Vooruitgang boeken met het handels- en investeringspartnerschap tussen Afrika en het Caribisch gebied

Het is goed om te zien dat er beweging is om het handels- en investeringspartnerschap tussen Afrika en het Caribisch gebied te verdiepen. De Africa Export Import Bank heeft onlangs aangekondigd een kantoor te openen op Barbados en heeft 1,5 miljard dollar toegezegd om een handelspartnerschap met het Caribisch gebied te bevorderen. Dit volgt op het AfriCaribisch handels- en investeringsforum dat afgelopen september in het Caribisch gebied plaatsvond. Wij moeten dit momentum vasthouden omdat het hoog tijd is dat wij voortbouwen op onze onlosmakelijke en diep verweven geschiedenis en banden met Afrika ten behoeve van zowel het Afrikaanse als het Caribische volk.

Om concrete vooruitgang te boeken, moet er echter veel werk worden verzet. Volgens de handelskaart van het Internationaal Handelscentrum (ITC) vertegenwoordigde de Afrikaanse uitvoer naar de CARICOM-landen en de Dominicaanse Republiek in 2021 slechts 0,001% van de totale Afrikaanse uitvoer. Voor ons in de regio gaat onze export, als percentage van de totale export, slechts 1,4% naar Afrika, waarbij aardolieproducten het belangrijkste handelsverkeer vormen tussen CARICOM en West-Afrika, met name met Gabon en Ghana. . In wezen wordt de beperkte handel die wij met Afrika hebben, gedomineerd door slechts enkele producten en een klein aantal landen. Dan rijst de vraag hoe wij onze handels- en investeringsbetrekkingen met Afrika op een hoger plan kunnen brengen door gebruik te maken van onze uitstekende intermenselijke, historische en culturele banden, gezien de bestaande handelspatronen en de omvang van de handel.

Om te beginnen moet het Caribisch gebied bij het herdefiniëren van deze relatie een forensische focus hebben. Ten eerste moeten we erkennen dat Afrika geen monoliet is. Er zijn 54 landen op dit uitgestrekte continent met grote verschillen in regio’s en subregio’s. Alleen al wat taal betreft en naast de vele lokale, nationale en regionale varianten, spreken grote delen van Afrika Engels, Frans en Portugees. Neem nu een land als Tanzania, waar ik in mijn eerste periode op het continent heb gediend en gewoond, met meer dan 120 etnische groepen en dialecten. Nigeria, het grootste land van het continent, is nog complexer, evenals Zuid-Afrika, een van de twintig rijkste economieën ter wereld. Daarom is het voor ons in het Caribisch gebied, als kleine regio die te maken heeft met een uitgestrekt continent, belangrijk te erkennen dat wij weliswaar politiek gezien meer betrekkingen met Afrika willen, maar dat wij ons op economisch gebied in eerste instantie op minder landen moeten richten.

Ten tweede moeten we dus beginnen waar onze sterke punten liggen, we moeten voortbouwen op de bestaande basis die we in West-Afrika hebben. Sommige bedrijven zoals Republic Bank Ltd hebben een gevestigde aanwezigheid. Evenzo werd op het gebied van financiële technologie een partnerschap gevormd tussen Barbados Global Integrated FinTech Solutions (GIFTS), iPay Anywhere (iPay) en TelNet, een Nigeriaans digitaal transformatiebedrijf, dat uiteindelijk toegang zal geven tot 200 miljoen klanten via de TelNet-database. Aan de andere kant werkt GIFTS samen met het in Ghana gevestigde fintechbedrijf Zeepay om Barbadians Zeemoney aan te bieden, de mobiele portemonnee waarmee gebruikers geld kunnen overmaken naar andere gebruikers van het Zeemoney-platform. Dit is het perfecte voorbeeld van de wederzijdse mogelijkheden die tussen de twee regio’s bestaan en het voordeel van een duidelijke focus die door concrete actie wordt versterkt. Succes roept succes op en legt de sterkste basis voor een groeiend partnerschap.

Ten derde moeten we overgaan van een traditionele representatiebenadering van de diplomatie naar een commerciële benadering, waarbij we voortbouwen op bestaande diplomatieke betrekkingen en nieuwe creëren. Enkele Caribische landen zijn reeds op deze weg begonnen. Dit kan echter niet individueel en ad hoc gebeuren, maar moet deel uitmaken van een coherente en systematische aanpak van de commerciële diplomatie. Daarmee samenhangend is het opbouwen van relaties met landen in Afrika die vergelijkbaar zijn met onze omvang en die gemeenschappelijke zorgen hebben over zaken als klimaatkwetsbaarheid en de behoefte aan concessionele financiering. Eilandstaten en kleine staten op het continent zoals de Seychellen, Mauritius, Botswana, Sierra Leone en Namibië zullen natuurlijke bondgenoten en voorvechters voor ons zijn in het heiligdom van de Afrikaanse besluitvorming in de Afrikaanse Unie en elders.

In de toekomst hebben we de keuze om op de oude voet verder te gaan en stapsgewijs te werk te gaan, waardoor opnieuw een kans verloren gaat. Een andere mogelijkheid is een agenda voor transformatie die de handels- en investeringsbetrekkingen met Afrika een nieuwe vorm kan geven. Omdat ik in Afrika heb gewoond, gediend en veel heb gereisd, heb ik uit de eerste hand de enorme mogelijkheden voor ons gezien in deze tijd van opkomend Afrika. Om onze relatie naar dit volgende niveau te tillen, moeten we ons blijven concentreren op het uitbouwen van bestaande relaties en het smeden van belangrijke partnerschappen op het continent.

Deodat Maharaj is the Executive Director of the Caribbean Export Development Agency and can be reached at: dmaharaj@carib-export.com