Enorme economische voordelen te behalen bij de overgang naar hernieuwbare energie

 • De overgang naar een groene economie kan 400.000 banen opleveren in het Caribisch gebied
 • Investeerders hebben politieke stabiliteit en beleidscontinuïteit nodig om te kunnen investeren in langetermijnprojecten voor hernieuwbare energie
 • Trinidad en Tobago krijgt binnenkort (eind november) een routekaart voor waterstof naar een volledig koolstofvrije energie-industrie in de komende 40 jaar.
 • Consultant zegt dat de samenleving moet erkennen dat de energietransitie doorgaat – ze zal nooit stoppen
 • Vanaf de kleuterschool is onderwijs over klimaatverandering van cruciaal belang
 • Eigenaar van kleine bedrijven zegt dat het financieel niet haalbaar is om groen te gaan zonder stimulansen

De CARICOM-lidstaten hebben zich ertoe verbonden om tegen 2027 47% van hun elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te halen. Dit vergt miljarden aan investeringsdollars. Hoe kan de regio duurzame energie aantrekkelijk maken voor investeerders? En waarom zou het Caribisch gebied deze last op zich moeten nemen wanneer de totale bijdrage van CARICOM aan de mondiale uitstoot van broeikasgassen uiterst gering is?

Op het onlangs gehouden Caribisch Investeringsforum (CIF) werden overtuigende argumenten aangevoerd voor de enorme economische voordelen die de regio zou ondervinden van een overgang naar het gebruik van hernieuwbare energie.

Carla Barnett, secretaris-generaal van CARICOM, waarschuwde dat klimaatverandering een existentiële bedreiging vormt voor eilandstaten. “Om het te bestrijden moeten we dringend bouwen aan ecologische en economische veerkracht.” Het opbouwen van een robuuste hernieuwbare-energiesector biedt ook kansen voor economische transformatie, zei zij, en zij merkte op dat de sectoroverschrijdende impact van de energietransitie in het Caribisch gebied:

 1. de regio minder afhankelijk maken van energie en minder blootstellen aan energieprijsschokken;
 2. begrotingsruimte te creëren en de druk op de deviezenreserves van de landen te verlichten;
 3. nieuwe en meer flexibele energie en andere milieudiensten te leveren aan commerciële en industriële consumenten;
 4. nieuwe mogelijkheden bieden voor investeerders om een stabiel rendement op de ontwikkeling van infrastructuur te ontvangen? investeringen; en
 5. nieuwe energiedienstenbedrijven te creëren en daarbij nieuwe werkgelegenheid te scheppen.

Deodat Maharaj, uitvoerend directeur van Caribbean Export, sloot zich hierbij aan: “Een overgang naar een groene economie biedt de ideale gelegenheid om de druk op de deviezenreserves te verlichten en de blootstelling aan de prijsvolatiliteit op de internationale energiemarkten, die we nu zien, te beperken. Even belangrijk is dat de overgang de economische groei kan stimuleren door de marginale kosten van energie voor de particuliere sector te verlagen en de totale energie-intensiteit te verlagen.”

Bovendien merkte hij op dat in een gezamenlijk door de Internationale Arbeidsorganisatie en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank gepubliceerd rapport over 2020 wordt geschat dat een overgang naar een groene economie ongeveer 400.000 banen zal helpen creëren, wat een grote stimulans voor onze economieën betekent.”

Het International Renewable Energy Agency heeft ook geschat dat voor elke dollar die in de energietransitie wordt geïnvesteerd, het BBP in de regio 93 cent meer zal groeien dan bij een business-as-usual scenario, aldus Maharaj.

Maar hoe zal de regio de miljarden dollars financieren die nodig zijn om de nodige projecten uit te voeren? Dit was de focus van de rondetafelconferentie over hernieuwbare energie, getiteld Energietransitie: Duurzame energie aantrekkelijk maken voor investeringen door de particuliere sector, op dag 3 (11 november 2022) van het Caribisch Investeringsforum, dat werd gehouden in het Hyatt Regency in Trinidad en georganiseerd door de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) in samenwerking met de regering van Trinidad en Tobago, CARICOM, de Caribische Ontwikkelingsbank en de Caribbean Association of Investment Promotion Agencies, met steun van de Europese Unie.

