Caribbean Export en de Europese Unie lanceren het Regionale Ontwikkelingsprogramma voor de Private Sector III

In een belangrijke stap om de Caribische private sector te versterken, hebben de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) en de Europese Unie (EU) hun verbintenis geformaliseerd met de ondertekening van een nieuwe overeenkomst, die de start inluidt van het Regional Private Sector Development Programme III.

Het nieuwe Regionale Ontwikkelingsprogramma voor de Particuliere Sector III (RPSDP), met een totale medegefinancierde begroting van 12 miljoen euro (EU-bijdrage 8 miljoen euro) voor vier jaar, bouwt voort op de vorige programma’s, pakt de kritieke uitdagingen aan waarmee de particuliere sector in de regio wordt geconfronteerd en stimuleert economische veerkracht en groei. Dit programma is een duidelijk voorbeeld van hoe de Europese Unie de Global Gateway-strategie in het Caribisch gebied uitvoert. De Global Gateway is het aanbod van de EU om de bestaande investeringskloof op het gebied van eerlijke, groene en digitale transitie te overbruggen door overheidsfinanciering van de EU te gebruiken als hefboom voor particulier kapitaal en investeringen in projecten die belangrijke doelstellingen van het overheidsbeleid realiseren.

Tijdens de ondertekeningsceremonie op 23 november 2023 in de residentie van de ambassadeur van de Europese Unie in Barbados benadrukte Myriam Ferran, adjunct-directeur-generaal Internationale Partnerschappen van de Europese Commissie, dat “de Europese Unie meer zaken wil doen met het Caribisch gebied op belangrijke gebieden als schone en duurzame energie, vervoersinfrastructuur, digitale transformatie, gezondheid en onderwijs”.

Ze benadrukte verder dat “de Europese Unie de voorkeurspartner van de regio wil zijn. En daarvoor stelt de EU niet alleen financiële steun ter beschikking aan de regio, maar ook een combinatie van investeringen in harde infrastructuur met flankerende maatregelen in de regelgeving, verbetering van het ondernemings- en investeringsklimaat, ontwikkeling van menselijk kapitaal en het opbouwen van een veiligere wereldwijde toeleveringsketen”.

Caribbean Export is al bijna dertig jaar een betrouwbare uitvoerende partner van de Europese Unie en blijft zich inzetten voor economische transformatie door ontwikkeling van de particuliere sector. Dit nieuwe RPSDP III legt meer nadruk op de gebieden die de regionale ontwikkeling kunnen versnellen. Deze aandachtsgebieden omvatten groene economie en digitale transitie; toegang tot financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen door uitbreiding van het financiële aanbod; en uitbreiding van handel en investeringen in het kader van de economische partnerschapsovereenkomst tussen Cariforum en de EU.

Deodat Maharaj, Executive Director van Caribbean Export benadrukte het cruciale belang van de private sector voor de ontwikkeling van de regio: “De private sector is de voorhoede van de Caribische economieën en het versterken ervan is cruciaal voor duurzame ontwikkeling en veerkracht.” Hij zei verder: “Dit programma is een transformatieve stap in de richting van het opbouwen van een veerkrachtigere private sector, het stimuleren van innovatie en het ontsluiten van het enorme potentieel voor handel en investeringen in de Caribische regio.”

Het programma erkent de cruciale rol van de privésector, met inbegrip van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s), in het aanjagen van economisch herstel en groei, en probeert structurele belemmeringen binnen bedrijfsecosystemen weg te werken. Deze omvatten knelpunten in de regelgeving, beperkte toegang tot financiering, ontoereikende bedrijfsondersteunende organisaties en lacunes in de kritieke infrastructuur.

Het RPSDP III is gericht op het ondersteunen van het concurrentievermogen, de diversificatie en het exportpotentieel van bedrijven, met een sterke focus op groene transitie en digitale transformatie.

Dit uitgebreide programma omvat een overgang naar groene praktijken en bedrijfsmodellen. Centraal in haar visie staat de empowerment van KMO’s, met een focus op het verbreden van financiële landschappen door middel van aandelenfinanciering, durfkapitaal en angel investing. Daarnaast beoogt RPSDP III handel en investeringen te stimuleren door de technische capaciteit voor EU-handelsnormen te versterken en robuuste B2B-betrekkingen te bevorderen, waardoor een wederzijds voordelige relatie tussen het Caribisch gebied en de EU tot stand komt in het kader van de economische partnerschapsovereenkomst.

Als katalysator voor economische transformatie luidt het Regional Private Sector Development Programme III een nieuw tijdperk in voor de Caribische private sector, die klaar is om uitdagingen te overwinnen, duurzaamheid te omarmen en ongekende mogelijkheden voor groei, innovatie en internationale samenwerking te ontsluiten.