Caribbean Export en de Europese Unie lanceren het Regionale Ontwikkelingsprogramma voor de Private Sector III

In een belangrijke stap om de Caribische private sector te versterken, hebben de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) en de Europese Unie (EU) hun verbintenis geformaliseerd met de ondertekening van een nieuwe overeenkomst, die de start inluidt van het Regional Private Sector Development Programme III.

Het nieuwe Regionale Ontwikkelingsprogramma voor de Particuliere Sector III (RPSDP), met een totale medegefinancierde begroting van 12 miljoen euro (EU-bijdrage 8 miljoen euro) voor vier jaar, bouwt voort op de vorige programma’s, pakt de kritieke uitdagingen aan waarmee de particuliere sector in de regio wordt geconfronteerd en stimuleert economische veerkracht en groei. Dit programma is een duidelijk voorbeeld van hoe de Europese Unie de Global Gateway-strategie in het Caribisch gebied uitvoert. De Global Gateway is het aanbod van de EU om de bestaande investeringskloof op het gebied van eerlijke, groene en digitale transitie te overbruggen door overheidsfinanciering van de EU te gebruiken als hefboom voor particulier kapitaal en investeringen in projecten die belangrijke doelstellingen van het overheidsbeleid realiseren.

Tijdens de ondertekeningsceremonie op 23 november 2023 in de residentie van de ambassadeur van de Europese Unie in Barbados benadrukte Myriam Ferran, adjunct-directeur-generaal Internationale Partnerschappen van de Europese Commissie, dat “de Europese Unie meer zaken wil doen met het Caribisch gebied op belangrijke gebieden als schone en duurzame energie, vervoersinfrastructuur, digitale transformatie, gezondheid en onderwijs”.

Ze benadrukte verder dat “de Europese Unie de voorkeurspartner van de regio wil zijn. En daarvoor stelt de EU niet alleen financiële steun ter beschikking aan de regio, maar ook een combinatie van investeringen in harde infrastructuur met flankerende maatregelen in de regelgeving, verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat, ontwikkeling van menselijk kapitaal en het opbouwen van een veiligere wereldwijde toeleveringsketen”.

Caribbean Export is al bijna dertig jaar een betrouwbare uitvoerende partner van de Europese Unie en blijft zich inzetten voor economische transformatie door ontwikkeling van de particuliere sector. Dit nieuwe RPSDP III legt meer nadruk op de gebieden die de regionale ontwikkeling kunnen versnellen. Deze aandachtsgebieden omvatten groene economie en digitale transitie; toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen door uitbreiding van het financiële aanbod; en uitbreiding van handel en investeringen in het kader van de economische partnerschapsovereenkomst tussen Cariforum en de EU.

Deodat Maharaj, Executive Director van Caribbean Export benadrukte het cruciale belang van de private sector voor de ontwikkeling van de regio: “De private sector is de voorhoede van de Caribische economieën en het versterken ervan is cruciaal voor duurzame ontwikkeling en veerkracht.” Hij zei verder: “Dit programma is een transformatieve stap in de richting van het opbouwen van een veerkrachtigere private sector, het stimuleren van innovatie en het ontsluiten van het enorme potentieel voor handel en investeringen in de Caribische regio.”

Het programma erkent de cruciale rol van de privésector, met inbegrip van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s), in het aanjagen van economisch herstel en groei, en probeert structurele belemmeringen binnen bedrijfsecosystemen weg te werken. Deze omvatten knelpunten in de regelgeving, beperkte toegang tot financiering, ontoereikende bedrijfsondersteunende organisaties en lacunes in de kritieke infrastructuur.

Het RPSDP III is gericht op het ondersteunen van het concurrentievermogen, de diversificatie en het exportpotentieel van bedrijven, met een sterke focus op groene transitie en digitale transformatie.

Dit uitgebreide programma omvat een overgang naar groene praktijken en bedrijfsmodellen. Centraal in haar visie staat de empowerment van KMO’s, met een focus op het verbreden van financiële landschappen door middel van aandelenfinanciering, durfkapitaal en angel investing. Daarnaast beoogt RPSDP III handel en investeringen te stimuleren door de technische capaciteit voor EU-handelsnormen te versterken en robuuste B2B-betrekkingen te bevorderen, waardoor een wederzijds voordelige relatie tussen het Caribisch gebied en de EU tot stand komt in het kader van de economische partnerschapsovereenkomst.

Als katalysator voor economische transformatie luidt het Regional Private Sector Development Programme III een nieuw tijdperk in voor de Caribische private sector, die klaar is om uitdagingen te overwinnen, duurzaamheid te omarmen en ongekende mogelijkheden voor groei, innovatie en internationale samenwerking te ontsluiten.

Caribbean Export belooft steun voor het creëren van 400.000 banen in een decennium na Caribisch Investeringsforum

Het Caribbean Investment Forum, een baken voor economische groei en innovatie, werd vorige week nog afgesloten met de toezegging van het Caribbean Export Development Agency om de komende tien jaar 400.000 banen te helpen creëren. Deze ambitieuze doelstelling getuigt van de toewijding van de regio aan het stimuleren van economische groei en innovatie. Deelnemers op hoog niveau uit de regio en daarbuiten, waaronder deelnemers van instellingen, riepen allen op tot “A Bold New Caribbean” om banen en kansen te creëren voor de Caribische bevolking.

Tijdens de Fireside Chat, tussen Dr. Brathwaite, Founding Managing Partner van Celesta Capital, en JoEllen Laryea, Manager of Communications, Partnerships, and Advocacy bij Caribbean Export, gaf Dr. Brathwaite waardevolle inzichten in het ontsluiten van innovatie en investeringen in het Caribisch gebied, waarbij hij een centrale rol speelde in het vormgeven van dit doel.

Dr. Brathwaite legde de nadruk op verschillende belangrijke gebieden:

Samenwerkend ecosysteem: Dr. Brathwaite onderstreepte de noodzaak van het opbouwen van een samenwerkend ecosysteem in het Caribisch gebied. Samenwerking tussen overheden, universiteiten, bedrijven en investeerders kan een ondersteunende omgeving creëren voor startups en ondernemers.

Onderwijs en talentontwikkeling: Hij benadrukte het belang van investeren in onderwijs en talentontwikkeling, vooral op het gebied van technologie en ondernemerschap. Het ontwikkelen van geschoolde arbeidskrachten is cruciaal om de kansen te benutten die disruptieve technologieën bieden.

Toegang tot kapitaal: Dr. Brathwaite erkende dat toegang tot kapitaal een uitdaging blijft in het Caribisch gebied. Hij moedigde de regio aan om innovatieve financieringsmechanismen te onderzoeken, waaronder durfkapitaal en angel investing, om startende ondernemingen te ondersteunen.

Bouwen op lokale sterke punten: Dr. Brathwaite stelde voor om gebruik te maken van lokale sterke punten en middelen om innovatie in het Caribisch gebied te stimuleren. De nabijheid van de Verenigde Staten kan bijvoorbeeld een voordeel zijn voor startende technologiebedrijven die willen uitbreiden naar Noord-Amerikaanse markten.

Regelgeving: Hij benadrukte de noodzaak van een gunstig regelgevingsklimaat dat innovatie en ondernemerschap aanmoedigt. Duidelijke en ondersteunende regelgeving kan investeringen aantrekken en de groei van bedrijven bevorderen.

Het streven van Caribbean Export om 400.000 banen te creëren sluit perfect aan bij het Caribbean Investment Forum 2023, dat de veelzijdige aanpak benadrukt die nodig is om innovatie en investeringen in het Caribisch gebied te ontsluiten. Samenwerking, onderwijs, toegang tot kapitaal, het benutten van lokale sterke punten en een ondersteunend regelgevend kader dragen allemaal bij aan het bloeiende innovatie-ecosysteem van de regio.

Dit visionaire doel geeft een duidelijke richting aan voor de regio en bevordert een omgeving die ondernemerschap, innovatie en het creëren van banen stimuleert. Caribbean Export is, met zijn niet aflatende inzet, klaar om het voortouw te nemen bij het stimuleren van economische groei en transformatie in het Caribisch gebied.

