Caribbean Export presenteert Dominicaanse bedrijven die zijn toegekend in het kader van haar subsidieprogramma’s

  • Dertien bedrijven in de Dominicaanse Republiek krijgen financiële steun van Caribbean Export.
  • Drie bedrijven: Fátima Polanco 3 Styles, Miel Noelia en Fábrica de Chocolate Artesanal Chocolala, vertegenwoordigers van respectievelijk de ambachtelijke en agrarische productiesectoren, zullen subsidies ontvangen via het Direct Support Grant Program (DSGP).
  • Nog eens tien (10) bedrijven zijn ontvangers via het Dominican Republic Grant Support Program (DRGS): IB Systems, Global Resources, AVACOMP Corporation, DECA Systems, Definite Chocolate, Caribbean Biotech Labs, HostSeven, Producciones PSEI (Monteadita Agroecológica), Apiarios De Peña & Excellet Integriteitsoplossingen.

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) is de enige regionale handels- en investeringsbevorderende organisatie van ACS-landen (Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan) en richt zich op de ontwikkeling van een veerkrachtig Caribisch gebied door het creëren van innovatieve en impactvolle programma’s ter ondersteuning van de particuliere sector .

Caribbean Export heeft in oktober 2021 het Dominican Republic Grant Support Program (DRGS) gelanceerd, dat op niet-terugbetaalbare basis directe steun biedt aan kleine bedrijven om de uitdagingen van de Covid-19-pandemie het hoofd te bieden en wordt gefinancierd door de Europese Unie via het 11e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). De DRGS vormde een aanvulling op het bestaande Direct Support to Grant Program (DSGP) en bood Dominicaanse bedrijven nog eens 100.000 dollar extra.

Tijdens de presentatie, gehouden in het Hotel Intercontinental Real Santo Domingo, vertelde de heer Leo Naut, plaatsvervangend uitvoerend directeur bij Caribbean Export, dat ze het Regional Private Sector Development Program (RPSDP) implementeren dat door de Europese Unie wordt gefinancierd in het kader van het 11e Europese Ontwikkelingsfonds ( EDF): “De algemene doelstelling van het RPSDP is het scheppen van banen, met name voor jongeren, vrouwen en inheemse groepen, en de algemene vermindering van armoede in de CARIFORUM-staten door middel van specifieke interventies die nieuwe en innovatieve kaders bieden voor groei en ontwikkeling ”.

Het Direct Support Grant Program (DSGP) richt zich op het verlenen van directe hulp aan bedrijven in CARIFORUM-landen*. Tot op heden hebben 149 bedrijven subsidies gekregen via het programma, waaronder drie Dominicaanse bedrijven Fátima Polanco 3 Estilos, Miel Noelia en Fábrica de Chocolate Artesanal Chocolala, uit de ambachtelijke en agroverwerkende sectoren in deze laatste ronde. De Dominicaanse bedrijven zullen gezamenlijk zo’n € 80.540,00 ontvangen om projecten over een periode van 6 maanden uit te voeren.

Onder de DRGS zullen tien (10) extra bedrijven subsidies ontvangen om projecten uit te voeren gedurende een periode van 4 maanden. De bedrijven uit de agro-industriële productiesectoren, gezondheid en welzijn, informatietechnologie en communicatie (ICT’s) en productie, hebben USD $ 98.500,00 ontvangen, zijn: IB Systems, Global Resources, AVACOMP Corporation, DECA Systems, Definite Chocolate, Caribbean Biotech Labs , HostSeven, Producciones PSEI (Monteadita Agroecológica), Apiarios De Peña & Excellet Integrity Solutions.

Dhr. Luís Araque de Juan, hoofd van de commerciële afdeling van de delegatie van de Europese Unie in de Dominicaanse Republiek (DUE), en de vice-minister van Internationale Samenwerking van het ministerie van Economie, Planning en Ontwikkeling (MEPYD), mevr. Olaya Dotel Caraballo maakte welkomstwoorden om de geselecteerde bedrijven te feliciteren.

Viceminister Dotel benadrukte het belang van kleine en middelgrote ondernemingen als primaire bron van werkgelegenheid en een belangrijke leverancier van goederen en diensten voor een groot deel van de bevolking, die sterk is getroffen door de Covid-19-pandemie. Ze wees er ook op dat het subsidieprogramma in overeenstemming is met de prioriteiten van de Dominicaanse regering, die zich inzet voor het ondersteunen van kmo’s op weg naar herstel en verschillende maatregelen heeft genomen om dit te bereiken.

Dit omvat de ondertekening van het Grote Nationale Pact van MSME’s, dat vorige week werd ondertekend door PROMIPYME en het ministerie van Industrie en Handel, onder voorzitterschap van president Luís Abinader, om prioriteit te geven aan het sociale en economische belang van deze sector. Vice-minister Dotel erkende de bijdragen van de Europese Unie en Caribbean Export ten behoeve van het land, evenals de openbare en particuliere instellingen die hebben bijgedragen aan het proces van deze oproep tot het indienen van voorstellen. Ten slotte feliciteerde ze de begunstigde bedrijven, die afkomstig zijn uit sleutelsectoren voor de economische ontwikkeling van het land.

Regio doelstellingen

Naut verklaarde dat deze programma’s in overeenstemming zijn met de doelstellingen die zijn uiteengezet in de Sustainable Development Goals (SDG’s) die zijn overeengekomen door alle staten van de internationale gemeenschap, met name de doelstellingen met betrekking tot gendergelijkheid, betaalbare en schone energie, waardig werk en economische groei en het verminderen van ongelijkheid. ”De particuliere sector speelt een cruciale rol bij het helpen van het Caribisch gebied om deze doelen te bereiken, en zo het uiteindelijke doel van armoedebestrijding en duurzame economische groei te bevorderen”, zei hij.

Het Caribisch gebied wordt momenteel, samen met de rest van de wereld, geconfronteerd met de pandemie van het coronavirus (COVID-19), omdat de mensen, de gemeenschap en het bedrijfsleven door deze crisis worden bedreigd. In haar inzet voor de ontwikkeling van de particuliere sector in de regio, erkent Caribbean Export dat haar steun nu en na deze crisis van vitaal belang is, vooral voor kleine bedrijven die zich moeten aanpassen aan herstel.