Consultancy – Ontwikkeling van een standaardisatiehandleiding voor de productie van Dominicaanse chacabana’s, evenals de uitwerking van een digitale uitdraai van de gestandaardiseerde patronen.

De regeringen van de Dominicaanse Republiek en Haïti en de Europese Unie hebben het Caribisch Bureau voor exportontwikkeling (Caribbean Export) belast met de uitvoering van het onderdeel “Handel en particuliere sector” van het binationaal samenwerkingsprogramma tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek in het kader van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) FED /2018/399-379. Dit onderdeel heeft enerzijds tot doel het algemene bedrijfs- en investeringsklimaat in Haïti en de Dominicaanse Republiek te verbeteren en anderzijds het internationale imago en de perceptie van de twee landen te verbeteren.

Het programma heeft drie (3) hoofddoelstellingen:

  1. Een evenwichtiger en formeler handelsverkeer tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek bevorderen.
  2. De kwaliteit van de in de twee landen geproduceerde goederen en het concurrentievermogen van de bedrijven verbeteren door bijzondere aandacht te besteden aan de volgende drie (3) waardeketens: cacao / chocolade; etherische oliën / cosmetica; en handwerk/mode/accessoires/sieraden.
  3. Consolideren van de institutionele samenwerking tussen de ministeries die zich bezighouden met handelsaangelegenheden en de douaneadministraties, alsmede de dialoog tussen de openbare en de particuliere sector en binnen de particuliere sector.

Met het oog op de tweede doelstelling zal Caribbean Export ernaar streven de binationale waardeketen voor handwerk, mode, accessoires en juwelen te ontwikkelen en/of te versterken. Daartoe zal het Agentschap een oproep doen voor het opstellen van een standaardisatiehandleiding voor de produktie van Dominicaanse chabacana’s (technische fiche), alsmede voor het opstellen van een digitale plot van de gestandaardiseerde patronen.

Algemene doelstelling:

– Deze handleiding en het digitale patroon zullen instrumenten zijn waarin de kenmerken van de Dominicaanse chabacanas en de fabricageprocessen gedetailleerd worden beschreven. Zij zullen fungeren als instrumenten om de meest relevante gegevens over de productie van chabacanas te verstrekken. Zij zullen beknopte en nuttige informatie bevatten voor de productie- en fabricageprocessen van de chabacana’s.

Het profiel van de adviseur(s) voor dit contract is als volgt

  • Bachelor in industriële engineering, informatietechnologieën, digitale economie of aanverwante gebieden.
  • Ten minste drie (3) jaar beroepservaring met de ontwikkeling en uitvoering van studies in verband met het onderwerp van het project.
  • Ervaring met het beheer van projecten in de handel en de particuliere sector, inclusief APE;
  • Uitgebreide kennis van de Dominicaanse Republiek, kennis van de bi-nationale handel (Dominicaanse Republiek en Haïti), alsmede de regionale context van de Caribische Gemeenschap (CARICOM) en de handelsstromen in het Caribisch gebied;
  • Ervaring in de particuliere sector is een pluspunt.
  • Alle verslagen worden in het Spaans geschreven.

Aanvragers wordt verzocht de volledige taakomschrijving te downloaden en hun aanvraag uiterlijk op3 maart 2023 om 17.00 uur (Haïtiaanse tijd) in te dienen op het volgende e-mailadres: kmarseille[@]carib-export.com onder vermelding van “Technical Assistance – Standardization Manual”.