Om in de komende 10 jaar 400.000 banen te creëren, zal Caribbean Export zich samen met haar partners richten op belangrijke strategieën die de ontwikkeling van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s) ondersteunen door middel van financiële hulp, training en initiatieven voor markttoegang. Daarnaast zal Caribbean Export investeringen blijven stimuleren in cruciale sectoren zoals infrastructuur, veerkrachtige landbouw en agribusiness, en de overgang naar groene energie. Strategische samenwerking met internationale partners en het stimuleren van regionale handel zullen exportgerichte bedrijven en het creëren van banen verder stimuleren. De projecten van het Caribisch Investeringsforum vormen de kern van deze strategie, omdat deze initiatieven de regionale groei en ontwikkeling bevorderen.

Het Agentschap zag het Caraïbisch Investeringsforum als een katalysator voor economische groei en innovatie, die ondernemers, investeerders en deskundigen uit de sector samenbrengt om mogelijkheden te verkennen, innovatieve ondernemingen te presenteren en ideeën uit te wisselen.

Ga voor meer informatie naar de officiële website van het Caribbean Investment Forum op https://www.caribbeaninvestmentforum.com.

Caribbean Export en Business France bundelen hun krachten om de groei van de particuliere sector in het Caribisch gebied te stimuleren

Caribbean Export, het baanbrekende regionale agentschap voor handels- en investeringsbevordering dat het Caribisch gebied vertegenwoordigt, heeft nog een strategisch partnerschap gesloten om de groei van de particuliere sector in het Caribisch gebied te versnellen. Het agentschap is een samenwerking aangegaan met Business France, het nationale agentschap voor de promotie en internationalisering van de Franse economie. Samen willen ze een omgeving creëren die groei en innovatie bevordert en investeringen en handelsstromen tussen Frankrijk en het Caribisch gebied vergemakkelijkt.

Deze baanbrekende samenwerking, officieel bezegeld door middel van een Memorandum of Understanding (MOU), vormt de basis voor een hecht en wederzijds voordelig partnerschap tussen Caribbean Export en Business France. Het MOU schetst een reeks samenwerkingsgebieden, elk ontworpen om vooruitgang en groei voor de particuliere sector in het Caribisch gebied te stimuleren.

De belangrijkste samenwerkingsgebieden zijn de volgende:

 1. Uitwisseling van informatie: De partijen wisselen informatie en kennis uit over opleiding, capaciteitsopbouw, technologieoverdracht en zakelijke mogelijkheden. Dit delen van gegevens zal waardevolle inzichten opleveren en de kloof tussen Frankrijk en het Caribisch gebied helpen overbruggen.
 • Technische samenwerking en uitwisseling van beste praktijken: De samenwerking zal zich uitstrekken tot het verbeteren van het gemak van zakendoen en de effectiviteit van hun respectieve organisaties. De uitwisseling van technische expertise, kennis en opleidingsmogelijkheden zal de groei en het concurrentievermogen in de regio bevorderen.
 • Effectieve zakelijke promotie: Zowel Caribbean Export als Business France zullen samenwerken om bedrijfsdelegaties te ondersteunen, bezoeken van deskundigen aan te moedigen voor feitenonderzoek en deelname aan evenementen die door elke partij worden georganiseerd. Follow-up en ondersteuning voor deze activiteiten zijn verzekerd.
 • Investerings- en handelsfacilitering: Deze samenwerking is gericht op het aanmoedigen van wederzijdse investeringen en de export van diensten, samen met de levering van faciliterende diensten aan investeerders en exporteurs. Begeleiding en advies voor potentiële investeerders en exporteurs zal een hoeksteen zijn van deze samenwerking.

Deodat Maharaj, Executive Director van Caribbean Export, toonde zich enthousiast over dit strategische partnerschap: “We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met Business France om de private sector in het Caribisch gebied te versterken. Onze samenwerking zal nieuwe kansen creëren voor bedrijven in onze regio en economische groei stimuleren. Samen zullen we bruggen bouwen die het Caribisch gebied met Frankrijk verbinden en zo een platform creëren voor innovatie, handel en investeringen.”

Philippe Yvergniaux, directeur internationale samenwerking bij Business France, schetste het belang van deze nieuwe mijlpaal voor het Franse agentschap: “het Caribische gebied verdient duidelijk een betere plaats in de geografische prioriteiten van Business France, omdat het veel handels- en investeringsmogelijkheden biedt voor Franse KMO’s; het partnerschap met Caribbean Export zal helpen de handelsbetrekkingen tussen Caribische en Franse KMO’s te bevorderen, met name uit de gebieden Guadeloupe, Guyane en Martinique”.

Caribbean Export staat bekend om zijn niet-aflatende inzet voor het vergroten van marktintelligentie, het bevorderen van toegang tot financiering voor exportklare MKB-bedrijven en het pleiten voor een gunstig klimaat voor bedrijfsgroei. Business France heeft daarentegen een indrukwekkende staat van dienst als het gaat om de internationalisering van Franse bedrijven en het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Frankrijk.

Door dit partnerschap zullen beide entiteiten hun sterke punten en ervaringen inzetten om de groei van de particuliere sector in het Caribisch gebied te bevorderen, wat zal leiden tot economische ontwikkeling en een betere concurrentiepositie in de wereld. Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal in het zakelijke landschap van de regio en opent deuren naar mogelijkheden waarvan zowel het Caribisch gebied als Frankrijk zullen profiteren.

Caribbean Investment Forum toont uitmuntende ondernemerskwaliteiten tijdens ‘Survival of the Pitchest’ wedstrijd

Het Caribbean Investment Forum, een prestigieus jaarlijks evenement gewijd aan het stimuleren van economische groei en innovatie, was getuige van een spectaculaire show van ondernemerskwaliteiten tijdens de ‘Survival of the Pitchest’ wedstrijd, gehouden op 24 oktober 2023. Dit evenement was een hoogtepunt van het forum en bood een platform voor startups uit het Caribisch gebied en daarbuiten om hun baanbrekende ideeën te presenteren en mee te dingen naar prestigieuze prijzen.

Caribbean Export Development Agency, de drijvende kracht achter het Caribische Investeringsforum, is verheugd te kunnen aankondigen dat de wedstrijd maar liefst 155 inzendingen heeft ontvangen uit 18 verschillende landen. De opmerkelijke opkomst toont het toenemende enthousiasme en potentieel van startups in het Caribisch gebied en de bredere regio.

Uit de getalenteerde pool van kandidaten werden zeven bedrijven geselecteerd om hun innovatieve ideeën en bedrijfsmodellen op het grote podium te presenteren. Deze ondernemers in de dop grepen de kans om hun creativiteit, toewijding en visie te laten zien en maakten er een onvergetelijke avond van.

De wedstrijd zou niet mogelijk zijn geweest zonder de genereuze steun van de sponsors, waaronder Draper Start Up House Caribbean, Access Accelerator Small Business Development Center – The Bahamas, Invest Turks and Caicos Islands, Mr. Zwede Hewitt, Virgin Atlantic en Caribbean Airlines. Deze organisaties speelden een cruciale rol om van het evenement een doorslaand succes te maken en toonden hun inzet om ondernemerschap en innovatie te stimuleren.

“Het partnerschap van de SBDC met Caribbean Export heeft al veel succesvolle initiatieven en programma’s opgeleverd die teruggaan tot 2019. We zijn verheugd dat we met Caribbean Export hebben samengewerkt voor het 2023 Caribbean Investment Forum, en onze sponsorverplichting is een bewijs van zo’n vruchtbare samenwerking,” deelde Samantha Rolle, Executive Director bij SBDC.

“Wat we zagen tijdens de wedstrijd ‘Survival of the Pitchest’ was slechts een momentopname van het stimuleren van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s) die de regionale transformatie naar een gedurfd nieuw Caribisch gebied ondersteunen.

