, bescherming van ons milieu en inclusieve groei voor de komende generaties. Het Caribisch gebied zit boordevol potentieel. Duurzaamheid is niet slechts een keuze; het is de weg naar een welvarende en rechtvaardige toekomst.” Leo Naut – plaatsvervangend uitvoerend directeur, Caribbean Export

De president van de snelst groeiende economie ter wereld, Zijne Excellentie, Dr. Mohammed Irfaan Ali van de Republiek Guyana, zal de keynote speech – Breaking Barriers, Building Bridges: De visie van president Irfaan Ali op een getransformeerd Caribisch gebied. Het zal de toon zetten voor een conferentie die naar verwachting besluitvormers, wereldwijde investeerders en leiders uit de sector in contact zal brengen met regionale vernieuwers, fabrikanten, dienstverleners en exposanten die allemaal graag partnerschappen willen aangaan die voldoen aan de ESG-richtlijnen.

Tot de andere sessies waar met spanning naar wordt uitgekeken, behoren een ministeriële rondetafel over ‘Fostering Sustainable Development through Innovative Investment Strategies in the Caribbean’ en een paneldiscussie over ‘Revolutionising Investment Finance in the Caribbean For A Thriving Future’, met Nigel Baptiste, Group President en CEO van Republic Financial Holdings, de enige inheemse bank in de regio en platina sponsor van CIF2024. Anderen in het panel zijn: Jamie McInerney, Managing Director voor CrossBoundary Group en Kristina Eisele van de Europese Investeringsbank.

Registreer je nu voor CIF 2024 op https://caribbeaninvestmentforum.com

Zakelijke leiders en technologische vernieuwers komen met elkaar in contact en werken samen tijdens de workshops van Caribbean Export over digitale versnelling

 • Caribbean Export en partners organiseren workshop als onderdeel van EU-LAC Digital Accelerator project.
 • Evenement gericht op bedrijven om C-suite executives in contact te brengen met digitale start-ups en KMO’s.
 • Bedrijfsleiders werden aangespoord om samen te werken met vernieuwers om digitale transformatie te bewerkstelligen.

Bedrijven, technische start-ups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) werden samengebracht om samen te werken aan de transformatie van het digitale bedrijfslandschap in de regio tijdens verschillende workshops die onlangs werden georganiseerd door de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export).

De workshopreeks ‘Digital Innovation Nexus: Bridging Corporates, SMEs and Start-Ups for Next-Gen Solutions’ workshopserie wordt georganiseerd door Caribbean Export in samenwerking met Tecnalia Ventures en het European Business & Innovation Centre Network, met financiering van de EU Global Gateway.

De interactieve workshops zijn bedoeld om het voor ondernemers en C-suite executives makkelijker te maken om digitale vernieuwers te vinden die werken aan levensvatbare oplossingen voor echte problemen. De eerste workshop werd gehouden in Trinidad en Tobago (26 en 27 maart) en een tweede in de Dominicaanse Republiek (16 en 17 april).

De meest recente workshop, die op 23 april op Barbados werd gehouden, bestond uit een breed scala aan Caribische bedrijven die hun technologische capaciteiten wilden verbeteren en uitbreiden, potentiële start-ups en MKB-partners voor groei wilden vinden en wilden leren van andere bedrijven die momenteel als pioniers in de regionale digitale sfeer opereren.

Lynette Holder, voorzitter van de Raad van Bestuur van Caribbean Export, noemde de digitale transformatie die plaatsvindt in de wereldwijde private sector een “gamechanger”.

Ze vertelde het publiek het volgende: “We bevinden ons in een digitale wereld, we moeten digitale platforms adopteren en we moeten deze modaliteiten omarmen om beter zaken te kunnen doen…en daarom hebben we een verantwoordelijkheid als leiders in het bedrijfsleven om onze sector te helpen adopteren, migreren, aanpassen, verhuizen naar deze ruimte en als we dat niet doen, is de realiteit dat we achter zullen blijven.”

In haar toespraak namens de delegatie van de Europese Unie benadrukte Lidia Martinez waarom het noodzakelijk is dat grote en kleine Caribische bedrijven samenwerken om duurzame vooruitgang te boeken in de digitale ruimte.

