Beheerdersdemo

Het Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) zal in samenwerking met de Caribbean Association of Investment Promotion Agencies (CAIPA), het CARICOM-secretariaat en de Caribbean Development Bank een Caribbean Investment Forum organiseren in Trinidad en Tobago op 8-11 november 2022. (tentative dates).

De organisatie van het forum zal dienen om

  • Generate investment into priority sectors in the Caribbean;
  • Partnerschappen aangaan met belangrijke bedrijfsentiteiten, die in de loop der tijd kunnen worden voortgezet;
  • Promoot het Caribisch gebied als een plaats voor investeringen;
  • Kansen/gebieden voor investeringen onder de aandacht brengen;
  • Breng succesvolle investeringen in het Caribisch gebied onder de aandacht;
  • Betrek potentiële investeerders en financieringsinstellingen bij het bespreken van hun interesse en vereisten om te investeren in de kansen;
  • Pitch specifieke ondernemingen aan specifieke investeerders;
  • Vergroot de inbreng van het Caribisch gebied in de wereldwijde zakengemeenschap door het creëren van links met tijdschriften, nieuwsbrieven en belangrijke beïnvloeders en netwerken in die samenleving; en
  • Werken aan het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling gericht op geen armoede, geen honger, een goede gezondheid en welzijn, fatsoenlijk werk en economische groei, leven op het land en partnerschappen.

Focus for this event will be placed on presenting bankable investment opportunities in projects and sectors that are a priority for the region as it recovers from the COVID-19 pandemic and seeks to fast track the transition to a greener and SMART-er economy.

Prioritaire sectoren zijn onder meer de agribusiness (met een focus op AgTech), duurzaam toerisme (resorts en hotelontwikkeling), de blauwe economie, de groene economie (inclusief hernieuwbare energie) en logistiek en transport, om er maar een paar te noemen.

Om de effectieve uitvoering van dit evenement te ondersteunen, is een ervaren evenementbeheer- en marketingbureau nodig om de productie van het Caribbean Investment Forum – TT te ondersteunen, inclusief de ontwikkeling van de merkidentiteit en promotie van het evenement om sponsoring en kaartverkoop veilig te stellen.

Vereiste documentatie

De aanvrager moet het technische en financiële voorstel samen met het ingevulde formulier voor de verklaring van de aanvrager uiterlijk op 30 juni 2022 om 17.00 uur indienen bij mevrouw JoEllen Laryea, Senior Advisor – PR and Marketing op jlaryea@carib-export.com. Downloaden