We zijn onze partners bij Caribbean Export, Draper Start Up House en Invest TCI dankbaar voor het organiseren van een succesvol evenement en willen alle zeven finalisten feliciteren, in het bijzonder de top 3 finalisten van Rifbid, Limeade Bahama’s & The Farmhouse Bistro.

Ik hoop dat deze ondernemers een positieve impact zullen blijven hebben op de ontwikkeling en groei van het mkb in het hele Caribische gebied,” voegde Samantha Rolle toe.

De wedstrijd ‘Survival of the Pitchest’ omvatte een reeks prijzen, waaronder een hoofdprijs in contanten van $10.000 USD, samen met niet-geldelijke prijzen van Virgin Atlantic en Caribbean Airlines. Deze waardevolle incentives gaven het evenement een extra dimensie en motiveerden de deelnemers om hun beste pitches te geven.

De resultaten van de wedstrijd zijn als volgt:

1e plaats:

Keeghan Patrick – Rifbid – Saint Lucia

Rifbid is een AI-gestuurd inkoopplatform dat overheden en leveranciers met elkaar verbindt, het inkoopproces stroomlijnt en kortere betalingscycli mogelijk maakt. Keeghan Patrick’s visionaire aanpak leverde hem de felbegeerde eerste plaats op.

2e plaats:

Joshua Miller – Limeade Bahama’s – De Bahama’s

De reis van Joshua Miller begon met een vader die zijn zoon leerde limonade te verkopen met winstoogmerk, wat er uiteindelijk toe leidde dat Limeade Bahamas een succesvolle groothandel werd die meer dan 100 winkels bediende. Hun gevarieerde productlijn, met alcoholische en niet-alcoholische opties, heeft een grote impact gehad.

3e plaats:

Romero Dorsette – The FarmHouse Bistro – De Bahama’s

De FarmHouse Bistro, onder leiding van Romero Dorsette, combineert de charme van een boerderij met een eigentijdse eetervaring. Hun toewijding aan de farm-to-table beweging, duurzaamheid en culinair vakmanschap heeft hen een welverdiende plaats in de top drie opgeleverd.

Natasha Walcott, Senior Adviseur voor Concurrentievermogen en Exportbevordering bij Caribbean Export, toonde zich enthousiast over het ontluikende startup ecosysteem in het Caribisch gebied: “Caribbean Export is verheugd haar rol te kunnen spelen in het ontluikende startup ecosysteem in het Caribisch gebied. We werken met kleine en middelgrote ondernemingen in de hele regio en we erkennen de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd bij het opzetten en uitbreiden van hun bedrijf.”

Walcott feliciteerde verder alle finalisten en winnaars van harte en erkende de onschatbare steun van de sponsors van het evenement. Ze zei: “Caribbean Export had dit niet kunnen doen zonder de niet aflatende steun van sponsors zoals het Small Business Development Centre Bahama’s, Invest Turks and Caicos Islands, Mr. Zwede Hewitt, Virgin Atlantic en Caribbean Airlines.”

De wedstrijd ‘Survival of the Pitchest’ op het Caribische Investeringsforum onderstreept de toewijding van de regio aan innovatie, ondernemerschap en economische groei. Terwijl startups en innovatieve ideeën blijven floreren, blijft het Caribische Investeringsforum een baken van mogelijkheden en succes.

Ga voor meer informatie naar de officiële website van het Caribbean Investment Forum op https://www.caribbeaninvestmentforum.com.

Caribisch Investeringsforum 2023 eindigt met oproep aan de publieke en private sector in de regio om de transformatieagenda te omarmen

 • Zeer succesvol Caribisch Investeringsforum 2023 (CIF 2023) afgesloten in Nassau, Bahama’s
 • Dag twee van CIF 2023 omvatte een ministeriële rondetafel, paneldiscussies en country pitches.
 • Coöperatieve Republiek Guyana zal in 2024 gastheer zijn voor Caribisch Investeringsforum

Innovatie, transformatie, diversificatie en samenwerking waren de woorden van de dag toen het Caribbean Investment Forum 2023 (CIF 2023) op woensdag 25 oktober werd afgesloten in Nassau, Bahama’s.

De invloedrijke regionale conferentie trok meer dan 500 zakelijke afgevaardigden uit 40 landen en werd georganiseerd in het Atlantis Resort door de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) met steun van de regering van de Bahama’s, CARICOM, de Caraïbische Ontwikkelingsbank en het Global Gateway Initiative van de Europese Unie.

Dag twee van CIF 2023 begon met een hooggeplaatste ministeriële rondetafel onder leiding van Deodat Maharaj, uitvoerend directeur van Caribbean Export. Aan deze rondetafel werd deelgenomen door Chester Cooper, vice-premier en minister van Toerisme, Investeringen en Luchtvaart van de Bahama’s; Oneidge Walrond, minister van Toerisme, Industrie en Handel van Guyana; en Pavel Isa Contreras, minister van Economie, Planning en Ontwikkeling van de Dominicaanse Republiek.

De discussie van een uur, getiteld ‘The Trade Investment Nexus Towards Creating a Bold New Caribbean’, ging over een breed scala aan onderwerpen die van invloed zijn op het vermogen van het Caribisch gebied om zaken te doen en investeringen aan te trekken.

Vice-premier Chester Cooper van de Bahama’s legde uit hoe de Bahama’s de afgelopen twee jaar met succes 8 miljard dollar (VS) aan buitenlandse directe investeringen hebben aangetrokken. Hij zei: “Onze internationale reputatie op het gebied van toerisme en financiële diensten, onze door God gegeven locatie dicht bij de VS heeft ons geholpen, samen met een groeiende economie, een stabiel politiek klimaat en een geweldige internationale kaderreputatie heeft ook echt geholpen, maar er moet vooraf een beleidsverplichting zijn …

Cooper voegde daaraan toe: “Toen de regering aantrad, verklaarde de premier dat de Bahama’s “open staan voor zaken” en die eenvoudige verklaring was een uitnodiging aan de wereld om deel te nemen aan een zeer open economie, een gastvrije omgeving waar we een kader hebben dat het over het algemeen gemakkelijk maakt om zaken te doen. Die verklaring, en het faciliteren om het voor elkaar te krijgen, is ook belangrijk geweest.”

Mevrouw Walrond sprak over de voortdurende inspanningen in Guyana om de economie te diversifiëren. Ze schetste hoe oliereserves worden gebruikt om andere sectoren, waaronder landbouw en ICT, te laten groeien en te ondersteunen en zei dat het IMF in een recent landenrapport Guyana prees voor zijn inspanningen en “prees als een model voor ontwikkeling”.

In de Dominicaanse Republiek benadrukte Isa Contreras het streven van het land naar groene energie. Hij onthulde dat het land op schema ligt om in 2025 een kwart van zijn elektriciteit op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen, geholpen door de invoering van wetgeving die verschillende stimuleringsmaatregelen biedt voor particulieren en bedrijven.

Hij vertelde ook hoe de Dominicaanse Republiek verwacht 4,5 miljard dollar (VS) aan buitenlandse directe investeringen binnen te halen in 2023. Hij verklaarde: “De sleutel is vertrouwen. Er is veel vertrouwen van nationale en internationale investeerders… het gaat ook om diversificatie. De Dominicaanse economie, ook al is toerisme de bekendste sector, heeft een sterke binnenlandse industriële sector, dienstensector en telecommunicatiesector, evenals landbouw. In al deze sectoren vinden directe buitenlandse investeringen plaats.”

De tot nadenken stemmende agenda voor de tweede dag van het Forum bevatte ook een keynote presentatie van de oprichter Managing Partner van Celesta Capital, Dr Nicholas Brathwaite, over ‘Preparing the Caribbean’s Next Unicorn: Ontwrichtende technologieën en het durfkapitaalecosysteem’.

Twee levendige paneldiscussies met Caribische ondernemers en bedrijfsleiders over ‘Unpacking the Bold New Caribbean – What it takes to Evolve and Become’ en ‘Ships May Even Fly: Promoting Investment in Logistics and Transportation’ stonden ook op het programma voor dag twee, voordat het evenement werd afgesloten met zakelijke bijeenkomsten en netwerkmogelijkheden.

