Oproep tot het indienen van aanvragen voor beurzen voor postdoctorale studies in overheidsopdrachten

Met financiële steun van de EU heeft het Cariforum een project opgezet onder de titel “Consultancy for Capacity Building in Competition, Public Procurement and Customs and Trade Facilitation” als onderdeel van het 11e EOF ter ondersteuning van de Cariforum-staten bij de verdere uitvoering van hun verbintenissen in het kader van de economische partnerschapsovereenkomst en bij het op zinvolle wijze benutten van de voordelen van de overeenkomst. Het project wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van OCA Global Consulting and Technical Advisory Service S.L.U. (Spanje) en met DMI (Frankrijk) en Institute of Export & International Trade (VK).

Namens het consortium nodigt OCA Global CTA gekwalificeerde onderdanen van het Cariforum uit om een beurs aan te vragen voor een studie aan de Universiteit van Nottingham (VK) die leidt tot de toekenning van een Postgraduate Certificate in Public Procurement Law and Policy. Er zijn in totaal vijf (5) beurzen beschikbaar. Het postgraduaatprogramma is een volledig onlineprogramma dat in deeltijd moet worden gevolgd in een periode van tien (10) maanden. Elke beurs dekt alle academische kosten en de kosten van al het goedgekeurde cursusmateriaal.

Om in aanmerking te komen voor een beurs dienen geïnteresseerden de vereiste documenten als één (1) PDF-bestand per e-mail in te dienen bij de volgende twee (2) e-mailadressen: CFEUPROJECT2023@gmail.com en admin.epaunit@caricom.org uiterlijk om 23.59 uur CST op zondag 25 februari 2024.

Download de volledige TOR.