Investeringsmogelijkheden in het Caribisch gebied op het Caribisch Investeringsforum 2023

Het Caribbean Investment Forum 2023, een vooraanstaand evenement gericht op het promoten van investeringsmogelijkheden in het Caribisch gebied, vindt plaats van 23 tot 25 oktober in het luxueuze Royal Atlantis Hotel in Nassau, op de Bahama’s. Het evenement wil het potentieel van het Caribisch gebied als centrum voor duurzame ontwikkeling, innovatie en economische groei onder de aandacht brengen.

Het forum wordt georganiseerd door de bekroonde handelspromotieorganisatie Caribbean Export Development Agency en zal regeringsleiders, industrieleiders, ministers en investeerders uit de hele wereld bijeenbrengen om de investeringsvooruitzichten in het Caribisch gebied te bespreken en te verkennen. Met als thema “Een gedurfd nieuw Caribisch gebied” zal het forum licht werpen op de inspanningen van de regio om buitenlandse investeringen aan te trekken en economische transformatie te bevorderen.

Executive Director van Caribbean Export, Deodat Maharaj, benadrukte de immense investeringsmogelijkheden in het Caribisch gebied tijdens een recent interview met De Europese. Maharaj legde de nadruk op drie belangrijke sectoren als voornaamste investeringsprioriteiten: landbouw met een focus op technologie, overgang naar een groene economie en innovatie en digitalisering. Hij benadrukte dat het rijke potentieel van het Caribisch gebied op het gebied van landbouwinnovatie de rekening van de regio voor de invoer van voedsel aanzienlijk zou kunnen verlagen en zelfvoorziening en economische groei zou kunnen bevorderen.

Maharaj benadrukte verder de bereidheid van het Caribisch gebied om het digitale tijdperk te omarmen, waardoor het een uitnodigende bestemming wordt voor bedrijven op het gebied van technologie en innovatie. Hij wees ook op de inzet van de regio om een groene economie op te bouwen om klimaatverandering tegen te gaan, en bood stimulansen voor investeerders die geïnteresseerd zijn in duurzame initiatieven.

“De Caraïben zijn een zee van stabiliteit in een wereld van onzekerheid,” zei Maharaj, en hij benadrukte de politieke stabiliteit, het goede bestuur en de goed opgeleide beroepsbevolking van de regio als belangrijke factoren die het een aantrekkelijke investeringsbestemming maken. Hij merkte op dat de alfabetiseringsgraad van de Caraïben (ongeveer 96%) en de nadruk op onderwijs een sterke basis vormen voor de groei en ontwikkeling van bedrijven.

Het Caribbean Investment Forum 2023 biedt een platform voor deelnemers om meer te weten te komen over het groeipotentieel, de investeringsstimulansen en het bedrijfsvriendelijke klimaat van het Caribisch gebied. Het zal dienen als een gelegenheid voor netwerken, kennisuitwisseling en samenwerking tussen lokale en internationale belanghebbenden.

Met als doel een consistente groei van 15% tot 20% in directe buitenlandse investeringen in de komende jaren, richt de Caribbean Export Development Agency zich op het bouwen van een sterke basis voor economische veerkracht en ontwikkeling.

Investeerders, beleidsmakers en industrieleiders die de investeringsmogelijkheden in het Caribisch gebied willen verkennen, worden aangemoedigd om deel te nemen aan het Caribbean Investment Forum 2023. Ga voor meer informatie en om je in te schrijven voor het evenement naar de officiële website op http://www.caribbeaninvestmentforum.com

*Het Caribbean Investment Forum 2023 wordt georganiseerd door de Caribbean Export Development Agency om investeringsmogelijkheden en economische groei in het Caribisch gebied te bevorderen. Het evenement vindt plaats van 23 tot 25 oktober in het Royal Atlantis Hotel in Nassau, op de Bahama’s.*