Er werd ook aangekondigd dat de Coöperatieve Republiek Guyana volgend jaar gastheer zal zijn voor het Caribische Investeringsforum.

Bezoek de officiële CIF 2023 website voor meer informatie – www.caribbeaninvestmentforum.com.

Caribbean Export en Republic Bank verlengen samenwerkingsmemorandum om Caribische bedrijven te versterken

Republic Bank Financial Holdings Limited en de Caribbean Export Development Agency hebben officieel een Memorandum of Understanding (MOU) verlengd dat gericht is op het bevorderen van economische groei en het creëren van banen in de hele regio.


Het baanbrekende MOU, dat oorspronkelijk in maart 2022 in Trinidad werd ondertekend, combineert de middelen en expertise van deze twee grote Caribische bedrijfsorganisaties om het wereldwijde concurrentievermogen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s) in de Cariforum-staten te verbeteren door middel van een verwijzingssysteem.
Door deze overeenkomst uit te breiden, hebben beide entiteiten hun toewijding aan het stimuleren van regionale en internationale handel opnieuw bevestigd, terwijl ze MKB’s het broodnodige praktische advies, training en ondersteuning bieden om toegang te krijgen tot exportmarkten.

Executive Director van Caribbean Export, Deodat Maharaj, schetste de grote waarde van het lopende strategische partnerschap. Hij zei: “In het huidige geglobaliseerde en snel evoluerende zakenlandschap kan het belang van robuuste publiek-private en privaat-private partnerschappen niet genoeg worden benadrukt. Samenwerkingen zoals die met Republic Bank Financial Holdings Limited zijn van cruciaal belang om de groei van Caribische bedrijven te versnellen.

“Deze allianties faciliteren het delen van kennis, het bundelen van middelen en synergetische inspanningen die onze lokale ondernemers en KMO’s in staat stellen om het enorme potentieel van internationale markten aan te boren.”

Kansen ontsluiten voor Caribische bedrijven

Het gezamenlijke MvO onthult een uitgebreid kader voor verdere samenwerking en richt zich op belangrijke gebieden die aanzienlijke economische voordelen voor de regio beloven:

Het opbouwen van exportpotentieel: Caribbean Export zal programma’s voor capaciteitsopbouw aanbieden die op maat gemaakt zijn om het exportpotentieel van de zakelijke klanten van RFHL te vergroten, zodat lokale bedrijven toegang kunnen krijgen tot internationale markten.

Duurzame ontwikkeling van de particuliere sector: Het MOU stelt een operationeel partnerschap in dat gericht is op het bevorderen van duurzame groei van de particuliere sector en regionale integratie in het Caribisch gebied. Dit partnerschap wil de economische veerkracht versterken door ondernemerschap en regionale handelsinitiatieven te ondersteunen.
Wederzijdse promotie van diensten: Beide partijen zullen hand in hand werken om hun respectieve diensten te promoten bij hun klanten, waardoor de bekendheid van hun aanbod toeneemt en klanten worden geholpen om een breder spectrum aan hulpbronnen te benutten.

President en CEO van de Republic Bank, Nigel Baptiste, legde de waarde van het exporteren van goederen en diensten voor het Caribisch gebied uit. Hij verklaarde: “Het bedienen van markten buiten onze grenzen en regio is niet alleen steeds meer mogelijk geworden, maar het is ook een zakelijke noodzaak geworden.”

De heer Baptiste voegde hieraan toe: “Lokale en regionale bedrijven van alle groottes – inclusief KMO’s – zouden vandaag de dag de uitbreiding van hun exportcapaciteit moeten onderzoeken als een progressieve groeistrategie. Bij Republic Bank streven we ernaar te exporteren wat we produceren – of het nu gaat om goederen, diensten, vaardigheden of talent – om de vraag op onontgonnen markten te ontdekken en te bevredigen en een positieve invloed uit te oefenen op de deviezeninkomsten van de gebieden waarin we actief zijn. Met dit MOU verstevigen Republic Bank en Caribbean Export een betekenisvol partnerschap dat de weg vrijmaakt voor in aanmerking komende bedrijven in het Caribisch gebied om te profiteren van inspiratie, begeleiding en ondersteuning om exportklaar te worden.”

Regionale economische groei stimuleren

Republic Bank, een toonaangevende financiële instelling in het Caribisch gebied, en Caribbean Export, het regionale agentschap voor handels- en investeringspromotie, zetten zich in voor de voortdurende ontwikkeling van Caribische economieën en voorzien lokale bedrijven van de middelen die ze nodig hebben om te leren, vooruit te komen en te groeien.

Het verlengde MOU dat door deze twee belangrijke Caribische bedrijfsorganisaties is ondertekend, getuigt opnieuw van de niet aflatende inzet van de Republic Bank en Caribbean Export om de expansie van het Caribische MKB te versnellen en de exportcapaciteiten van de regio te verbeteren.

Caribbean Investment Forum nodigt buitenlandse directe investeerders en regionale bedrijven uit om ‘A Bold New Caribbean’ te bouwen

 • Caribisch Investeringsforum 2023 (CIF 2023) van start in Nassau, Bahama’s
 • Meer dan 500 zakelijke afgevaardigden uit 40 landen zijn bij CIF 2023 om te leren over regionale projecten
 • Hernieuwbare energie, ICT, AgTech en logistiek en transport zijn de belangrijkste speerpunten van CIF.

Het Caribisch gebied omvormen tot een regio die de talenten van haar mensen benut en investeringen aantrekt in innovatieve bedrijfsprojecten is het doel van het Caribbean Investment Forum 2023 (CIF 2023), dat gisteren (dinsdag 25 oktober) officieel van start is gegaan in Nassau, Bahama’s.

CIF 2023 stelt zich “Een gedurfd nieuw Caribisch gebied” voor, waarin belangrijke sectoren zoals landbouwtechnologie, hernieuwbare energie, informatie- en communicatietechnologie en logistiek en transport de duurzame ontwikkeling van regionale economieën leiden, groenere en slimmere banen creëren en een betere toekomst voor de volgende generatie veiligstellen.

CIF 2023 wordt georganiseerd door de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) en haar partners en heeft meer dan 500 afgevaardigden uit 40 landen aangetrokken. Deze deelnemers vertegenwoordigen een brede dwarsdoorsnede van mondiale besluitvormers uit de publieke en private sector die willen investeren in het Caribisch gebied en willen netwerken en in contact willen komen met regionale vernieuwers, bedrijfseigenaren en ondernemers.

In zijn toespraak op de officiële openingsdag, getiteld ‘Spotlighting the Caribbean for Investment’, vertelde vice-premier Chester Cooper van de Bahama’s aan een volle conferentiezaal dat het Forum “een geweldige kans” was voor de hele regio om beter samen te werken.

De heer Cooper verklaarde: “In een wereld die gekenmerkt wordt door voortdurende veranderingen en uitdagingen, kunnen we ons potentieel alleen ten volle benutten door als een verenigde Caribische familie samen te werken… Economische ontwikkeling is de kern van onze collectieve aspiraties. Het Caribisch gebied is rijk aan natuurlijke en menselijke hulpbronnen en we bezitten de ingrediënten voor onze verdere economische welvaart, maar ons ware potentieel kan alleen worden ontsloten als we samenwerken. Door de handen ineen te slaan kunnen we een formidabele economische kracht vormen.”

De heer Cooper deelde het enthousiasme van de Bahamaanse regering over het potentieel van het Forum om het Caribisch gebied in de voorhoede van de wereldwijde zakenwereld te plaatsen. Hij zei: “Forums als deze zijn van cruciaal belang om ons allemaal op één lijn te krijgen wat betreft samenwerking en sector- en grensoverschrijdende investeringen in onze hele regio. We hebben de kans om dit initiatief als hefboom te gebruiken en als één front samen te werken om banen te creëren, de handel uit te breiden en de levensstandaard voor onze mensen te verhogen.”

