Suriname bevordert relaties met Caribische export om handel te stimuleren

  • Delegatie van de regering van Suriname voert gesprekken op hoog niveau met Caribbean Export
  • Suriname vestigt een regionaal distributiecentrum in Barbados
  • Caribbean Export zet zich in om Surinaamse bedrijven te ondersteunen met een reeks op maat gemaakte interventies

HE Albert Ramdin, Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Zaken en Internationale Samenwerking onderstreepte de enorme kans voor export tijdens een ontmoeting op hoog niveau tussen de regering van Suriname en de Caribbean Export Development Agency op donderdag 7 april op het hoofdkantoor van de Agency in Barbados.

De delegatie, waaronder ZE Armand Achaibersing, Minister van Financiën en Planning en ZE Parmanand Sewdien, Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, heeft samen met andere hoge regeringsfunctionarissen en vertegenwoordigers van de Surinaamse particuliere sector getracht het kader en de ondersteunende mechanismen te scheppen om de export naar Barbados en het bredere Caribisch gebied door hun samenwerking met het regionale ontwikkelingsagentschap voor export te verdiepen.

“Caribische export is zeer noodzakelijk … omdat we proberen onze economie opnieuw op te starten[and] export is daar een belangrijk onderdeel van” vertelde Min. Ramdin.

Met kansen in de export van voedselproducten uit Suriname Min. Ramdin deelde zijn visie voor de oprichting van een regionaal distributiecentrum in Barbados dat de Caribische interne markteconomie (CSME) kan benutten en de integratie van de regio kan ondersteunen.

“Als verwerkingszone is het een groot voordeel voor Suriname omdat het inkomen, exportmogelijkheden, werkgelegenheid zal creëren … en alleen door samen te werken geloven we dat de landen in het Caribisch gebied beter kunnen presteren” deelde Min. Ramdin.

Tijdens de vergadering Min. Ramdin sprak ook de noodzaak uit om niet-tarifaire belemmeringen weg te nemen om regionale handel te vergemakkelijken en het is te hopen dat verbeterde betrekkingen met Caribbean Export meer Surinaamse bedrijven in staat zullen stellen gebruik te maken van de steun die beschikbaar is via de reeks interventies van het Agentschap die door de Europese Unie worden gefinancierd via de 11e EOF (Europees Ontwikkelingsfonds) Regionaal ontwikkelingsprogramma voor de particuliere sector.

Uitvoerend directeur bij Caribbean Export Deodat Maharaj, deelde zijn enthousiasme voor de hernieuwde betrokkenheid bij Suriname, aangezien het Agentschap zich richt op het wereldwijd bevorderen van de Caribische handel en het sturen van buitenlandse directe investeringen in de regio.

“We zijn verheugd om met onze Surinaamse tegenhangers samen te werken om het exportconcurrentievermogen van de particuliere sector op te bouwen en buitenlandse directe investeringen in Suriname aan te trekken”

De regering van Suriname zal de komende maanden het Suriname Investment and Trade Agency (SITA) oprichten om de particuliere sector van het land te ondersteunen. Caribbean Export heeft zich ertoe verbonden met Suriname samen te werken om een reeks interventies te coördineren, waaronder een investeringsforum, workshops over de EPA om het begrip in de particuliere sector te vergroten en de ontwikkeling van verbeterde handelsplatforms zoals e-commerce. Daarnaast wordt in het laatste kwartaal van het jaar een conferentie van de creatieve industrie ingepland om de handel in de culturele, creatieve en jeugdsector te stimuleren.