Mevrouw Martinez verklaarde: “Het is duidelijk dat het digitale landschap de hoeksteen is geworden van onze onderling verbonden wereld. Het vormt economieën, samenlevingen en de essentie van menselijke interactie. Op het gebied van technologische vooruitgang is het smeden van allianties en het bevorderen van samenwerking niet alleen verstandig, maar zelfs noodzakelijk.”

Tijdens een paneldiscussie op hoog niveau waarmee het evenement van start ging, bespraken vertegenwoordigers van Export Barbados, Orbit Innovation, Global Integrated FinTech Solution en Caribbean Export wat er nodig is om bedrijfsinnovatie in de regio opnieuw te definiëren.

Oprichter en directeur van Orbit Innovation, Byron Gibson, sprak over de noodzaak voor lokale vernieuwers om hun ideeën vanuit elke mogelijke zakelijke invalshoek te bekijken voordat ze ze aan geïnteresseerde belanghebbenden presenteren. Hij drong er ook bij regionale digitale start-ups en KMO’s op aan om zich te richten op “groei door voorstellen” zonder te worden belemmerd door de angst voor mislukking of afwijzing.

Dave Sahadath, Chief Executive Officer bij Global Integrated FinTech Solutions, legde uit hoe zijn bedrijf partnerschappen heeft gebruikt om de Afrikaanse markt te betreden. Hij benadrukte het belang van het werken met gerenommeerde partners die het ethos van een bedrijf delen en vertelde de aanwezigen ook dat ze de kracht van sociale mediaplatforms niet moeten onderschatten als het gaat om het vinden en bereiken van de juiste mensen.

Een vierde editie van de workshop is gepland op 14 mei 2024 in Jamaica.

Regionale particuliere sector bouwt aan veerkracht en is klaar voor de toekomst, met subsidies en projecten gefaciliteerd door Caribbean Export

 • Caribbean Export’s ‘Annual Results Report – 2023’ vrijgegeven aan partners en belanghebbenden.
 • Meer dan 300 regionale bedrijven ontvingen meer dan $7,8 miljoen (VS) aan subsidies, zo blijkt uit het Results Report – 2023.
 • Het agentschap behaalde een uitvoeringspercentage van 93% en hielp bij het creëren van meer dan 1300 nieuwe banen.

Miljoenen dollars aan subsidies verspreid door het Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) hebben banen gecreëerd, de export vergroot en de digitalisering bevorderd voor meer dan 1000 regionale micro-, kleine- en middelgrote ondernemingen (MSME’s), zoals blijkt uit het ‘Annual Results Report – 2023’.

Caribbean Export heeft op woensdag 10 april 2024 in het Accra Beach Hotel and Spa haar derde jaarlijkse resultatenrapport uitgebracht voor een publiek bestaande uit lokale, regionale en internationale belanghebbenden, diplomaten, begunstigden, medewerkers van Caribbean Export en de media.

Het rapport schetst hoe de belangrijkste handels- en investeringspromotieorganisatie in de regio zich is blijven richten op een transformationele agenda om de regionale economieën te stimuleren, met een bijzondere nadruk op het verbeteren van het aanpassingsvermogen en de concurrentiekracht van het regionale midden- en kleinbedrijf, zodat zij zich kunnen onderscheiden op de wereldmarkt.

De uittredend uitvoerend directeur van Caribbean Export, Deodat Maharaj, prees de prestaties van het agentschap in 2023, waaronder een projectuitvoeringspercentage van 93%. Hij schetste hoe de voortdurende inzet van het agentschap om “resultaten te boeken” meer dan 1.000 Caribische zakenmensen rechtstreeks heeft geholpen via subsidiefinanciering naast training, workshops, investeringsforums en steun om internationale handelsbeurzen bij te wonen.

De heer Maharaj zei: “Caribbean Export is geen organisatie van de maand. We blijven trouw aan onze missie, waarden en visie en richten ons op sectoren die transformatie, innovatie, digitalisering en technologie stimuleren.”

