Consultancy: Eindbeoordeling van het Strategisch Plan 2021-2024 van het Caribisch Agentschap voor Exportontwikkeling

Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) is op zoek naar een consultant voor de laatste herziening van het Strategisch Plan 2021-2024. Deze evaluatie beoordeelt de effectiviteit van het agentschap bij het bereiken van zijn doelen en doelstellingen en geeft aanbevelingen voor de toekomstige strategische richting.

Het hoofddoel van dit advies is om een uitgebreide eindevaluatie uit te voeren van het Strategisch Plan 2021-2024 van Caribbean Export, waarbij de resultaten, uitdagingen en geleerde lessen worden beoordeeld. Het plan, met als thema ‘Building Business, Transforming Lives, for a Resilient Caribbean’, richtte zich op de belangrijkste uitdagingen en kansen voor het Caribisch gebied, waaronder de gevolgen van wereldwijde economische trends, klimaatverandering en de behoefte aan diversificatie en innovatie.

Het advies zal bestaan uit een gemengde methode, met een combinatie van deskresearch, kwantitatieve analyse, kwalitatieve beoordelingen en overleg met belanghebbenden. De consultant zal evalueren in hoeverre de doelstellingen van het strategisch plan zijn behaald, de belangrijkste uitdagingen identificeren, de monitoring- en evaluatiemechanismen beoordelen en beste praktijken en geleerde lessen documenteren.

Geïnteresseerden moeten de volledige terms of reference (TOR) downloaden en de vereiste documentatie zoals beschreven in de TOR indienen bij proposals@carib-export.com, uiterlijk op 06 juni 2024 om 16:30 uur AST.