De sprekers bestonden uit:

 • Moderator – Dr Damie Sinanan, Manager – Concurrentievermogen & Exportbevordering, Caribbean Export
 • Vernon Paltoo, voorzitter – National Energy Corporation T&T (NEC)
 • Federico Fische, regionaal coördinator, PFAN: Latijns-Amerika en het Caribisch gebied Adviesnetwerk voor particuliere financiering
 • Jari Aaltonen, Manager – Bloom Cluster
 • Michael McQuilkin, Manager-Investment Banking, Republic Bank

“NEC heeft samengewerkt met de IDB en tegen het einde van deze maand (november) zullen we de waterstofroutekaart van T&T lanceren, die het kader zal vormen voor de manier waarop T&T in de komende 40 jaar een koolstofvrije energie-industrie zal bereiken”, aldus Paltoo. “Dit is een langetermijnplan dat begint met energie-efficiëntie, dan hernieuwbare energie en uiteindelijk decarbonisatie en vraagt om partnerschap tussen de particuliere en de openbare sector”, vervolgde Paltoo.

Hij voorspelde dat Trinidad en Tobago in de nabije toekomst een producent en exporteur van waterstof zal zijn en onthulde dat de petrochemische, energie- en elektriciteitsindustrie van het land naar schatting 25 gigawatt aan energie nodig zal hebben: “We hebben vastgesteld dat windenergie op zee de meest redelijke optie is om dit te bereiken. Verdere studies moeten nog worden uitgevoerd, voegde hij eraan toe.

McQuilkin van Republic Bank zei dat het rendement van duurzame energieprojecten “aantrekkelijk en zeer langlopend is”. maar de projecten zijn zeer kostbaar, zodat een investeerder het vertrouwen moet hebben dat de algemene financiële structuur op lange termijn zal zijn en dat er politieke stabiliteit nodig is om ervoor te zorgen dat de investeringsbeslissingen niet worden teruggedraaid. Hij hoopte ook dat de regionale verwerkende industrie kansen zou krijgen en hij suggereerde de noodzaak van opleiding en begeleiding voor de lokale bevolking om deel te nemen aan de voordelen van investeringen in hernieuwbare energie.

Een kleine ondernemer in het publiek wees erop dat de kapitaalkosten voor de overgang voor een klein bedrijf wel eens te hoog zouden kunnen uitvallen. Hij schatte dat de omschakeling van zijn wagenpark op CNG meer dan 70.000 TT$ zou kosten. “Worden er stimuleringsmaatregelen overwogen voor kleine, hyperlokale bedrijven zoals het mijne? vroeg hij aan Paltoo.

Fische zei dat de samenleving moet begrijpen dat de energietransitie niet alleen noodzakelijk is, maar ook nooit ophoudt. De cultuur moet veranderen om dat idee te ondersteunen, zei hij. “De technologie zal de overgang voor altijd verplaatsen,” zei hij.

Paltoo onderschreef het standpunt dat de bevolking moet begrijpen dat energietransitie nodig is “om de continuïteit van het leven zoals wij dat kennen te waarborgen” en adviseerde dat onderwijs van cruciaal belang is, van de vroege kinderjaren tot de universiteit, om dit te bereiken.

Het inaugurele Caribische Investeringsforum, dat een paradepaardje op de kalender van Caribbean Exports moet worden, vond plaats in Port of Spain, Trinidad, van 8 tot 11 november 2022. Het evenement op hoog niveau, gericht op het bedrijfsleven, bracht belangrijke regionale besluitvormers, vernieuwers en ondernemers in contact met ‘s werelds meest invloedrijke investeerders om de investeringsmogelijkheden in de hele regio te verkennen. Het diende ook als lanceerplatform voor thought leaders die de voordelen van de pioniersvoordelen in deze zich ontwikkelende ruimte willen benutten. Onder het thema Building A SMARTer, GREENer Caribbean richtten de belanghebbenden zich met name op investeringsmogelijkheden in technologie, landbouw, hernieuwbare energie, vervoer en logistiek en innovatie. Deze projecten zullen het leven van meer dan 30 miljoen Caribische mensen in de landen van de regio verbeteren.