Hij voegde eraan toe dat het agentschap en zijn financiële partners, waaronder de Europese Unie, de Caraïbische Ontwikkelingsbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, zich blijven inzetten voor praktische ondersteuning van de particuliere sector, met name het MKB, dat 55-60% van het bruto binnenlands product van de regio en bijna 70% van de totale werkgelegenheid voor zijn rekening neemt.

De minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel van Barbados, Kerrie Symmonds, prees Caribbean Export voor zijn belangrijke prestaties in 2023. Hij suggereerde echter dat er meer moet worden gedaan, vooral door regionale overheden, om het voor bedrijven gemakkelijker te maken om binnen en buiten het Caribisch gebied te exporteren.

De heer Symmonds zei: “Wat we hier hebben gezien is het begin van het opbouwen van de capaciteit van de zakenmensen in onze regio om niet alleen binnen deze regio en de Cariforum-markt over de grenzen heen te kunnen bewegen, maar ook naar Europa te kunnen gaan en dat is een ambitie waarvoor de tijd is gekomen, maar we moeten onze inspanningen verdubbelen…

“In dit verband ben ik van mening dat Caribbean Export uitstekend werk verricht door de privésector te mobiliseren en met ons samen te werken op [government] om een productievere en concurrerendere privésector op te bouwen.”

Tijdens een paneldiscussie op het evenement spraken begunstigden en regionale organisaties die met Caribbean Export hebben samengewerkt over de blijvende impact van de dynamische programma’s van het agentschap. Jo Edghill, Managing Director van Megapower, legde uit hoe fondsen van het Caribbean Export’s Direct Assistance Grant Scheme het bedrijf de kans gaven om uit te breiden en uiteindelijk het eerste laboratorium voor hergebruik van batterijen op Barbados te creëren.

David Mogollan, hoofd van de samenwerkingsdelegatie van de EU voor Barbados, het oostelijk Caribisch gebied, de OECS en CARICOM/CARIFORUM, herhaalde dat het blok het werk van Caribbean Export onverminderd steunt. Tussen 2017 en 2023 heeft de EU meer dan 27,5 miljoen euro (EUROS) geïnvesteerd in subsidies via het 11e Europees Ontwikkelingsfonds Regionaal Ontwikkelingsprogramma voor de particuliere sector, dat eindigde in september 2023.

De heer Mogollan bevestigde het vertrouwen van de EU in Caribbean Export als een betrouwbare implementatiepartner met voortdurende financiering via het Global Gateway-project van de EU.

Lynette Holder, voorzitter van de Raad van Bestuur van Caribbean Export, benadrukte de diversiteit van de interventieprogramma’s van het agentschap in 2023, waaronder de tweede editie van het zeer succesvolle Caribbean Investment Forum (CIF) dat in oktober op de Bahama’s werd gehouden en meer dan 545 afgevaardigden uit 46 landen trok. CIF 2024 vindt plaats in Guyana van 10-12 juli.

Dr. Holder zei: “CIF 2023 kwam naar voren als een wereldwijde investeringshub die meer dan 40 investeerders aantrok, variërend van angel investors tot schuldfinanciers en die een breed scala aan financieringsopties lieten zien. Dit onderstreept de centrale rol van CIF als vooraanstaand platform voor investeringen en financiële samenwerking in diverse sectoren.”

Ze verklaarde dat de raad van bestuur van Caribbean Export “vertrouwen blijft houden in de voortdurende rol van het agentschap als onmisbare partner voor de particuliere sector, die innovatieve en strategische steun biedt die is afgestemd op de dynamische behoeften van onze aangesloten landen”.

CIF Guyana 2024 belooft meer investeringsmogelijkheden voor wereldwijde investeerders en regionale bedrijven

 • CIF Guyana 2024 gelanceerd op 3 april
 • Caribisch hoofd export zegt dat Caribisch gebied toegang biedt tot nieuwe markten
 • Guyana’s minister van Handel roept op tot geduldige investeringen

Minder praten. More Business – dat is wat wereldwijde investeerders, regionale bedrijfsleiders en vernieuwers kunnen verwachten van het Caribbean Investment Forum (CIF) 2024, dat van 10 tot 12 juli 2024 wordt gehouden in Georgetown, Guyana.

