Consultancy: Institutionele versterking bij het identificeren en mobiliseren van middelen

Beschrijving van interventie

Vanaf het begin is de belangrijkste financieringsbron voor Caribbean Export het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) geweest, dat door de Europese Unie (EU) aan staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) wordt verstrekt. In de loop der jaren heeft het agentschap kleine bedragen gemobiliseerd van ontwikkelingspartners, zoals de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Caraïbische Ontwikkelingsbank (CDB), het secretariaat van het Gemenebest, de Duitse Corporatie voor Internationale Samenwerking (GIZ), enzovoort. De huidige financieringsstromen zijn echter niet voldoende om de ontwikkelingsuitdagingen waarmee de regio wordt geconfronteerd adequaat aan te pakken voor de drie strategische pijlers die zijn vastgesteld in het Strategisch Plan 2021-2024 van Caribbean Export(https://strategicplan.carib-export.com/).

Bovendien heeft er een grote verschuiving plaatsgevonden in de donorfinanciering. Donoren stappen over van landen met verbeterde macro-inkomensniveaus en oormerken hun steun aan programmatische gebieden die zijn afgestemd op hun nationale prioriteiten voor ontwikkelingshulp en/of om verantwoording te vergemakkelijken. Caribbean Export wordt beïnvloed door deze trends en zal een bedrijfsmodel moeten aannemen dat gebruik maakt van een doelgericht en systematisch financieringsmechanisme, zich richt op het ontwikkelen en onderhouden van partnerschappen met de particuliere sector, gebruik maakt van de expertise van het agentschap en voortbouwt op een solide structuur die effectief gebruik maakt van de mobilisatie van middelen. Daarom is het belangrijk dat Caribbean Export zijn capaciteiten ontwikkelt en versterkt om specifieke financieringsprogramma’s van de huidige ontwikkelingspartners die in de regio investeren, te identificeren en te mobiliseren, en ook het vermogen gebruikt om partnerschappen met de particuliere sector te bedenken en te ontwikkelen die de duurzaamheid van het agentschap en de projecten en programma’s die worden uitgevoerd en die de ontwikkeling van de particuliere sector ondersteunen, mogelijk maken.

In dit kader verzoekt de Caribbean Export Development Agency (Caribbean Export) de Business ACP Technical Assistance (TA) om de capaciteiten van Caribbean Export te versterken om:

  • Identificeren van nieuwe betrokkenheidstools om nieuwe partners te identificeren en aan boord te halen die Caribbean Export’s in staat stellen om programma’s in de regio uit te voeren in overeenstemming met de strategische doelstellingen.
  • Bedenk en lanceer een tactische strategie en intern mechanisme om initiatieven voor het mobiliseren van middelen vanuit Caribbean Export te laten groeien, zodat de duurzaamheid van het agentschap en de ontwikkelde initiatieven wordt gewaarborgd.
  • Een waardevoorstel en operationele strategie ontwikkelen die Caribbean Export in staat stelt partners uit de particuliere sector van binnen en buiten de regio aan te trekken om toegang te krijgen tot financiering voor het implementeren en/of vergroten van handels-/investeringsinitiatieven in het Caribisch gebied.

Doelstelling

De algemene doelstelling van de interventie is bij te dragen aan de ontwikkeling van de particuliere sector in het Caribisch gebied.

De specifieke doelstelling van de interventie is het versterken van de capaciteiten van Caribbean Export om middelen te mobiliseren en om de duurzaamheid van de organisatie en de uitvoering van de belangrijkste programmatische gebieden die in het Strategisch Plan 2021-2024 van Caribbean Export (https://strategicplan.carib-export.com/ ) zijn beschreven, te waarborgen. Ook wordt verwacht dat de interventie zal bijdragen aan de capaciteitsopbouw van de regionale focal points van OACPS in het Caribisch gebied, zodat zij belangrijke interventies kunnen uitvoeren die op dat moment aan de behoeften van de regio voldoen en een blijvend effect hebben op de verdere ontwikkeling van het Caribisch gebied.

Inzendingen

Om te solliciteren, stuur uiterlijk 21 juli 2023 een CV naar Alicia Castillo via castillo@ibf.be en een kopie naar Charlotte Lyne via lyne@ibf.be.