UNESCO Transcultura doet een oproep voor jonge Caribische ondernemers op het gebied van handwerk binnen de culturele en creatieve industrieën.

Oproep voor een incubator voor ondernemerschap: Exportontwikkeling en marktkansen in de ambachtelijke sector.

**Context en doel**

Deze oproep tot het indienen van aanvragen wordt gelanceerd in het kader van Transcultura: integratie van Cuba, het Caribisch gebied en de Europese Unie door middel van cultuur en creativiteit, een vierjarig programma dat wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau voor Cultuur van UNESCO in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied met steun van de Europese Unie.

Het algemene doel van het programma is de culturele integratie in het Caribisch gebied te verdiepen en de samenwerking en uitwisseling tussen mensen in de regio en met de Europese Unie te versterken. Het onderdeel Ondernemerschap en starterscentrum is met name gericht op het versterken van de capaciteiten voor de ontwikkeling van nieuwe culturele projecten, zelfstandig ondernemerschap en start-up/scale-up activiteiten. De innovatieve en ondernemende projectontwikkeling die door het programma wordt ondersteund, zal de toegang van begunstigden tot nieuwe kennis, markten, managementmodellen en financieringsbronnen verbeteren.

In deze context is de incubator voor ondernemerschap: Exportontwikkeling en marktkansen in de handwerksector een online incubatorinitiatief dat een innovatief kader biedt voor exportontwikkeling en het vergroten van marktkansen. Via dit initiatief kunnen creatieve en schaalbare projectideeën binnen de ambachtelijke subsector van de Culturele en Creatieve Industrieën, die zich nog in een vroeg stadium bevinden, hun vaardigheden op het gebied van exportpromotie, nieuwe markttoegangsmogelijkheden en de opbouw van regionale netwerken versterken.

Tijdens dit programma van zes weken, van augustus 2023 tot begin september 2023, zullen de deelnemers deelnemen aan verschillende verrijkende activiteiten die zijn ontworpen om de ondernemersvaardigheden van Artisans te verbeteren:

1. Online cursus capaciteitsopbouw ondernemerschap:

Gedurende zes weken volgen de deelnemers een uitgebreide online cursus over essentiële onderwerpen zoals:

 • Product- en dienstenideeën,
 • Prijs- en marketingstrategieën,
 • Exportgereedheid en markttoegang tot nieuwe gebieden,
 • E-commerce,
 • Regionale netwerken en marktintegratie,
 • evenals pitching- en fondsenwervingstechnieken.

De cursus wordt online gegeven tussen augustus en begin september 2023, met een totale duur van achttien (18) uur. De activiteiten vinden elke donderdag plaats, drie (3) uur per dag.

2. Eén-op-één online mentoring met deskundige bedrijfsprofessionals:

Deelnemers krijgen de onschatbare kans om persoonlijke begeleiding te krijgen van ervaren bedrijfsprofessionals. Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een toegewijde mentor, die deskundig advies en ondersteuning biedt op maat van hun specifieke behoeften gedurende een periode van twee weken.

3. Online handelsbeurs:

Een hoogtepunt van het programma is een dynamische eendaagse online handelsbeurs. Tijdens dit evenement krijgen deelnemers het platform om hun opgeschaalde product- en dienstideeën te presenteren aan een doelgericht publiek. Ze zullen presentaties geven die de waarde en het unieke van hun aanbod benadrukken, terwijl ze ook potentiële nieuwe zakelijke kansen verkennen die uit het evenement kunnen voortkomen. Door deel te nemen aan deze activiteiten doen deelnemers waardevolle kennis op, krijgen ze persoonlijke begeleiding en krijgen ze de kans om hun ondernemersinspanningen aan een breder publiek te laten zien, waardoor ze uiteindelijk kunnen uitblinken in hun zakelijke ondernemingen.

Het incubatorinitiatief wordt geleid door het Caribbean Export Development Agency (CEDA). Caribbean Export bevordert handel en investeringen in het Caribisch gebied en ondersteunt de particuliere sector. Caribbean Export richt zich op het vergroten van de export, het aantrekken van investeringen en het creëren van banen om de Sustainable Development Goals te behalen. Caribbean Export is opgericht in 1996 en helpt bedrijven nationaal, regionaal en internationaal uit te breiden door hun capaciteit en concurrentievermogen te vergroten. Caribbean Export geeft prioriteit aan gebieden als e-commerce, digitalisering, groene energie en de overgang naar een groene en blauwe economie. Daarnaast ondersteunt Caribbean Export niet-toeristische dienstverleners en de creatieve industrie om ondernemerschap te bevorderen en kansen te benutten.

**Wie kan solliciteren**

Om in aanmerking te komen voor de UNESCO Transcultura incubator voor ondernemerschap moeten aanvragers aan de volgende eisen voldoen:

1. Leeftijd: Aanvragers moeten tussen de 18 en 35 jaar oud zijn.

2. Geografisch toepassingsgebied: Aanvragers moeten staatsburger en permanent ingezetene zijn van een van de volgende 17 Caribische landen die binnen het geografische toepassingsgebied van het Transcultura-programma vallen: Antigua en Barbuda, de Bahama’s, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Dominicaanse Republiek, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, Monserrat, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Suriname of Trinidad en Tobago.

3. Professionele vereisten: jonge ondernemers met een bedrijfsinitiatief/project in een vroeg stadium op het gebied van handwerk in de culturele en creatieve sector.

Vierendertig (34) deelnemers worden uit deze uitnodiging geselecteerd. De incubatieactiviteiten zullen worden onderverdeeld in groepen per taal: Engels, Spaans en Frans.

**Aanvraagprocedure**

Applicants should apply through this online application formto provide personal data, and information on their handcraft business and / or entrepreneurship initiative / project.

Bij de sollicitatie wordt de kandidaten ook gevraagd de volgende bewijsstukken te verstrekken:

 1. Portfolio met bewijs van werk gerelateerd aan handwerk binnen de sector cultuur en creatieve industrieën.
 2. Digitale kopie van je ID of paspoort.

De uiterste termijn voor het indienen van de aanvragen is 31 juli 2023, om 23:59 uur Parijse tijd (UTC +2u).

**Selectieproces **

 • Zodra alle aanvragen zijn ontvangen, worden ze onderworpen aan een strenge selectieprocedure.
 • Een selectiecommissie, bestaande uit ervaren professionals van Caribbean Export en leden van het UNESCO Transcultura team, zal maximaal vierendertig (34) jonge Caribische ondernemers selecteren op basis van hun achtergrond en bedrijfsinitiatief/project.

Succesvolle aanvragers ontvangen uiterlijk 18 augustus 2023 bericht.

Houd er rekening mee dat:

 • Alleen volledig ingevulde sollicitaties worden in behandeling genomen en beoordeeld op geschiktheid.
 • Zodra alle aanvragen zijn ontvangen, kan het comité om aanvullende informatie vragen. Gegadigden wordt verzocht hun postvak IN regelmatig te controleren, inclusief de SPAM-box.
 • Het UNESCO-programma Transcultura behoudt zich het recht voor de informatie van de aanvragers uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van het initiatief en om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

Alle gepassioneerde jonge Caribische ondernemers binnen de handwerksector worden aangemoedigd om deze kans voor persoonlijke en professionele groei aan te grijpen!