Consultancy: Ontwerp een functioneel bedrijfsplan en standaard operationele procedures

De termijn voor inzendingen is verlengd tot 17 maart 2023, 16.30 uur AST.

In het kader van het bi-nationale programma van het 11e EOF werkt Caribbean Export samen met zijn bi-nationale partners aan de ontwikkeling van een bi-nationale waardeketenstrategie voor de sector essentiële oliën en cosmetica in Haïti en de Dominicaanse Republiek om het exportpotentieel van beide landen te maximaliseren.

Als onderdeel van de strategie werden acht (8) begunstigden uit de sector in Haïti en de DR geïdentificeerd (vier (4) uit elk land), die deel zullen uitmaken van het waardeketenproject en voor elk daarvan werd een individuele strategie/een gedetailleerd actieplan opgesteld ter verbetering van de kwaliteit en het internationale concurrentievermogen, met inbegrip van mogelijke samenwerking met andere internationale instellingen.

Daarom is Caribbean Export begonnen met de uitvoering van de individuele strategieën en actieplannen voor de begunstigde bedrijven van het project.

Dit advies is ontwikkeld als antwoord op een onmiddellijke behoefte van de begunstigde onderneming Savons Des Îles.

Doelstelling

De algemene doelstelling van het advies is het bedrijf Savons Des Îles te ondersteunen bij het opstellen van een adequaat bedrijfsplan en een standaard operationele procedure (SOP) voor het bedrijf.

De adviseur(s) moet(en) op participatieve wijze een Business Plan opstellen dat is afgestemd op de strategische lijnen en actieterreinen van Savons Des Îles en waarin de huidige financiële situatie van de onderneming en de rentabiliteitsindexen worden geanalyseerd. Ook de capaciteiten van het technische team van het bedrijf versterken voor het beheer van het bedrijfsplan en de standaard operationele procedures (SOP’s).

Belangstellenden wordt verzocht de volledige taakomschrijving te lezen en een technisch en financieel voorstel elektronisch in te dienen bij Ileana Tejada, Senior Advisor – Private Sector Development & IP op itejada@carib-export.com.

De termijn voor inzendingen is verlengd tot 17 maart 2023, 16.30 uur AST.

De werktaal van dit adviesbureau is het FRANS.