Caribbean Export belooft steun voor het creëren van 400.000 banen in een decennium na Caribisch Investeringsforum

Het Caribbean Investment Forum, een baken voor economische groei en innovatie, werd vorige week nog afgesloten met de toezegging van het Caribbean Export Development Agency om de komende tien jaar 400.000 banen te helpen creëren. Deze ambitieuze doelstelling getuigt van de toewijding van de regio aan het stimuleren van economische groei en innovatie. Deelnemers op hoog niveau uit de regio en daarbuiten, waaronder deelnemers van instellingen, riepen allen op tot “A Bold New Caribbean” om banen en kansen te creëren voor de Caribische bevolking.

Tijdens de Fireside Chat, tussen Dr. Brathwaite, Founding Managing Partner van Celesta Capital, en JoEllen Laryea, Manager of Communications, Partnerships, and Advocacy bij Caribbean Export, gaf Dr. Brathwaite waardevolle inzichten in het ontsluiten van innovatie en investeringen in het Caribisch gebied, waarbij hij een centrale rol speelde in het vormgeven van dit doel.

Dr. Brathwaite legde de nadruk op verschillende belangrijke gebieden:

Samenwerkend ecosysteem: Dr. Brathwaite onderstreepte de noodzaak van het opbouwen van een samenwerkend ecosysteem in het Caribisch gebied. Samenwerking tussen overheden, universiteiten, bedrijven en investeerders kan een ondersteunende omgeving creëren voor startups en ondernemers.

Onderwijs en talentontwikkeling: Hij benadrukte het belang van investeren in onderwijs en talentontwikkeling, vooral op het gebied van technologie en ondernemerschap. Het ontwikkelen van geschoolde arbeidskrachten is cruciaal om de kansen te benutten die disruptieve technologieën bieden.

Toegang tot kapitaal: Dr. Brathwaite erkende dat toegang tot kapitaal een uitdaging blijft in het Caribisch gebied. Hij moedigde de regio aan om innovatieve financieringsmechanismen te onderzoeken, waaronder durfkapitaal en angel investing, om startende ondernemingen te ondersteunen.

Bouwen op lokale sterke punten: Dr. Brathwaite stelde voor om gebruik te maken van lokale sterke punten en middelen om innovatie in het Caribisch gebied te stimuleren. De nabijheid van de Verenigde Staten kan bijvoorbeeld een voordeel zijn voor startende technologiebedrijven die willen uitbreiden naar Noord-Amerikaanse markten.

Regelgeving: Hij benadrukte de noodzaak van een gunstig regelgevingsklimaat dat innovatie en ondernemerschap aanmoedigt. Duidelijke en ondersteunende regelgeving kan investeringen aantrekken en de groei van bedrijven bevorderen.

Het streven van Caribbean Export om 400.000 banen te creëren sluit perfect aan bij het Caribbean Investment Forum 2023, dat de veelzijdige aanpak benadrukt die nodig is om innovatie en investeringen in het Caribisch gebied te ontsluiten. Samenwerking, onderwijs, toegang tot kapitaal, het benutten van lokale sterke punten en een ondersteunend regelgevend kader dragen allemaal bij aan het bloeiende innovatie-ecosysteem van de regio.

Dit visionaire doel geeft een duidelijke richting aan voor de regio en bevordert een omgeving die ondernemerschap, innovatie en het creëren van banen stimuleert. Caribbean Export is, met zijn niet aflatende inzet, klaar om het voortouw te nemen bij het stimuleren van economische groei en transformatie in het Caribisch gebied.

Om in de komende 10 jaar 400.000 banen te creëren, zal Caribbean Export zich samen met haar partners richten op belangrijke strategieën die de ontwikkeling van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s) ondersteunen door middel van financiële hulp, training en initiatieven voor markttoegang. Daarnaast zal Caribbean Export investeringen blijven stimuleren in cruciale sectoren zoals infrastructuur, veerkrachtige landbouw en agribusiness, en de overgang naar groene energie. Strategische samenwerking met internationale partners en het stimuleren van regionale handel zullen exportgerichte bedrijven en het creëren van banen verder stimuleren. De projecten van het Caribisch Investeringsforum vormen de kern van deze strategie, omdat deze initiatieven de regionale groei en ontwikkeling bevorderen.

Het Agentschap zag het Caraïbisch Investeringsforum als een katalysator voor economische groei en innovatie, die ondernemers, investeerders en deskundigen uit de sector samenbrengt om mogelijkheden te verkennen, innovatieve ondernemingen te presenteren en ideeën uit te wisselen.

Ga voor meer informatie naar de officiële website van het Caribbean Investment Forum op https://www.caribbeaninvestmentforum.com.