Een van de hoogtepunten van dag één was de keynote presentatie van Paul Ahlstrom, Managing Director van Alta Ventures over het gebruik van kunstmatige intelligentie voor economische ontwikkeling. Tijdens zijn presentatie trok hij een opvallende parallel tussen data en olie en onderstreepte hij de immense waarde van data in het huidige digitale tijdperk. Net zoals olie de industriële revolutie voedde, drijft data de informatie-economie aan en biedt het aanzienlijke economische en maatschappelijke voordelen wanneer het effectief wordt verzameld, verwerkt en geanalyseerd. Verder benadrukte Ahlstrom de centrale rol van data-engineering bij het optimaliseren van het gebruik van data door middel van processen als verzamelen, opschonen, transformeren en integreren. Ahlstrom verklaarde: “Innovatie is de drijvende kracht achter economische groei. Het Caribisch gebied heeft het potentieel om voorop te lopen op het gebied van innovatie en dit forum is een platform om de mogelijkheden te verkennen.” Hij gaf ook praktische voorbeelden van de toepassing van data bij het oplossen van echte uitdagingen en benadrukte de essentiële rol van verbeelding en creativiteit bij het benutten van het potentieel ervan.

CIF 2023 wordt gehouden in het Atlantis Paradise Island Resort in Nassau. Er zijn presentaties op topniveau, paneldiscussies, ‘Investment Villages’ en exclusieve nevenevenementen. De dynamische agenda van het Forum omvat verschillende actuele onderwerpen zoals kunstmatige intelligentie, financiering in de post-COVID Caraïben en de revolutie op het gebied van hernieuwbare energie.

Sprekers zijn onder andere Managing Director, Goldman Sachs Sustainability Banking Group, John Eleoterio, Managing Director en Partner, Boston Consulting Group, Aaron Bielenburg, en Founding Managing Partner bij Celesta Capital, Dr Nicholas Brathwaite.

Dit is de tweede keer dat het Caribische Investeringsforum plaatsvindt. Dit jaar wordt het evenement georganiseerd door de Caribbean Export Development Agency in samenwerking met de regering van de Bahama’s, CARICOM, de Caribbean Development Bank en met de steun van verschillende regionale sponsors en het Global Gateway Initiative van de Europese Unie.

Bezoek de CIF 2023 website voor meer informatie – www.caribbeaninvestmentforum.com

De lancering van het Caribisch Investeringsforum 2023 onthult een visionair tijdperk voor Caribische ontwikkeling

Het Caribbean Investment Forum (CIF) 2023 ging van start met een groots lanceringsevenement in Atlantis op de pittoreske Bahama’s, waarmee de weg werd bereid voor wat naar verwachting een transformatief platform zal worden voor bedrijven, investeringen en strategische allianties in het hele Caribische gebied. Het openingsevenement werd gemodereerd door Anastarcia Palacios en bestond uit vooraanstaande leiders, inzichtelijke presentaties en een duidelijke visie op de toekomst van Caribische handel en investeringen.

CIF , dat tot stand is gekomen dankzij de samenwerking tussen de Caribbean Export Development Agency, de Europese Unie, de regering van de Bahama’s, het CARICOM-secretariaat en de Caraïbische Ontwikkelingsbank, is een belangrijke mijlpaal voor Caraïbische bedrijven.

Onder het thema “Een gedurfd nieuw Caribisch gebied” heeft het CIF zich gericht op cruciale gebieden voor de ontwikkeling van het Caribisch gebied, waaronder landbouwtechnologie, hernieuwbare energie, digitaal zakendoen (e-commerce, innovatie en FinTech) en logistiek en transport.

Deodat Maharaj, de uitvoerend directeur van de Caribbean Export Development Agency, zette de toon voor het evenement en benadrukte dat CIF dit jaar de belangrijkste bijeenkomst van bedrijven en investeerders in het Caribisch gebied is. “De mantra van Caribbean Export is minder praten en meer zakendoen, en dit zal de basis zijn van CIF 2023 als we proberen een echte transformatieagenda voor onze regio te stimuleren, waarbij het bedrijfsleven een centrale leiderschapsrol speelt om banen en kansen te creëren voor onze mensen.”

De heer Maharaj ging in op de cruciale noodzaak van de overgang naar een groene economie en de transformerende mogelijkheden die dit biedt voor een regio die kampt met klimaatkwetsbaarheid en een aanzienlijke schuldenlast. Hij lichtte toe: “Waar niet genoeg over wordt gesproken, zijn de potentiële kansen voor de groei van de particuliere sector in een groene overgangseconomie… er wordt geschat dat het koolstofarm maken van de economie ongeveer 400.000 banen zal helpen creëren”.

Het CIF is opgezet als een katalysator voor verandering en kansen; een middel om de ontwikkeling van het Caribisch gebied in een stroomversnelling te brengen en de toekomst van de regio opnieuw vorm te geven. Dr. Lynette Holder, voorzitter van de Caribbean Export Development Agency, benadrukte in haar opmerkingen dat het evenement “een opmerkelijke verschuiving symboliseert in onze collectieve aanpak om de vitale investeringen veilig te stellen die nodig zijn voor de economische ontwikkeling en diversificatie van onze gekoesterde regio”.

De geachte Chester Cooper, vice-premier en minister van Toerisme, Luchtvaart en Investeringen, introduceerde de geachte premier van de Bahama’s, Philip Edward Brave Davis. Als staatshoofd van het gastland CIF heette premier Davis de aanwezigen hartelijk welkom en belichtte hij de investeringsvooruitzichten in het Caribisch gebied, met speciale aandacht voor de Bahama’s.

Hij prees het potentieel in sectoren als toerisme, energie, logistiek, landbouw en financiële diensten en gaf aan wat de Bahama’s tot een aantrekkelijke investeringsbestemming maakt, waaronder geschoolde arbeidskrachten, een strategische nabijheid tot de Verenigde Staten en een belastingneutrale status.

Dr. Carla N. Barnett, secretaris-generaal van het CARICOM-secretariaat, onderstreepte de enorme betekenis van het CIF bij het smeden van strategische allianties en het kanaliseren van investeringen voor de welvaart van het Caribisch gebied. Benadrukken van de noodzaak van het bevorderen van een gunstig ondernemingsklimaat en het aantrekken van zowel intraregionale als buitenlandse investeringen om duurzame economische groei te stimuleren. Dr. Barnett drong er bij de aanwezigen op aan om gebruik te maken van het volledige spectrum aan mogelijkheden dat het Caribisch gebied biedt. “Nu we hier bij deze gedenkwaardige gelegenheid bijeen zijn, smeek ik ieder van jullie om deze gelegenheid te gebruiken als de eerste stap in een groter plan. Bouw de relaties op die blijvende veranderingen teweeg zullen brengen. Netwerk met intentie. Zorg ervoor dat het volledige scala aan mogelijkheden dat het Caribisch gebied te bieden heeft te zien is.”

Hare Excellentie Marianne Van Steen, ambassadeur voor de Bahama’s, Belize, Jamaica, de Kaaimaneilanden en de Turks- en Caicoseilanden, benadrukte het sterke partnerschap tussen de Caraïben en de Europese Unie. In haar opmerkingen benadrukte Hare Excellentie Van Steen het cruciale belang van de Global Gateway Strategy van de Europese Unie, die gericht is op het overbruggen van de investeringskloof en het versterken van transformatieve investeringen, met name in schone en duurzame energie, transportinfrastructuur en digitale transformatie. Verder deelde het Ambt mee dat “volgende maand op Barbados een overeenkomst tussen de Europese Unie en Caribbean Export wordt ondertekend, waarbij de EU een subsidie van 8 miljoen euro zal verstrekken om Caribische bedrijven te ondersteunen bij hun digitale transformatie, groene transitie, betere toegang tot financiering en om hen te helpen bij het navigeren door de EPO. Dit bouwt voort op de meer dan 50 miljoen euro die de EU de afgelopen tien jaar aan Caribbean Export heeft verstrekt.”

