Consultancy: E-Commerce Strategie en Site Ontwikkeling Training/Coaching Diensten

Dit adviesbureau zal praktijkgerichte opleidingen van hoge kwaliteit ontwikkelen en verstrekken, en adviesdiensten verlenen aan ondernemingen bij de ontwikkeling van een strategie voor elektronische handel, de selectie van passende modaliteiten voor online-aanwezigheid, kwesties en vereisten in verband met markttoegang, marketing, klantenbinding, en andere daarmee verband houdende groeistrategieën.

Specifiek, dit initiatief zal:

  • Caribische bedrijven en BSO’s opleiden in e-handel
  • Het aantal nieuwe Caribische e-commercesites verhogen
  • Uitbreiding van het aantal Caribische producten dat via e-handel wordt verkocht
  • Verhogen van de exportverkoop via E-Commerce
  • De verkoop van Caribische producten op nieuwe markten uitbreiden
  • de BSO’s uit te rusten met vaardigheden op het gebied van e-handel als coach
  • de BSO’s en de bedrijven voorzien van de belangrijkste online E-Commerce tools die nodig zijn
  • Ontwikkeling van een online repository van alle opleidingen en informatie om bedrijven bij te staan via het e-learningplatform van Caribbean Export.
  • Ontwikkeling van E-Commerce strategieën voor bedrijven

Verwacht wordt dat door deze interventie de deelnemende bedrijven zullen worden toegerust om toegang te krijgen tot nieuwe markten en hun verkoop te verhogen door een bekwaam en zelfverzekerd gebruik van e-handel, en dat de BSO’s klaar zullen zijn om bedrijven te begeleiden en te ondersteunen bij de invoering en het bekwame gebruik van e-handelstrategieën en -instrumenten op een duurzame manier.

Daarom nodigen wij in aanmerking komende en bekwame individuele consultants of bedrijven uit voorstellen in te dienen voor het verzorgen van opleiding en coaching voor de E-Commerce site development, E-Commerce strategy and growth component van het VEAP project. De consultant zal passende en boeiende leerervaringen ontwikkelen en leveren zodat bedrijven en BSO’s de kennis en vaardigheden kunnen verwerven en ontwikkelen die nodig zijn om een passende E-Commerce-strategie te ontwikkelen, de online site-opties te analyseren en te beslissen, het bedrijf te laten groeien door middel van informatie over de doelmarkt, marketing en strategieën voor klantenbinding en -behoud, naast andere gerelateerde benaderingen.

Belangstellenden wordt vriendelijk verzocht de volledige taakomschrijving te lezen en een voorstel in te dienen waarin de methodologie en het curriculum worden uiteengezet. Daarnaast moeten een financieel voorstel en een curriculum vitae met een gedetailleerde beschrijving van de op het gebied van e-handel verrichte werkzaamheden elektronisch worden ingediend bij Phillip Jackson op het volgende adres: pjackson@carib-export.com, met kopie aan Damie Sinanan op het volgende adres : DSinanan@carib-export.com.

De deadline voor inzendingen is 29 juli 2022, 16.30 uur EST.

Om aan een aanbesteding van Caribbean Export te kunnen deelnemen, moeten alle aanvragers het formulier voor de verklaring van de aanvrager invullen en bij het agentschap indienen. https://content.carib-export.com/download/197007/