Consultancy: Resultaatgericht beheer en rapportage voor Caribische export

  1. RELEVANTE ACHTERGROND

In 2021 ontwikkelde het Caribbean Export Development Agency het Strategisch Plan 2021-2024 met als thema ‘Building Business Transforming Lives for a Resilient Caribbean’. Het succes van het Agentschap bij de uitvoering van het strategisch plan zal sterk afhangen van het bijhouden van de vooruitgang in de richting van de verwachte resultaten.

In het kader van dit plan heeft het Agentschap zich ertoe verbonden een alomvattend kader voor resultaatgericht beheer in te voeren. Momenteel werkt het Agentschap binnen een M&E-basisinfrastructuur, waarbij een M&E-kader, -beleid, -evaluatiestrategie en documentdossiersysteem zijn ontwikkeld om de M&E-activiteiten van het Agentschap te sturen.

Het fundamentele doel van resultaatgericht beheer (Results-Based Management, RBM) is het creëren en gebruiken van feitenmateriaal/prestatie-informatie/gegevens om managementpraktijken te bevorderen en verantwoording en goed bestuur te versterken.

Een doorlopend proces van monitoring, evaluatie en leren zal de uitvoeringsprocessen verbeteren, resultaten documenteren, belanghebbenden informeren over de relevantie, effectiviteit en efficiëntie van het strategische plan en politieke steun mobiliseren voor het ondersteunen en uitbreiden van de programma’s.

Met het oog hierop is Caribbean Export op zoek naar een RBM-specialist die ondersteuning kan bieden bij het verzamelen, beheren en rapporteren van gegevens over de activiteiten van het agentschap via de uitvoering van het lopende proces van monitoring en evaluaties.

2. ALGEMEEN DOEL
De algemene doelstelling van deze Consultancy is het ontwikkelen en implementeren van systemen en mechanismen die zorgen voor robuuste en rigoureuze monitoring, meting en proactieve begeleiding van programma-, project- en taakuitvoering bij het Agentschap.

3. EISEN

3.1 Kwalificaties

Een bachelordiploma in projectmanagement, management, interne audit of een verwant vakgebied.

3.2 Werkervaring

  • Ten minste 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie bij een vergelijkbare organisatie.
  • Aantoonbare staat van dienst op het gebied van project- en programmamanagement.
  • Computervaardigheden, met name in Excel, Power Bi, projectbeheertoepassingen of andere tools voor gegevensbeheer.
  • Uitstekende schrijfvaardigheid, met name in technische rapporten.
  • Multitaskingvaardigheden en het vermogen om effectief te presteren onder druk en strakke deadlines.
  • Vaardigheden in relatiebeheer.
  • Vloeiend in Engels. Mogelijkheid om in het Frans, Spaans of Nederlands te communiceren is wenselijk.

4. VEREISTE DOCUMENTATIE

De aanvrager moet zijn CV, een offerte en het ingevulde formulier met de verklaring van de aanvrager indienen.

CV’s en offertes moeten samen met het formulier voor de verklaring van de aanvrager uiterlijk om 17.00 uur AST op 18 januari 2023 worden ingediend bij mevrouw JoEllen Laryea, Manager (ag) – Partnerships, Advocacy and Reporting op jlaryea@carib-export.com.