Therese Turner-Jones, directeur Projecten bij de Caraïbische Ontwikkelingsbank (CDB), benadrukte de behoefte aan partnerschappen, investeringen in infrastructuur en een nieuwe manier van denken voor de Caraïbische regio. Verwijzend naar de impact van de COVID-19 pandemie op de regio deelde ze mee “…we moeten groot denken – als we iets geleerd hebben van de afgelopen drie jaar waarin we een pandemie hebben meegemaakt, dan is de les dat er geen business as usual meer is.”

Sessies, vergaderingen en pitches voor het 2023 Caribbean Investment Forum beginnen morgen 24 oktober 2023, waar honderden deelnemers samenkomen met de nadruk op actie, samenwerking en het nastreven van transformatieve investeringen die de groei en welvaart van het Caribisch gebied zullen stimuleren.

Bezoek www.caribbeaninvestmentforum.com voor meer informatie over het Caribisch Investeringsforum 2023.

Waarom Caribische eilanden meedoen aan de energierevolutie

De afgelopen tien jaar is het Caribisch gebied getroffen door een aantal van de meest verwoestende orkanen uit de recente geschiedenis, die een spoor van vernieling en hartzeer hebben achtergelaten. Orkanen zoals Irma, Maria en de Dorian hebben veel eilanden en eilandeconomieën verwoest en onderstrepen de dringende noodzaak om de toenemende dreiging van klimaatverandering aan te pakken.

Hoewel ze slechts een klein deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen voor hun rekening nemen, hebben de Caribische eilanden zich ontpopt als fervente voorvechters van de wereldwijde inspanningen om de uitstoot te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Ondanks hun relatief kleine bijdrage aan het probleem nemen ze moedige stappen om een deel van de oplossing te zijn. Het streven van de regio naar milieuduurzaamheid en veerkracht heeft een revolutie ontketend in de productie en het verbruik van energie.

In het Caribisch gebied ontspruiten een aantal transformatieve projecten die innovatie stimuleren, economische groei bevorderen en het opmerkelijke potentieel van hernieuwbare energiebronnen voor een duurzame toekomst demonstreren.

De CIF Showcase: Lessons from the Frontlines of the Renewable Energy Revolution met Aaron Bielenberg, Managing Director & Partner – Boston Consulting Group op het 2023 Caribbean Investment Forum in Nassau Bahama’s verkent waardevolle inzichten uit duurzame energieprojecten in de hele regio.

De conferentie is ontwikkeld door The Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export), in samenwerking met de Europese Unie, de regering van de Bahama’s, het CARICOM-secretariaat en de Caribische Ontwikkelingsbank en richt zich op ontwikkelings- en investeringsmogelijkheden in AgTech, groene economie, ICT, logistiek en scheepvaart.

Waarom groene energie?

Energiezekerheid en -onafhankelijkheid
Veel Caribische eilanden zijn voor hun energiebehoefte sterk afhankelijk van geïmporteerde fossiele brandstoffen, waardoor ze gevoelig zijn voor schommelingen in de wereldwijde olieprijzen en onderbrekingen in de aanvoer. De overgang naar groene energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en geothermische energie vergroot de energiezekerheid door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de lokale energieproductie te bevorderen. Belangrijk is dat de verschuiving de behoefte aan energie-import vermindert, waardoor Caribische landen meer controle krijgen over hun energievoorziening en minder kwetsbaar worden voor geopolitieke spanningen die van invloed zijn op de energiemarkten.

Kostenbesparingen
Groene energietechnologieën, zoals zonne- en windenergie, zijn de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden. Investeren in deze technologieën levert op lange termijn kostenbesparingen op voor Caribische landen doordat ze minder afhankelijk worden van dure geïmporteerde fossiele brandstoffen.

Economische diversificatie
De ontluikende Caribische groene-energiesector heeft enorme vooruitgang geboekt bij het stimuleren van economische groei en diversificatie. De afgelopen jaren heeft de regio een groei gezien van banen in de productie, installatie, onderhoud en onderzoek en ontwikkeling van hernieuwbare energietechnologieën.

Behoud van het milieu
Het Caribisch gebied staat wereldwijd bekend om zijn adembenemende natuurlijke schoonheid, een belangrijke motor voor toerisme. Overstappen op groene energie helpt om dit merk te behouden door het milieu te beschermen, de lucht- en watervervuiling te verminderen en kwetsbare ecosystemen te beschermen, waardoor de duurzaamheid van toerisme als economische motor op de lange termijn wordt gewaarborgd.

Toegang tot en betrouwbaarheid van energie
Veel afgelegen of achtergestelde gemeenschappen in de regio hebben moeite om toegang te krijgen tot betrouwbare energiebronnen. Groene energieoplossingen zoals microgrids en gedistribueerde zonne-energie verbeteren de toegang tot en betrouwbaarheid van energie in deze gebieden en bevorderen de sociale en economische ontwikkeling.

Het project “Portland Plantation Hybrid Wind & Solar Farm” op Barbados is een uitstekend voorbeeld van een baanbrekende inspanning op het gebied van hernieuwbare energie. Met een windcomponent van 1MW, 2MW zonne-energie en een accusysteem van 1MW is het project ontworpen met het oog op klimaatbestendigheid en ecologische duurzaamheid. Dit project is een belangrijke stap om de doelstelling van het nationale energiebeleid van Barbados dichterbij te brengen. Portland Plantation draagt bij aan de lokale energievoorziening door wind- en zonne-energie te combineren. Het is gericht op energiezekerheid, kostenbesparingen en economische diversificatie, waardoor het een belangrijke stap is op weg naar een groenere en duurzamere toekomst voor de regio.

Kom meer te weten over dit soort projecten op het Caribbean Investment Forum in Atlantis, Nassau op de Bahama’s.

Met een investeerderspubliek dat geschat wordt op meer dan 150 miljard dollar en een verwacht publiek van meer dan 800 deelnemers, is CIF een knooppunt van mogelijkheden en investeringsdeals die de regionale transformatie naar A Bold New Caribbean ondersteunen.

Bezoek caribbeaninvestmentforum.com voor meer informatie.

Caribisch Investeringsforum: De weg vrijmaken voor economische groei door logistieke transformatie

Het Caribisch gebied, dat wordt gekenmerkt door zijn diverse geografie, stelt ons voor unieke logistieke uitdagingen die jarenlang de economische groei van de regio hebben belemmerd. Hoge transportkosten, versterkt door stijgende brandstofprijzen en operationele inefficiëntie, belemmeren het concurrentievermogen van Caribische goederen en diensten op de wereldmarkt. De ontoereikende verbindingen tussen de eilanden en de geografische verspreiding van de eilanden bemoeilijken het opzetten van efficiënte transportnetwerken, waardoor het naadloze verkeer van goederen en mensen verder wordt verstoord en de handel en economische expansie worden beperkt.

Naast deze uitdagingen worstelen veel eilanden met een ontoereikende transportinfrastructuur, die vaak vertraging oploopt of stil komt te liggen in hun ontwikkeling door de impact van natuurrampen op transportnetwerken en vitale infrastructuur.

Het Caribbean Investment Forum (CIF) ontpopt zich als een drijvende kracht en bron voor oplossingen voor de logistieke en transportuitdagingen van de regio. Terwijl deze uitdagingen worden onderzocht door de aanwezige bedrijven, ontstaan ook de mogelijkheden voor katalytische verandering en economische vooruitgang door de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

Onder leiding van de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export), in samenwerking met de Europese Unie, de regering van de Bahama’s, het CARICOM-secretariaat en de Caribische Ontwikkelingsbank, richt de conferentie zich op het verkennen van ontwikkelingsmogelijkheden in AgTech, de overgang naar een groene economie, het omarmen van ICT en het verbeteren van transport, logistiek en scheepvaart in de regio.

Het Caribisch gebied heeft onmiskenbaar te maken met een reeks logistieke en transportobstakels. Voor mensen met een vooruitziende blik bieden deze tegenslagen aantrekkelijke mogelijkheden voor transformatie en vooruitgang. Infrastructuurverbeteringen kunnen de economische ontwikkeling in de regio stimuleren.

