Caribbean Export en Business France bundelen hun krachten om de groei van de particuliere sector in het Caribisch gebied te stimuleren

Caribbean Export, het baanbrekende regionale agentschap voor handels- en investeringsbevordering dat het Caribisch gebied vertegenwoordigt, heeft nog een strategisch partnerschap gesloten om de groei van de particuliere sector in het Caribisch gebied te versnellen. Het agentschap is een samenwerking aangegaan met Business France, het nationale agentschap voor de promotie en internationalisering van de Franse economie. Samen willen ze een omgeving creëren die groei en innovatie bevordert en investeringen en handelsstromen tussen Frankrijk en het Caribisch gebied vergemakkelijkt.

Deze baanbrekende samenwerking, officieel bezegeld door middel van een Memorandum of Understanding (MOU), vormt de basis voor een hecht en wederzijds voordelig partnerschap tussen Caribbean Export en Business France. Het MOU schetst een reeks samenwerkingsgebieden, elk ontworpen om vooruitgang en groei voor de particuliere sector in het Caribisch gebied te stimuleren.

De belangrijkste samenwerkingsgebieden zijn de volgende:

  1. Uitwisseling van informatie: De partijen wisselen informatie en kennis uit over opleiding, capaciteitsopbouw, technologieoverdracht en zakelijke mogelijkheden. Dit delen van gegevens zal waardevolle inzichten opleveren en de kloof tussen Frankrijk en het Caribisch gebied helpen overbruggen.
  • Technische samenwerking en uitwisseling van beste praktijken: De samenwerking zal zich uitstrekken tot het verbeteren van het gemak van zakendoen en de effectiviteit van hun respectieve organisaties. De uitwisseling van technische expertise, kennis en opleidingsmogelijkheden zal de groei en het concurrentievermogen in de regio bevorderen.
  • Effectieve zakelijke promotie: Zowel Caribbean Export als Business France zullen samenwerken om bedrijfsdelegaties te ondersteunen, bezoeken van deskundigen aan te moedigen voor feitenonderzoek en deelname aan evenementen die door elke partij worden georganiseerd. Follow-up en ondersteuning voor deze activiteiten zijn verzekerd.
  • Investerings- en handelsfacilitering: Deze samenwerking is gericht op het aanmoedigen van wederzijdse investeringen en de export van diensten, samen met de levering van faciliterende diensten aan investeerders en exporteurs. Begeleiding en advies voor potentiële investeerders en exporteurs zal een hoeksteen zijn van deze samenwerking.

Deodat Maharaj, Executive Director van Caribbean Export, toonde zich enthousiast over dit strategische partnerschap: “We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met Business France om de private sector in het Caribisch gebied te versterken. Onze samenwerking zal nieuwe kansen creëren voor bedrijven in onze regio en economische groei stimuleren. Samen zullen we bruggen bouwen die het Caribisch gebied met Frankrijk verbinden en zo een platform creëren voor innovatie, handel en investeringen.”

Philippe Yvergniaux, directeur internationale samenwerking bij Business France, schetste het belang van deze nieuwe mijlpaal voor het Franse agentschap: “het Caribische gebied verdient duidelijk een betere plaats in de geografische prioriteiten van Business France, omdat het veel handels- en investeringsmogelijkheden biedt voor Franse KMO’s; het partnerschap met Caribbean Export zal helpen de handelsbetrekkingen tussen Caribische en Franse KMO’s te bevorderen, met name uit de gebieden Guadeloupe, Guyane en Martinique”.

Caribbean Export staat bekend om zijn niet-aflatende inzet voor het vergroten van marktintelligentie, het bevorderen van toegang tot financiering voor exportklare MKB-bedrijven en het pleiten voor een gunstig klimaat voor bedrijfsgroei. Business France heeft daarentegen een indrukwekkende staat van dienst als het gaat om de internationalisering van Franse bedrijven en het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Frankrijk.

Door dit partnerschap zullen beide entiteiten hun sterke punten en ervaringen inzetten om de groei van de particuliere sector in het Caribisch gebied te bevorderen, wat zal leiden tot economische ontwikkeling en een betere concurrentiepositie in de wereld. Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal in het zakelijke landschap van de regio en opent deuren naar mogelijkheden waarvan zowel het Caribisch gebied als Frankrijk zullen profiteren.