Consultancy: Communicatie voor het Caribisch Investeringsforum op de Bahama’s

1. Relevante achtergrond

De Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) zal in samenwerking met de Europese Unie, de regering van het Gemenebest van de Bahama’s en het CARICOM-secretariaat in oktober 2023 op de Bahama’s het Caribbean Investment Forum (CIF) organiseren.

De organisatie van het forum zal dienen om

 • Generate investment into priority sectors in the Caribbean;
 • Partnerschappen aangaan met belangrijke bedrijfsentiteiten, die in de loop der tijd kunnen worden voortgezet;
 • Promoot het Caribisch gebied als een plaats voor investeringen;
 • Kansen/gebieden voor investeringen onder de aandacht brengen;
 • Breng succesvolle investeringen in het Caribisch gebied onder de aandacht;
 • Potentiële investeerders en financieringsinstellingen betrekken bij hun belangstelling en eisen om in de mogelijkheden te investeren;
 • Pitch specifieke ondernemingen aan specifieke investeerders;
 • De aanwezigheid van het Caribisch gebied in de mondiale zakenwereld vergroten door contacten te leggen met tijdschriften, nieuwsbrieven, belangrijke beïnvloeders en netwerken; en
 • Werken aan het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling gericht op geen armoede, geen honger, een goede gezondheid en welzijn, fatsoenlijk werk en economische groei, leven op het land en partnerschappen.

De nadruk bij dit evenement zal liggen op het presenteren van bankabele investeringsmogelijkheden in projecten en sectoren die een prioriteit zijn voor de regio nu deze herstelt van de COVID-19 pandemie en tracht de overgang naar een GROEN- en SMART-ere economie te versnellen.

Tot de prioritaire sectoren behoren de agribusiness (met de nadruk op AgTech), IT-diensten (digitalisering/digitale economie), de blauwe economie, de groene economie (inclusief hernieuwbare energie) en logistiek en vervoer, om er maar een paar te noemen.

Ter ondersteuning van de effectieve uitvoering van dit evenement is een ervaren marketing- en communicatiebureau nodig voor de productie van het Caribbean Investment Forum – Bahama’s, inclusief de ontwikkeling van de communicatiestrategie ter ondersteuning van de deelname aan het evenement.

2. Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van het adviesbureau is het bevorderen van het Caribisch Investeringsforum door het evenement op de internationale markt meer bekendheid te geven via doeltreffende marketing en public relations.

3. Eisen

3.1 Werkervaring

 • Aantoonbare ervaring met het beheer van evenementen met een hoog profiel, met inbegrip van communicatie (geef enig bewijs van ten minste 3 evenementen die in de afgelopen 8 jaar zijn uitgevoerd);
 • Aantoonbare ervaring met het implementeren van websites voor evenementen (geef enig bewijs van ten minste 3 evenementen die in de afgelopen 8 jaar zijn uitgevoerd);
 • Aantoonbare ervaring met het maken van evenementenmateriaal;
 • Aantoonbare ervaring met locatiemarketing;
 • Ervaring met en in het Caribisch gebied is een pluspunt.

3.2 Vereiste documentatie

 • De aanvrager moet het technische en financiële voorstel samen met het ingevulde formulier voor de verklaring van de aanvrager uiterlijk op 11 mei 2023 om 9.00 uur AST indienen bij mevrouw JoEllen Laryea, Manager (Ag) – Partnerships, Advocacy and Reporting op jlaryea@carib-export.com en een kopie sturen naar dbrathwaite@carib-export.com.