Het verbeteren van havenfaciliteiten, zoals in het geval van de Freeport Container Port op de Bahama’s, heeft een domino-effect op de hele Caribische regio. Met een betere haveninfrastructuur worden internationale rederijen verleid om in het Caribisch gebied te opereren. Dit verlaagt niet alleen de transportkosten, maar versterkt ook het concurrentievermogen van Caribische goederen en diensten op het wereldtoneel. Bedrijven kunnen efficiënter goederen importeren en exporteren, wat de economische groei en de werkgelegenheid bevordert.

Investeringen in wegeninfrastructuur, zoals de Autopista Juan Pablo II in de Dominicaanse Republiek, zijn een spelbreker voor toeleveringsketens. Efficiënte wegennetwerken verbinden belangrijke productiecentra met havens, waardoor het vervoer van goederen wordt gestroomlijnd. Deze optimalisatie leidt tot lagere logistieke kosten, waardoor Caribische producten beter kunnen concurreren op zowel regionale als internationale markten.

Ambitieuze projecten zoals Jamaica’s logistieke hub-initiatief zijn transformatief voor industriële groei. Door het land te positioneren als een regionaal logistiek en productiecentrum, trekken deze initiatieven internationale bedrijven aan. Dit resulteert in meer werkgelegenheid en economische diversificatie naarmate industrieën zoals productie en logistiek zich uitbreiden.

Een opmerkelijke prestatie van CIF2022 zet UpTurn Funds en zijn medeoprichter/ CEO, H.E. Ambassadeur Dr. Andre Thomas, in de schijnwerpers. Ambassadeur Thomas bezocht CIF vorig jaar met de focus op het verkennen van investeringsmogelijkheden in de regio. Vervolgens initieerde hij met succes een joint venture project gericht op het opzetten van een veerdienst tussen Barbados, Trinidad, St. Lucia, St. Vincent, Antigua en Grenada, wat bijdroeg aan verbeterde regionale connectiviteit en transportmogelijkheden.

Over CIF zei hij het volgende…”Als je overweegt het Caribbean Investment Forum bij te wonen, is het niet alleen een praatcafé. Het is een plek waar je mensen kunt ontmoeten die ideeën hebben die op dezelfde golflengte zitten als jouw ideeën, en zij hebben misschien een ander stukje, een ander deel van het idee, de puzzel die jij hebt….Grote projecten zijn als puzzels…[at CIF] vonden we stukjes die ontbraken in onze puzzel om een maritiem transport- en logistiekproject te leveren aan het Caribisch gebied.”

Met een verwacht publiek van meer dan 800 deelnemers fungeert CIF als de centrale hub en het belangrijkste platform voor de uitwisseling van ideeën, het delen van kennis, zakelijke voorbereidingen en het sluiten van belangrijke zakelijke en investeringsovereenkomsten die de voortdurende regionale transformatie naar een gedurfde nieuwe Caribische regio ondersteunen.

Verbeteringen in het Caribische logistieke en transportecosysteem hebben een enorm potentieel om economische ontwikkeling en rendement voor investeerders te stimuleren. Deze investeringen pakken niet alleen specifieke uitdagingen aan, maar hebben ook een domino-effect, stimuleren groei in verschillende sectoren en dragen bij aan de algehele welvaart van de regio.

Door te investeren in infrastructuur en innovatie te omarmen, kan het Caribisch gebied zijn volledige potentieel ontsluiten en zichzelf positioneren als een concurrerende speler in de wereldeconomie.

Bezoek caribbeaninvestmentforum.com voor meer informatie.

Regionaal instituut opgericht om micro-, kleine en middelgrote ondernemingen te helpen de kracht van digitale technologie te benutten

 • Caribbean Digital Transformation Institute (CDTI) officieel gelanceerd door Caribbean Export
 • CDTI gaat regionale bedrijven gepersonaliseerde online cursussen aanbieden om ‘digitale volwassenheid’ te vergroten
 • Driejarig CDTI-project gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en Compete Caribbean

De Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) heeft een nieuw digitaal transformatieproject aangekondigd om Caribische bedrijven te helpen volledig gebruik te maken van moderne technologie en wereldwijd te concurreren.

Het onlangs gelanceerde Caribbean Digital Transformation Institute (CDTI) zal regionale micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s) toegang geven tot een zelfevaluatie-instrument voor digitale check-up om hun ‘digitale volwassenheid’ te meten en vervolgens een op maat gemaakt e-learningplan op te stellen om hun technologische capaciteiten te verbeteren.

Het driejarige project, dat wordt gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB) en Compete Caribbean, zal ook de gegevens analyseren die door de digitale check-up zijn verzameld en deze openbaar beschikbaar maken voor verschillende bedrijfsondersteunende organisaties en andere geïnteresseerde partijen om beleidsbeslissingen te onderbouwen die van invloed zijn op het mkb.

Tijdens de officiële lancering van het CDTI op donderdag 5 oktober 2023 beloofde Deodat Maharaj, uitvoerend directeur van Caribbean Export, de deelnemende Caribische bedrijven “duidelijke resultaten en uitvoerbare aanbevelingen” om de digitalisering te verbeteren, wat zou leiden tot “groei, winst en kansen”.

De heer Maharaj zei dat het CDTI bedrijven onschatbare ondersteuning en inzicht zal bieden: “Innovatie en digitalisering zijn absoluut essentieel om onze bedrijven te helpen concurreren en fit for purpose te worden in een hyperconcurrerende wereld. Dit instituut voor digitale transformatie zal een programma opzetten dat gebruik maakt van een gegevens- en kennisgestuurde aanpak om onze Caribische bedrijven eerst te helpen inzicht te krijgen in hun niveau van invoering van digitale technologieën, praktijken en processen en deze vervolgens te controleren.”

“Ik moedig elk bedrijf aan om de tijd te nemen om de check-up te voltooien,” voegde Maharaj eraan toe. “De gecombineerde gegevens die door wijdverspreid gebruik worden gegenereerd, zullen een schat aan gegevensanalyses opleveren, die bruikbare inzichten opleveren voor alle partners die onze particuliere sector helpen concurrerender te worden.”

Sylvia Dohnert, Lead Specialist voor de particuliere sector bij de IDB, onthulde dat de Digital Check-Up tool in 2019 voor het eerst werd uitgerold in Chili en nu in 17 Latijns-Amerikaanse landen wordt gebruikt. Ze suggereerde dat de gegevensanalyse van de tool nog effectiever zou zijn in het Caribisch gebied, door samen te werken met het E-Learning Management platform van het CDTI, dat hiaten in de kennis zal identificeren en een reeks op maat gemaakte IT-cursussen voor bedrijven zal aanbevelen.

Mevrouw Dohnert voegde eraan toe: “Dit project is het resultaat van nadenken over hoe we dit hulpmiddel naar het Caribisch gebied kunnen brengen, maar het een stap verder brengen door een curriculum online te bouwen om de verbetering van bedrijven te ondersteunen…

“We wilden bedrijven kunnen leiden naar de juiste bronnen voor hun status op het gebied van digitale transformatie en we wilden het ecosysteem versterken dat hen ondersteunt in hun digitale reis en innovatietraject.”

Francisca Araya Lopez van het Digital Check-Up Development Team van de IDB demonstreerde de gebruiksvriendelijke interface van de Digital Check-Up tool. Ze verklaarde dat “elk bedrijf, uit welke sector dan ook” de tool kan gebruiken om hun ‘digitale maturiteitsstatus’ te achterhalen en een volledig overzicht te krijgen van waar ze staan in termen van hun technologisch gebruik. De check-up kan ook over drie en zes maanden worden herhaald, zodat het bedrijf de digitale vooruitgang kan volgen.

Phillip Jackson, adviseur voor innovatie en digitaal zakendoen van Caribbean Export, legde uit dat de Digitale Check-Up de kern van het CDTI vormt, maar dat het project ook verschillende andere onderdelen heeft, waaronder de ontwikkeling van een marktplaats voor digitale dienstverleners om het vinden van de juiste specialist sneller en eenvoudiger te maken.