CIF, nu in zijn derde jaar, is een jaarlijks forum opgericht door de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) dat wereldwijde investeerders naar het Caribisch gebied trekt en hen opwindende, bankabele investeringsmogelijkheden uit de hele regio presenteert. Tijdens het lanceringsevenement dat woensdag plaatsvond in het Guyana Marriott Hotel en online werd gestreamd, hoorden meer dan 300 investeerders, bedrijfsleiders en journalisten hoe het evenement dit jaar is opgezet om te helpen grote investeringen veilig te stellen voor regionale projecten op de kritieke gebieden van technologie en innovatie, duurzame landbouw en de overgang naar een groene economie.

Op de vraag wat de regio tot een lucratieve investeringshub maakt voor wereldwijde investeerders, legt Deodat Maharaj, Executive Director van Caribbean Export, uit: “Mensen denken bij het Caribisch gebied aan kleine, individuele eilandstaten. In werkelijkheid hebben we samen met de Dominicaanse Republiek een marktomvang van 30 miljoen mensen, dat is één. Ten tweede, in het jaar 2019 voor COVID, en we zien de cijfers nu terugkomen, hadden we meer dan 32 miljoen aankomende toeristen – dit zijn bezoekers zonder cruiseschip. Dus als je kijkt naar onze marktomvang, dan kijk je naar een markt van 60 miljoen. We hebben vrijhandelsovereenkomsten met Canada, met de Verenigde Staten van Amerika, met die lucratieve markt van een half miljard in Europa, met Colombia, met Costa Rica, met Cuba. Neem het Caribisch gebied als een bruggenhoofd om ook toegang te krijgen tot deze markten. Mensen die hier in Guyana zijn en ons vanuit het buitenland bekijken en erover denken om naar het Caribisch Investeringsforum te komen, denk aan omvang, denk aan schaal, denk aan het Caribisch gebied als een bruggenhoofd gebruiken om toegang te krijgen tot fantastische nieuwe markten.”

Joan Nadal Sastre, hoofd samenwerking van de delegatie van de Europese Unie voor Guyana, Suriname en de landen en gebieden overzee in het Caribisch gebied, zei dat de EU het forum en zijn missie volledig steunt. Hij merkte op dat de Global Gateway Strategy van de EU voor 2022 helpt om de investeringskloof in het Caribisch gebied te overbruggen door overheidsfinanciering van de EU te gebruiken om “particulier kapitaal en investeringen aan te trekken voor projecten die belangrijke doelstellingen van het overheidsbeleid verwezenlijken”.

Hij voegde eraan toe: “Eén ding is duidelijk: de Europese Unie wil meer zaken doen met het Caribisch gebied. We willen dat meer bedrijven uit de EU het Caribisch gebied als een investeringsmogelijkheid zien. We willen een belangrijke zakenpartner voor jullie zijn en we hebben een heleboel op tafel te leggen.”

Ondertussen vertelde Guyana’s minister van Toerisme, Industrie en Handel, de geachte Oneidge Walrond, die de openingstoespraak hield, de aanwezigen en kijkers dat de regio op zoek is naar een bepaald soort investeerder.

“We willen investeerders aantrekken die zich inzetten voor de duurzame ontwikkeling van de landen en gemeenschappen waarin ze actief zijn en waaraan ze waarde ontlenen. We zoeken mensen die bij ons blijven door dik en dun en die de onvermijdelijke externe schokken ervaren die de realiteit zijn van ons Caribische bestaan. Kortom, we willen geduldige investeringen die prioriteit geven aan langetermijnrendementen die voortkomen uit de duurzame, veerkrachtige economieën die we hopen op te bouwen, in plaats van te profiteren van kortetermijnmeevallers. Onze ideale investeerder heeft een langetermijnhorizon voor rendement op kapitaal, in tegenstelling tot de beruchte winstdoelstellingen per kwartaal die duidelijk niet passen bij de realiteit van onze economieën en ons bestaan,” zei ze.

CIF Guyana 2024 heeft een speciale app waarmee deelnemers B2B-sessies kunnen boeken met investeerders en bedrijfsleiders. Deelnemers zullen deelnemen aan plenaire sessies, inzicht krijgen in grondig doorgelichte, bankwaardige projecten en meer te weten komen over regionale producten en diensten via een investeringsdorp en expo met stands van bedrijven en start-ups uit heel Guyana en het Caribisch gebied.