“Dit is een uitgebreid programma dat een 360-graden blik biedt op het digitaliseringsecosysteem in de regio”, aldus Jackson. “De bruikbare gegevens zullen de basis vormen voor beleidsinterventies en kennisproducten op het E-Learning Management platform en al onze ontwikkelingsorganisaties en agentschappen voor de privésector in staat stellen om met elkaar in contact te komen en bedrijven te helpen op hun weg naar digitalisering.”

Start van het Caribisch Instituut voor Digitale Transformatie

Kan het Caribisch gebied de volgende Eenhoorn voortbrengen?

InstaCart, een prominente applicatie voor kruidenierswaren in de VS, maakte vorige week zijn langverwachte debuut op de publieke markt met een Initial Public Offering (IPO) met een geschatte waarde van maar liefst $10 miljard USD. Met deze stap komt het bedrijf in de rij van techgiganten zoals Facebook, Uber, AirBnB en SpaceX, die in de afgelopen tien jaar allemaal beursgangen van meerdere miljarden dollars hebben uitgevoerd.

Wereldwijd streven oprichters en startup-teams gedurfde ideeën na met als doel revolutionaire veranderingen teweeg te brengen en financieel succes te boeken. Maar wat zijn de essentiële ingrediënten voor de geboorte van een eenhoornbedrijf? En heeft het Caribisch gebied wat nodig is om zo’n succes te bevorderen?

Dr. Nicholas Brathwaite, Founding Managing Partner van Celesta Capital, een in de VS en India gevestigd bedrijf dat bekend staat om het koesteren van veelbelovende wereldwijde bedrijven, zal deze vragen onderzoeken met JoEllen Laryea, Manager (ag) van Caribbean Export, als onderdeel van de Fireside Keynote sessie getiteld “Preparing the Caribbean’s Next Unicorn: Ontwrichtende technologieën en het durfkapitaalecosysteem” tijdens de Caribisch Investeringsforum (CIF2023). CIF2023 staat gepland van 23 tot 25 oktober in Nassau, op de Bahama’s.

“Deelnemen aan het Caribbean Investment Forum is een opwindende kans om het potentieel te verkennen voor het creëren van de volgende eenhoorn in het Caribisch gebied. Maar de vraag is, hebben we echt een eenhoorn nodig in het Caribisch gebied of gewoon goede zakelijke praktijken in combinatie met een ondersteund ondernemend ecosysteem? Naast financiële investeringen gaat het om het stimuleren van ondersteuning, het smeden van belangrijke relaties en het begrijpen van de unieke dynamiek van de regio. Ik ben vereerd en kijk ernaar uit om dit te bespreken tijdens CIF2023” – Dr. Nicholas Brathwaite, Founding Managing Partner van Celesta Capital

Dus wat maakt een eenhoorn?

Hemelhoge waardering

Het kenmerk van eenhoornbedrijven is hun hoge waardering, meestal boven de grens van één miljard dollar. Deze waardering is vooral gebaseerd op de verwachting van hun toekomstige groei en winstgevendheid, in plaats van op hun huidige financiële prestaties.

Investeerders zijn meestal geneigd om zulke hoge waarderingen toe te kennen vanwege hun onwrikbare geloof in het potentieel van deze bedrijven om een revolutie teweeg te brengen in sectoren, aanzienlijke marktsegmenten te veroveren en in de toekomst aanzienlijke rendementen op te leveren.

Versnelde groei

Eenhoornbedrijven onderscheiden zich door hun neiging tot snelle expansie, die afwijkt van het geleidelijke traject dat vaak wordt gezien bij conventionele bedrijven. Deze entiteiten maken vaak een razendsnelle groei door dankzij hun innovatieve concepten, producten of diensten die op effectieve wijze belangrijke hiaten of problemen in de markt aanpakken. Deze factoren, gecombineerd met een effectieve uitvoering, stellen eenhoorns in staat om snel een omvangrijk gebruikersbestand op te bouwen.

Revolutionaire innovatie

Het laatste kenmerk van eenhoornbedrijven ligt in hun vermogen om gevestigde markten te verstoren of zelfs geheel nieuwe markten te creëren door middel van baanbrekende innovatie. Zij zijn de katalysatoren van verandering, dagen conventionele praktijken en normen uit en stimuleren sectorbrede transformaties door unieke oplossingen te bieden voor bestaande uitdagingen.

Deze ontwrichting vindt vaak haar oorsprong in technologie. Een groot aantal eenhoorns maakt gebruik van technologische vooruitgang om superieure producten of diensten te ontwikkelen of om bestaande aanbiedingen op een innovatieve, efficiëntere of gebruikersgerichte manier aan te bieden. Deze innovatie genereert een aanzienlijke waarde voor gebruikers en dient meestal als spil voor de snelle groei en hoge waarderingen die geassocieerd worden met eenhoornbedrijven.

Middelen Rendement

De complexe problemen waarmee het Caribisch gebied momenteel wordt geconfronteerd, hebben geleid tot aanzienlijke vooruitzichten voor groei en vooruitgang. Hieronder vallen uitdagingen zoals de beperkte beschikbaarheid van betaalbaar voedsel, de stijgende gas- en energiekosten, beperkingen als gevolg van onvoldoende digitalisering en het ingewikkelde web van logistieke hindernissen.

Deze specifieke uitdagingen bieden ondernemende vernieuwers een uniek canvas waarop ze een dynamisch en transformerend landschap voor de toekomst van de regio kunnen creëren.

Om deze kansen te benutten, zijn echter aanzienlijke middelen nodig, zowel financiële investeringen als de inbreng van menselijk kapitaal. Voor Caribische ondernemers zijn deze middelen zelden toegankelijk binnen de regio.

Eenhoornbedrijven ondergaan meestal meerdere financieringsrondes naarmate ze groeien en uitbreiden. Deze financieringsfasen worden meestal ingedeeld in stadia zoals seed, serie A, serie B, serie C en verder. Bij elke opeenvolgende ronde komen er vaak nieuwe investeerders bij, die extra kapitaal in de onderneming injecteren.

Naarmate een bedrijf deze financieringsfasen doorloopt, neemt de waardering meestal toe, in overeenstemming met de groei, het potentieel en de hoeveelheid kapitaal die het bedrijf met succes heeft verworven.

Kan het Caribisch gebied de volgende Eenhoorn baren?

Het antwoord is niet zo zwart-wit. Naast financiële investeringen vereist het opbouwen van een succesvol bedrijf in het Caribisch gebied ondersteuning, relaties en inzicht in het sociale en politieke klimaat op de eilanden waar een bedrijf actief is.

Het Caribbean Investment Forum heeft zich tot doel gesteld om bedrijven en start-ups in dit opzicht te ondersteunen. Het brengt oprichters en start-ups in contact met besluitvormers op het hoogste niveau om hen te helpen hun voetafdruk in het Caribisch gebied te vestigen en uit te breiden.

Onder auspiciën van de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export), in samenwerking met de Europese Unie, de regering van de Bahama’s, het CARICOM-secretariaat en de Caribische Ontwikkelingsbank, richt de conferentie zich op ontwikkelingskansen in AgTech, de overgang naar een groene economie, ICT, logistiek en scheepvaart.

JoEllen Laryea zei over de Fireside Keynote: “We zijn erg blij dat Dr. Nicholas Brathwaite opnieuw deel uitmaakt van ons gewaardeerde sprekersprogramma op het Caribbean Investment Forum. Zijn inzichten en perspectieven beloven een boeiende verkenning van de zoektocht van de Caraïben naar de volgende eenhoornonderneming en hoe we een ecosysteem van durfkapitaal kunnen voeden dat de Caraïbische transformatie ondersteunt”.

Met een verwacht publiek van meer dan 800 deelnemers is CIF de marktplaats en het zenuwcentrum voor het delen, leren, voorbereiden en afronden van zakelijke en investeringsdeals die de regionale transformatie naar A Bold New Caribbean ondersteunen.

Bezoek www.caribbeaninvestmentforum.com voor meer informatie