CIF is ontworpen om potentiële investeringsmogelijkheden in het Caribisch gebied in verschillende sectoren te ontsluiten. De doelstellingen zijn:

 • De zichtbaarheid van de regio als investeringsbestemming vergroten;
 • Investeringen aantrekken in de geïdentificeerde prioritaire sectoren, met de nadruk op de sectoren die nodig zijn om de overgang van de regio naar een groenere en slimmere economie te ondersteunen
 • De internationale investeringsgemeenschap bijeenbrengen zodat overeenkomsten kunnen worden gesmeed over belangrijke prioriteiten die de overgang van de regio versnellen.
 • Werken aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen gericht op armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, fatsoenlijk werk en economische groei, leven op het land en partnerschappen.


Het evenement wordt gehouden in samenwerking met de respectieve regeringen van de landen, de Europese Unie, het CARICOM-secretariaat en de Caribische Ontwikkelingsbank, met Republic Bank als platina sponsor.

Ga naar https://caribbeaninvestmentforum.com voor meer informatie over CIF.

Caribbean Export praat met president Ali en de regering van Guyana over investeringen in het Caribisch gebied

Het Caribisch Investeringsforum 2024 (CIF 2024) stond bovenaan de agenda tijdens het recente bezoek van onze uitvoerend directeur aan Guyana van 29 januari tot 1 februari 2024. Het Caribbean Investment Forum is uitgegroeid tot het belangrijkste regionale forum dat investeerders en bedrijven samenbrengt om deals te sluiten in sectoren die de regionale transformatie kunnen stimuleren.

Tijdens het bezoek had de heer Maharaj ontmoetingen op hoog niveau met Z.Exc. de president en belangrijke beleidsmakers. Hij voerde ook een dialoog met de secretaris-generaal van CARICOM, ontwikkelingspartners, de media en andere belanghebbenden.

Zijne Excellentie President Dr Mohamed Irfaan Ali bevestigde het partnerschap van de regering om gastheer te zijn van CIF 2024 van 10-12 juli in het Arthur Chung Conference Centre, Georgetown, Guyana. “Ik ben blij met de inzet van de president voor dit vlaggenschipinitiatief. Guyana ziet CIF 2024 duidelijk als een cruciaal platform om investeringen naar de regio te brengen en banen en kansen te creëren voor de mensen in het Caribisch gebied”, aldus Maharaj.

Hij voegde eraan toe: “We zijn verheugd om investeringsmogelijkheden en innovatie op het gebied van duurzame landbouw te laten zien in het hart van de broodmand van het Caribisch gebied.”

Het Caraïbisch Investeringsforum is een cruciaal platform om het economische landschap van de regio vorm te geven door particuliere investeringen te helpen sturen in transformatieve sectoren zoals duurzame landbouw, technologie en innovatie en de overgang naar een groene economie.

Tijdens besprekingen met de secretaris-generaal en andere CARICOM-functionarissen werden mogelijkheden verkend om de partnerschappen van het CIF uit te breiden naar andere programmeringsgebieden. CARICOM heeft opnieuw toegezegd te zullen samenwerken met Caribbean Export voor CIF 2024.

Maharaj had constructieve gesprekken met andere belanghebbenden, waaronder Dr. Peter Ramsaroop die leiding geeft aan het Guyana Investment Agency. Hij blijft onze invloedrijke initiatieven in de regio steunen. Aangezien Caribbean Export namens de Europese Unie het regionale programma voor de particuliere sector uitvoert, richten we ons op een paar belangrijke gebieden. Deze omvatten het versnellen van regionale ontwikkeling door het bevorderen van groene economie en digitale transitie. We zullen ons ook richten op het ondersteunen van de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot financiering door het uitbreiden van het financiële aanbod.

De korte maar vruchtbare missie versterkte bestaande relaties en legde de basis voor een opwindend Caribbean Investment Forum 2024 dat banen en kansen zal helpen creëren voor de Caraïbische bevolking.